Guide til foreldrerekruttering (pdf)

Foreldremøtet står sentralt for å bygge et engasjert støtteapparatet

Foreldremøtet står sentralt for å bygge et engasjert støtteapparatet

Et tema som ble berørt i klubbutvikling hos Kolbotn var foreldreinvolvering. Norsk idrett er basert på frivillig innsats av foreldre og får vi ikke med oss foreldrene greier vi heller ikke å drive klubben. Spørsmålet er om det finnes noen gode tips i så måte. Kanskje «foreldremøte» ikke lenger er moderne og oppmøte tynges av en forventning at her blir foresatte avkrevd å bidra?

NFF har utarbeidet et dokument delvis rettet mot innvandrerforeldre men det har så absolutt relevans på tvers av idretter og også foreldre generelt.

Her nevnes et eksempel på en trener som sluttet å kalle det «foreldremøte», og begynte heller å invitere til seminarer. Her hadde han kort kursing/informering om for eksempel «idrett og ernæring», i tillegg til å gi den informasjon man ellers ville gitt på et foreldremøte. I det han byttet navn, og i større grad fikk det til å fremstå som om dette var noe som ble tilbudt, så deltok en mye større andel av foreldrene enn tidligere. Han klarte å skifte fokuset til møtene, fra en setting der man ble avkrevd innsats, over til en setting der man også fikk noe igjen for å delta.

En annen trener inviterte like godt alle foreldrene på middag, som en ramme for foreldremøtene. Mange møtte opp, og laget fikk etter hvert et godt sosialt fellesskap og samhold og høy deltagelse fra foreldre.

Dokumentet kommer også inn på at jo flere informasjonskanaler som benyttes jo bedre. En skriftlig invitasjon i form av epost er bra, men fungerer ikke for alle. SMS er mer effektivt enn epost. Telefon eller ansikt til ansikt er det aller beste. Forklar spillerne hvorfor det er viktig at foreldrene stiller opp. Jo høyere intimitet du har i dialogen jo større sjanse for å lykkes.

10 nivåer av intimitet i kommunikasjon

10 nivåer av intimitet i kommunikasjon

Lag som har fått til en god foreldreinvolvering kjennetegnes av et godt sosialt samhold. Hvis man lykkes med å skape et inkluderende sosialt fellesskap, skaper det en grobunn for engasjement og involvering. Målet er en opplevelse av å møtes på likefot, som likeverdige som alle har noe å bidra med. Alle har ressurser som kan trekkes på – bare man spør.

Føler man seg velkommen og inkludert er terskelen for å involvere seg lavere. Har man det hyggelig sammen og føler et fellesskap, vil det også falle mer naturlig å ønske å bidra. Derfor er nettopp ansikt-til-ansikt kommunikasjon viktig å satse på. Klarer man å skape relasjoner, vil det både føles mer personlig og forpliktende å skulle hjelpe til.

I følge American Coaching Academy er de viktigste spørsmål foreldre stiller seg før et foreldremøte:

 • Hva er volleyballgruppas fokus? Morsom rekreasjon? Konkurransefokus?
 • Hvordan kan foreldre kontakte lederne (trener/støtteapparat)?
 • Hva er det viktigste jeg som forelder kan gjøre for å støtte og vise interesse for sitt barns idrett?
 • Er det restriksjoner på deltagelse fra foreldre på trening, kamper og andre arrangement?
 • Hvilke kvalifikasjoner har trenerne?
 • Hva er forventet totalkostnad for hver utøver. Er det valgfrie kostnader jeg bør vite om?
 • Hva er forventet tidsbruk for utøvere og foreldre gjennom sesongen?

Opprett en god og forståelsesfull dialog med foreldre fra første stund. Et felles opplegg for alle lag i klubben gjør det også enklere for det enkelte lag.

5 steg for å håndtere sinte foreldre

Ditt viktigste møte er foreldremøtet ved sesongstart

Uten å overdrive, det viktigste møtet du har som volleyballtrener er foreldremøtet i forkant av sesongen.

Det er på dette møtet du kan informere om din trenerfilosofi (inkludert dine planer for hele laget og hvordan du tenker deg å utvikle hver enkelt spiller). Dette er også din mulighet til å snakke om lagregler før det har oppstått situasjoner som gir grobunn for konfrontasjoner. Foreldremøtet er også den største anledningen du har for å rekruttere frivillige som kan hjelpe deg underveis i sesongen.

Du må også være tydelig på ansvarsdelingen mellom trener, foreldre og utøvere. Hvordan tenker du å fordele spilletid og hva påvirker eventuell inndeling i flere lag? Er det administrative forhold som alle bør vite om? Å klargjøre ansvarsfordeling mellom trenere, foreldre og spillere i forkant kan spare deg for mange potensielle problemer som kan dukke opp.

Men selv om du holder et godt møte i forkant av sesongen og gjør ditt beste for å justere foreldrenes forventninger så er det ikke uvanlig at det oppstår følelsesladde situasjoner på ett eller annet tidspunkt.

Her er fem konkrete steg for å håndtere en sint forelder som har innvendinger og hvordan dette kan løses på en måte som ivaretar din troverdighet og sørger for at foreldre sitter igjen med en følelse av tilfredshet.

 1. Når du første gang står ansikt til ansikt med en situasjon med en tydelig irritert eller sint forelder bør du prøve å avtale et møtetidspunkt frem i tid. Dette gir deg tid til forberedelser og mulighet for å finne egnede omgivelser for en privat samtale. Det er aldri anbefalt å håndtere en irritert person på banen foran et publikum.
 2. I forkant av møtet bruker du tid på å prøve å forstå hvorfor vedkommende forelder er opprådd (mest vanlige tema er måten du håndterer spilletid men det kan jo også tenkes at du «presset» en spiller ut på banen rett etter et overtråkk). I det første tilfellet er det lurt å ha et foreldremøte i forkant av sesongen å referere til der du redegjorde for din filosofi rundt spilletid. I det andre tilfellet er det mye som tyder på at du i kampens hete lot deg rive litt mye med og valgte å ignorere det som trolig var til spillerens beste. Prøv å se saken fra et foreldresynspunkt. Det er også anbefalt at du tar med deg en foreldrekontakt eller en annen representant fra klubben til å sitte å høre på møtet og vurdere synspunktene.
 3. Underveis i møtet skal du tillate at ALLE frustrasjoner og bekymringer kommer på bordet. Vær en AKTIV lytter og IKKE avbryt i denne fasen. Når det blir din tur til å snakke forklarer du ditt synspunkt så tydelig som mulig relatert til DERES barn. Forsøk å holde fokus på å adressere foreldrenes spesifikke uttalte bekymringer. Unngå å sammenligne deres barn med andre utøvere på laget. «Kari får lite spilletid fordi hun har under 75% treningsoppmøte i tråd med retningslinjene jeg informerte om på foreldremøtet» er mye bedre enn «Kari får lite spilletid fordi hun trener mindre enn Marit».
 4. Behold roen under møtet. Du trenger ikke å matche en eventuell hevet røst. Forsøk å holde en positiv ramme rundt møtet. På slutten av møtet takker du for at foreldrene bryr seg om barnet sitt og tar opp saken med deg som trener. Minn dem på at du kommer til å ta hensyn til deres synspunkter i fremtiden dersom dette er naturlig.
 5. Etter møtet tar du en diskusjon med den personen som var tilstede som observatør. Var det noe du kunne gjort annerledes? Er det noe nytt som burde vært tatt opp på foreldremøtet? Hva har du lært som trener?

Det er neppe trenere som ser frem til å håndtere irriterte foreldre men disse tipsene kan gi deg nødvendig selvtillit til å være forberedt og takle situasjonen når den uansett dukker opp før eller senere i din trenerkarriere.

Kilde


wau