Eksperttips #11

E11

Forsvar – Fokuser på de enkle angrepene som du MÅ ta. Glem resten raskt.

Konsentrer deg om og fokuser på alle de enkle ballene i forsvar. Gratisballer, angrep på dårlige legg eller baller som er i kontakt med blokka. Det er disse ballene du MÅ ta. Av og til kommer noen virkelige susere du selvsagt prøver å ta men det er sjelden det er disse som avgjør resultatet i en kamp.
wau

Svedala før nettoppvarming (video)

12027663_708584069242680_160161287248325823_nSvedalas damer vant helgens Time Vision Cup mellom danske og svenske topplag. Blant annet deltok Brøndby med vår egen toppspiller Julie Heile Mikaelsen (bildet). Finalen mellom Svedala og Hylte/Halmstad startet med overkjøring 15-25 i 1. sett før det skjedde et sceneskifte. Mortens Volley skriver:

Men med tre nye stærke amerikanere på holdet, plus en ny amerikansk træner (der ikke behøver at råbe af spillerne!) har Svedala en forbilledlig kampmoral. Og holdets unge svenske spillere ydede også en flot præstation, da Svedala fra Skåne i de næste to sæt nedkæmpede det fysisk og erfaringsmæssigt imponerende Hylte-hold med 25-19, 25-22.

Grunnen til at jeg følger Svedala er at den amerikanske volleyballbloggeren John Forman fikk jobben som coach denne sommeren etter australske Luke Reynolds. Dermed er det ganske enkelt å få et godt innblikk i hva som skjer når amerikansk og nordisk volleyballkultur møtes i treningslokalet. En treningsturnering betyr selvsagt lite men jeg merket meg en liten forskjell før den dommerstyrte nettoppvarmingen. Hylte/Halmstad slo tradisjonelt ball parvis. Svedala varmet opp på en måte som involverte hele laget.

My big focus in preseason was in getting the players working together as a unit, which they definitely did during the tournament. – John Forman i sin blogg


wau

Trenertips #12

C12

Sannsynlighet – Bruk sannsynlighet i konkurranser. Øk sannsynlighet på trening.

Lær deg å akseptere at noen ganger spiller sannsynligheter deg noen puss. Men i det store og hele er å være godt forberedt på «mest sannsynlig» veien til suksess.

Du kan vinne kamper i U15 gjennom å mestre å serve ballen over nettet. Du kan vinne kamper på ungdomsskoletrinnet gjennom god ballbehandling og holde spillet i gang. På videregående kan du nå toppen gjennom tøffe server, gode mottak og legg og unngå angrepsfeil i upressede situasjoner. Når du når senior er det ikke lenger nok å holde ballen i spill når laget presses ut av system og oppleggeren ikke kan jobbe på en komfortabel måte. Laget må levere et velrettet angrepsslag uansett hvordan opplegget kommer på plass og uansett hvilken spiller som slår det siste slaget.

Tenk litt på 80-20-regelen som så ofte er gjeldende på mange områder i livet. Mange bedrifter ser at 80% av inntektene kommer fra 20% av kundene. Det er naturlig å prioritere de 20% i kundebehandlingen. Pareto fant ut at 20% av befolkningen eide 80% av all eiendom i Italia. Perfeksjonerer du de riktige 20% av ferdighetene ditt lag scorer 80% på så vil du få en god reise som trener. Men husk at hva som ligger innenfor 20% er i stadig endring.

 • Er det slik at 80% av poengene kommer fra 20% av spillerne? I så fall bør du kanskje plassere dine 20% beste angripere der 80% av leggene går.

Kilde: Pareto principle

wau

Nybegynnertips #11

B11

Mottak/legg/forsvar – Prøv å være rask nok til å løpe → stoppe → spille ball med begge føttene på gulvet

Å få ballen dit du vil blir mye enklere hvis du klarer å stoppe helt opp med begge føttene på gulvet før du utfører handlingen.

Roger Stenersen i Notodden pleier alltid å si «løp når det smeller og stå når det gjelder» på de treningene jeg har sett han i aksjon. Han har blant annet hatt ansvaret for Region Øst sitt regionslag i sandvolleyball.


wau

Volleyball og kunnskapsløftet

Mitt kompetansemål: Oppleve idrettsglede

Mitt kompetansemål: Oppleve idrettsglede

Hvert tredje barn hater gym slår en undersøkelse fast. At elever skal oppleve bevegelsesglede er et av de viktigste målene i kroppsøvingsfaget skriver kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Olav Leknes i innlegget Gym uten glede. Han peker samtidig at faget opplever økende frafall og flere misfornøyde elever. Danske jenter skulker gymmen viser rapporten «Status på idrætsfaget». Der peker de på at 98 prosent av lærerne opplyser at ballspill ofte eller alltid inngår i undervisningen. Samtidig at det kan være en del av problemet. Ballspill er nesten alltid fotball i følge rapporten. Forskerne spurte samtidig rundt 700 skoleledere om gutters og jenters frammøte ved gymtimene. 44 prosent svarte at jentene var mest fraværende. Bare 3 prosent mente guttene var mest fraværende.

Mye av gym-frafallet ser ut til å ha sammenheng med innføringen av Kunnskapsløftet, som har medført at karakterene i all hovedsak settes gjennom tester. Som volleyballtrener i en klubb som nå rommer over 50 jenter som går på ungdomsskolen tok jeg en titt på hvilke Kompetansemål (pdf) som er knyttet til volleyball i forbindelse med kroppsøving og kunnskapsløftet i en tilfeldig ungdomsskole (Breidablikk ungdomsskole i Sandefjord).

Kompetansemål (overordnet)

 1. Delta i et bredt utvalg av idretter.
 2. Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter, praktisere noen individuelle idretter og gjøre rede for treningsprinsipp for disse Idrettene.
 3. Vurdere erfaringer fra aktiviteter i idrett og dans.

Delmål: VOLLEYBALL

Plukkliste – ta ut det du vil vurdere etter klasse og årstrinn

Læringsmål Vurderings-
kriterier: Lav
Vurderings-
kriterier: Middels
Vurderings-
kriterier: Høy
Kunne enkle regler i volleyball Kjenne til noen grunnleggende regler Har god kjennskap til reglene og kan bruke en del av dem i spill. Anvende regelverket slik at man er trygg på hvilken oppgave man til enhver tid forsøker å utføre.
Kunne underarms- og overarmsserve, baggerslag, fingerslag, smash og blokk Generelt: Klarer å få ballen opp i lufta noen av gangene den treffer deg. Generelt: Klarer noen ganger å plassere seg riktig i forhold til ballen og få til et slag som gjør at ballen fortsatt er i spill. Generelt: Godt fotarbeid, plassere seg riktig i forhold til ballen og vanligvis slår ballen i en høy behersket bue.
Baggerslag: Kunne få til et noenlunde korrekt slag iblant når ballen blir kastet til deg. Baggerslag: Kunne slå ballen opp i lufta. Ha strake armer og utgangsstilling med bøyde bein noen ganger. Baggerslag: Kunne slå ballen høyt og retningsbestemt. Ha automatisert strake armer og utgangsstilling med bøyde bein.
Fingerslag: Kunne få til et noenlunde korrekt slag iblant når ballen blir kastet til deg. Fingerslag: Kunne slå et fingerslag som noen ganger går høyt og i riktig retning, samt ha fingrene noenlunde rett i forhold til ballen. Fingerslag: Kunne legge opp ballen presist, ha høye, luftige slag, som regel uten spinn og uten klaskelyd.
Smash: Tomt her – med vilje Smash: Kunne klare å slå en ball i lufta med flat hånd Smash: Utføre tobeinssats og være avventende i forhold til opplegget
Serve: Kan sporadisk få til en serve. Serve: Kunne slå en serve over nettet omtrent 50 % av gangene. Serve: Kunne slå stabile server, gjerne vanskelige for motstanderen å ta imot, enten ved bruk av stor kraft, skru eller presisjon. 80 % av servene treffer motstanderens side.
Kunne noe om taktikk i volleyball, og kunne grunnleggende prinsipper for angrep og forsvar Kunne følge med på den tvungne rulleringen i laget Gjøre aktivt forsøk på å nå ballen hvis den kommer i din sone. Kunne vurdere når det er hensiktsmessig å bruke de forskjellige slagene, herunder også andre slag enn basisslagene. Kunne utføre en blokk riktig, både i forhold til timing og håndstilling.
Kunne vise evne til å samarbeide i forhold til medspiller i spill eller spillrelaterte øvelser. Være tilstede når andre prøver å inkludere deg Være en del av samarbeidet i et lag. Ta imot veiledning fra andre og omsette dette i praksis. Være en ressurs i samarbeidet, kunne veilede andre på en fornuftig måte, være inkluderende og motiverende i forhold til medspillere. (Gjøre andre gode)
Kunne ta imot instruksjon fra lærer og/eller medelev og utføre pålagte øvelser. Registrerer at det foregår instruksjon Innordner seg stort sett etter instruksjon. Stikkord kompetanse: Treningsevne, ”selvgåendehet”. Bruke instruksjonen aktivt til å videreutvikle seg selv.
Kunne vurdere å reflektere over egne prestasjoner og innsats i faget. Tomt her – med vilje Kan til en viss grad evaluere seg selv og sine evner. Kunne aktivt anvende denne refleksjonen for å utvikle seg videre og prioritere hensiktsmessig trening for å nå sine mål.

Hvordan rangeres mine spillere

Jeg ser på læringsmålene og tenker på mine 50 jenter som går ungdomsskolen. Det er sannsynlig at jeg burde gi karakteren 6 til noen av disse hvis jeg var gymlærer. Jeg velger meg læringsmålet «Kunne enkle regler i volleyball». For å gi beste karakter må en elev «Anvende regelverket slik at man er trygg på hvilken oppgave man til enhver tid forsøker å utføre». I finalen mellom Kolbotn og Austrått i U15 i Vestcup i helgen skjedde det gjentatte ganger at mine spillere trampet på streken når de servet. De klarer altså ikke å anvende regelverket og dermed kan jeg som gymlærer ikke krysse av for «Høy» måloppnåelse. Fingerslag «som regel uten spinn og uten klaskelyd» er jeg også litt usikker på når jeg skal sette karakter. Vurderingskriteriene i skolen gir på mange måter liten mening for meg som volleyballtrener. Jeg valgte ut syv spillere av 21 til et førstelag i helgen og det jeg på forhånd overhodet ikke så på var hvorvidt en spiller «Kunne utføre en blokk riktig, både i forhold til timing og håndstilling». Når jeg i finalen ser at samme feil i servemottak gjentar seg etter en timeout må jeg også spørre om spillerne «Registrerer at det foregår instruksjon». Så de som går i 9. klasse på Kolbotn, trener volleyball tre ganger i uken, kvalifiserer inn på 1. laget i konkurranse med 50 andre jenter, når finalen i Vestcup samt tar initiativ til litt volleyball også på fritiden vil neppe score bedre enn karakter 4 så vidt jeg kan forstå. Men nå er heldigvis ikke jeg gymlærer. Jeg har fått tilbakemeldinger fra enkelte av jentene at de fikk karakter 6 i volleyball. Så da er det vel min tolkning av kompetansemålene som er problemet.

Finnes det et alternativ

Vi vet litt om hvorfor foreldre og barn sørger for engasjement i idrett:

 1. Kompetanse (læring, mestring og følelsen av å bli bedre)
 2. Tilhørighet (å være en del av et lag eller et idrettslag)
 3. Fysisk helse (smidighet, balanse, koordinasjon og kondisjon)
 4. Moro (Dette er den desidert største grunnen til at barn deltar i idrett)
Legg merke til at «vinne» ikke er en av grunnene.
Vi vet også litt om hvorfor ungdommene slutter med idrett. Seks av de syv hovedgrunnene er forhold som vi trenere eller gymlærere har kontroll på. Kan du peke på hvilken grunn vi voksne ikke har kontroll på?
 1. Mangel på spilletid
 2. Overfokus på å vinne
 3. Andre aktiviteter er mer interessante
 4. Det er ikke moro
 5. Treneradferd
 6. Misnøye med egne prestasjoner
 7. Mangel på sosial støtte

Dersom du gjettet «Andre aktiviteter er mer interessante» så har du rett. Resten av årsakene er det vi voksne som kontrollerer. Når det er vi voksne som fremprovoserer årsaker til at barn og ungdom slutter eller uteblir fra gymtimene så er det ganske enkelt fordi vi setter våre egne behov og ønsker foran barnas egne utviklingsbehov.

Jeg prøver ofte å stimulere til at minimum en av jentene får latterkrampe på trening. Latter smitter. Når hallen er fylt av smil og latter kombinert med herlig innsats så er ikke min bekymring at spillere slutter. Min bekymring er at vi har inntaksstopp på grunn av overfylte treninger. Hvis jeg skulle legge om volleyballtreningene for å prøve å støtte opp under Kompetansemålene i Kunnskapsløftet tror jeg ganske sikkert at jeg snart ville møte alene på trening. «Kjære jenter. Sitt ned og hold kjeft. I dag skal jeg lære dere å være selvgående». Barn Koser seg med volleyball. Skulle ønske ungdommene kunne gjøre det samme i ungdomsskolen uten å være redde for å bli vurdert til ikke å «Kunne følge med på den tvungne rulleringen i laget».

Gym er det blitt forsket på. Flere ulike studier viser at gymtimen er problematisk og fungerer mindre godt for jenter, de som har lav aktivitetsnivå, de som har fedme, sjenerte barn og de med psykiske og fysiske funksjonshemninger. Det er ikke mange igjen. – Aftenposten 17. september 2015

Neste år skal helseministeren prøve ut dobling av gymtimene på 30 ungdomsskoler, fra to til fire timer i uken. Jeg håper at også volleyballelskende tenåringsjenter vil møte opp og ha det gøy i disse ekstra timene uten tanke på karakterer.

Ingen enkel oppgave å måle ferdigheter

Ingen enkel oppgave å måle ferdigheter

Kilder:

Myten om gym og inaktive barn (Aftenposten)
Hvert tredje barn hater gym (forskning.no)
Læreplan kroppsøving (pdf)
Gym uten glede (forskning.no)
Koser seg med volleyball (Nordstrands Blad)
Why They Stop


wau

Trenertips #11

C11

Innbytter – Sørg for at laget er vant til små justeringer for bedre ytelse i kamper. Vurder bruken av enkeltspilleres individuelle styrke en gang i løpet av en kamp

Prestasjonsjusteringer kan bety mye for utfallet i en kamp. Men vær forsiktig! Du må først sørge for å trene innbytterbenken slik at de kan observere og evaluere motstanderne for så å gjøre innhopp i en kamp og lykkes.

wau

Foretrekker å lære av hverandre

Hvordan lærer vi idrettscoaching?

Hvordan lærer vi idrettscoaching?

Lignende utdanningsprogram som Trenerløypa har vært utviklet i mange land og presenteres ofte som en nøkkel i utvikling av trenere av god kvalitet. Forskning viser imidlertid at mange trenere ofte anser at formell opplæring ikke møter deres behov for opplæring. Den siste tiden har vi hatt noen overskrifter knyttet til dette både i håndball Pettersen slutter etter krav om trenerkurs fra forbundet (Dagbladet) og nå også i volleyball. Ivar Bakken som har vunnet 33 titler som volleyballtrener Får ikke lede laget (Bergensavisen). Imidlertid var Stein-Gunnar Bondevik raskt ute med forsikringen Volleyballpresidenten garanterer Bakken benkeplass. Nå er det en liten forskjell siden Gunnar Pettersen ikke ser poenget med tidkrevende opplæring mens Ivar Bakken har hatt offisielle plikter samtidig som overgangskursene har vært tilbudt.

Studien til Stoszkowskia/Collins om hvordan vi lærer er utført på grunnlag av 320 coaches (1 av disse var volleyballtrener), 26 land og 30 idretter. De fant følgende kilder for læring:

 • Formell opplæring – «Trenerkurs» – 2%
 • Annen type opplæring – «Workshop/seminar» – 5%
 • Uformell opplæring – 93%
  – 46% diskusjoner med likestilte
  – 12% bøker
  – 11% internett (YouTube, sosiale nettverk etc.)
  – 11% se andre trenere i aksjon
  – 5% erfaring fra egne treninger
  – 3% veileder/mentor
  – 2% akademisk (forskning)

«Key issue – coaches prefer potentially uncritical knowledge Sources» – Stoszkowskia/Collins (2014)

Carl McGown trekker alltid frem «Everyone is entitled to their own opinion, but not their own facts» på sine kurs. Han mener det finnes metoder som er bedre enn andre og han ser gjerne at foreslåtte «bedre» metoder kan dokumenteres før de implementeres. Komikeren Stephen Colbert som nå i september overtar «The Late Show» etter David Letterman har imidlertid observert: «It used to be: «Everyone is entitled to their own opinion, but not their own facts». But that’s not the case anymore. Facts matter not at all. Perception is everything». Når Tore Aleksandersen snakker om sumo feet i servemottak eller reverse energy i forhold til fingerslag på sine workshops så foreligger ingen spesiell faktadokumentasjon. Hvorvidt jeg velger å fokusere på disse teknikkene på trening avgjøres helt og holdent basert på min egen oppfatning av det som ble presentert.

all coaches are influenced by a set of pre-existing beliefs, attitudes and dispositions, which are largely tempered by their experiences and interactions both with and within their social ‘milieu’ – Stoszkowskia/Collins (2014)

Vår utvikling som volleyballcoach

Ignorance maps

Ignorance maps

Den første utviklingsfasen som volleyballtrener er trolig den beste tiden. Den tiden når vi ikke vet noe om hva vi ikke vet noe om. Vi tror at problemene med servemottak går over bare vi finner den riktige øvelsen eller lærer å si de rette ordene. Etter hvert som tiden går forstår vi at det er mange ting vi ikke vet noe om men som trolig innvirker på resultatene. Da starter utviklingsreisen som volleyballtrener.

I følge Terry Pettit er det to ting som kan skje med en utmerket volleyballtrener når han er på vei inn i sin siste tredjedel av sin karriere. Han kan stå fast gjennom å nekte å tilpasse seg eller han kan gjøre tilsynelatende små men vesentlige tilpasninger som gjør han til en enda bedre trener.

De fleste stopper opp. De endrer ikke sin visjon i forhold til hvordan de rekrutterer, trener eller spiller. De kjører videre enda hardere med det unike talentet de hadde som en gang gjorde de til en god coach uten engang å vurdere endringer i teknikk, kultur eller størrelsen på spillerne. Når dette skjer kommer frustrasjonen som lett kan bli til sinne og det er lett å forklare vår ubehagelige situasjon med forhold utenfor vår kontroll. Ungdommen jobber ikke hardt nok på trening, hadde jeg bare hatt en spiller over to meter, det er for lite penger i volleyballen, forbundet gjør en dårlig jobb osv.

Hvorvidt en trener har mot nok til å bestemme hvorvidt han vil bruke sine siste år til å snakke om ungdom han trente for ti år siden eller om han skal plassere seg i samme ukomfortable rolle som han var i når han var en trener i utviklingsfasen er et viktig valg. Hvis han velger det siste kan han oppdage at adferd og filosofi som en gang var nyttig er selve roten til hvorfor man står fast i dag.

Så hvorfor går vi på trenerkurs

Results revealed that coaches preferred, and mostly acquired, coaching knowledge from informal learning activities, especially when these permitted social interaction. Notably, however, formal coach education courses were also reported relatively frequently as a source of recent knowledge acquisition. Nevertheless, critical justification for and application of acquired knowledge was largely absent. Based on the findings, we suggest that, before social learning activities such as mentoring schemes and communities of practice are placed at the centre of formalised coach development provision, coach educators must put in place the support structures to better enable coaches to recognise and deal with the potentially mixed influences of the social milieu on coach learning, aiming to ensure that their informal development is sufficiently open-minded, reflective and critical. – Stoszkowskia/Collins (2015)

Selv pleier jeg å si at Trener 1-kurset var et dårlig kurs i mine øyne. Det faglige innholdet traff i liten grad områder jeg akkurat der og da innså behovet for selvutvikling på. Det sosiale aspektet gjennom å treffe andre volleyballtrenere og instruktører var imidlertid avgjørende for at jeg valgte å gjøre mine personlige notater om til en blogg. Uten introduksjonen til minivolleyball ville jeg heller aldri klart å sette i gang en slik aktivitet i Kolbotn Volleyball. Ett år etter oppstarten av minivolleyball ser det ut til at klubben har jevnt tilsig av utøvere i alle aldersgrupper i barneskolen. Så jeg burde kanskje heller si at Trener 1-kurset var fantastisk. Og betalingen for å bruke tid på hittil ukjente områder kom nylig fra mammaen til førsteklassingen vi hadde på sandvolleyballskole i sommer. Ved middagsbordet fortalte syvåringen at hun hadde forstått at hun var god til tre ting:

 1. Jeg er søt
 2. Jeg er snill
 3. Jeg er flink i volleyball

Kilder:

Sources, topics and use of knowledge by coaches

Communities of practice, social learning and networks: exploiting the social side of coach Development

Kilder for spørreundersøkelsen hvordan trenere lærer

Kilder for spørreundersøkelsen hvordan trenere lærer


wau

Min topp 10 rankingliste over volleyballmateriell (2015)

Det er to måter å utøve volleyball som kunstform. Du kan spille volleyball. Eller du kan skape et miljø der volleyballspillere blomstrer.

Her er en liten personlig rangering over blogger og nettsteder jeg benytter meg av akkurat nå. Jeg var på mange måter heldig som startet min trenerkarriere i 2009 siden teknologien var moden for elektronisk kompetansespredning og jeg har fått gleden av å se nye nettsteder etableres og vokse og kjenner de derfor ut og inn. På andre måter uheldig siden det ikke var noen der ute som kunne gi veiledning på hvilke nettsteder jeg med fordel burde bruke tid på. Et google-søk på coaching volleyball gir 18 800 000 treff så det er enkelt å bruke tid og penger på kilder som muligens ikke vil gi deg stort utbytte. Bøker er ikke tatt med i denne rangeringen selv om de selvsagt står sentralt for enhver coach i sin utvikling. Twitter, Instagram, YouTube og Facebook er også nedtonet selv om det er mye bra materiell å fange opp der. Trenerkurs og seminarer er heller ikke nevnt men det er en viktig kompetansekilde. Til slutt oppfordrer jeg deg til å tenke litt på det miljøet du har rundt deg og hvordan det gir deg grobunn for livslang læring. Ingenting slår selvrefleksjon. Angrip dagen. Gjør neste trening til din beste. Mange erfarne trenere gir rådet å oppsøke de mest fremgangsrike miljøene for selv å høste kunnskap. Jeg valgte også å gjøre det men ikke gjennom personlig fremmøte.

«Each team is an adventure. Nothing guaranteed; what I’ve come to understand is that the monkeys always come. The first requirement for coaching is hope. The second is a setter, foolish in her passion.» – Terry Pettit

Min rangering

Sted Beskrivelse (♥=gratis, ♦=hybrid) Lenke
1. Championship Productions Uten tvil min største utviklingskilde. Ulempen er at faglig påfyll herfra koster og at du raskt blir avhengig. De filmer bl.a. alle AVCA-arrangementene. Produserer også en mengde egne titler med de beste volleyballtrenerne i USA. «All access»-serien er populær siden den viser treninger i sin helhet hos mange av de amerikanske universitetene. Det er alltid gode tilbud i perioden rundt merkedager (Halloween, 4th July, etc) så vent og gjør innkjøp da. Med mindre du synes det er uproblematisk å bruke noen tusen kroner på egen trenerutdanning ville jeg unngått dette stedet. Klikk her
2. Grow The Game Blog ♥ John Kessel er Director of Sport Development for USA Volleyball. Tror du at man utvikler seg best som volleyballspiller gjennom å spille volleyball så er dette bloggen som gir deg full støtte. Tiltrekkes du av titler som «STOP Teaching Passing», «STOP Teaching Setting», «LIMIT Your Coaching», «STOP Teaching FREE Balls», «STOP Teaching Hitting» og «STOP Teaching Running» så vil du elske det du leser. John er absolutt altetende når det gjelder input og jeg hjalp han å få tak i filmen «Optimistene». Han hadde først fått negativ respons av distribusjonsselskapet i Norge. Han svarte med å takke meg på bloggen. Jeg kan selv peke til han for fullstendig omlegging av eget treningsopplegg i Kolbotn Volleyball. Sjekk Twitter @JohnKesselUSAV også. Gratis. Klikk her
3. Volleyball1On1 ♦ Jeg har vært medlem siden Andor Gyulai startet dette nettstedet i Los Angeles i 2009. Det har alltid vært litt rotete layout, vanskelig å orientere seg og til tider mindre profesjonell filming og redigering. Men instruktørene som Andor intervjuer er i absolutt verdensklasse (Jeff Nygaard, Stein Metzger etc.). Spiller du sandvolleyball vil du elske stedet med over 2000 videosnutter. Pris $24.97 / måned for korteste abonnement. Klikk her
4. The Art of Coaching Volleyball ♦ Vanskelig å komme utenom dette nettstedet som blant andre Terry Liskevych grunnla i 2011. Den første tiden var det stort sett filmet materiell fra «coaching clinics» der Terry deltok sammen med inviterte trenerlegender som Russ Rose og John Dunning som også har økonomiske interesser i nettstedet. Etterhvert er det utvidet med store mengder materiell som dekker alt tenkelig og utenkelig innen volleyball. Jeg har vært med siden starten og det er vel verdt en titt selv om du ikke ønsker å betale siden mye er gratis. Sannsynligvis det beste nettstedet du kan besøke dersom du vil komme i gang med internett som utviklingskanal. Pris $29.99 / måned for korteste abonnement. Klikk her
5. Janssen Sports Leadership Center ♦ Hvis du som meg tenker at volleyball primært handler om personlig utvikling, å etablere en innsatsdrevet treningskultur og utvikle lederskap i alle ledd så er dette et bra sted å starte. Nettstedet i seg selv er ikke en gullgruve siden det primært er en salgskanal, men det er to bøker av Jeff Janssen jeg vil anbefale: The Team Captain’s Leadership Manual og How to Build and Sustain a Championship Culture. Gir innsikt i hvorfor volleyballspillere fra USA er de som i følge vår egen profftrener Tore Aleksandersen er de som jobber hardest av alle nasjonaliteter han har møtt i sin karriere. Klikk her
6. Volleyball Coaches and Trainers ♥ Gratis og helt uslåelig Facebook-gruppe. Gruppen er lukket men alle interesserte aksepteres som medlemmer temmelig raskt. Snart 10 000 medlemmer gjør dette til et svært levende diskusjons- og delingsforum for volleyball. Forvent 100+ svar dersom du har et fagspørsmål eller har opplevd noe som irriterer og trenger medfølelse fra andre i samme båt. Forvent svar fra John Kessel og andre bidragsytere som sitter helt på toppen i volleyball i USA. Klikk her
7. Volleycast ♥ Jeg traff på Joe Trinsey første gang på trenerkurs i New York i 2014. Skulle tro at en som punchet statistikk for 50.000 ballvekslinger for Team USA før VM ikke hadde mye fritid men Joe lider av en eller annen variant av munndiare kombinert med ekstrem volleyballinteresse og produserer masse interessante gratisintervjuer med nøkkelpersoner i amerikansk og internasjonal volleyball. Sjekk Twitter @VolleyCast også. Gjennom å høre en masse innsidestoff begynner du å tenke på hva som egentlig produserer resultater på volleyballbanen. Klikk her
8. Jim Stone ♥ Jim Stone er head coach for U.S. Girls’ Youth National Volleyball Team. De fikk nylig sølv i VM U18 for kvinner. Les for eksempel hans siste blogginnlegg «Getting Better at Getting Better» så forstår du hvorfor denne er på listen. Klikk her
9. Gold Medal Squared ♦ Litt usikker på hva som skjer her nå som Carl McGown reiser til Hawaii med kona (han er født i 1937) men sønnen Chris leder i praksis alle coaching-clinics i dag. Det er liten tvil om at fagmiljøet knyttet til Gold Medal Squared (GMS) er blant de fremste på volleyball i verden og har hatt en slik posisjon siden starten i 1985. En av de sentrale publikasjonene fra McGown leser du her «AVCA Whole vs Part (pdf)».

Filosofien i GMS er basert på tre hovedprinsipper:

 1. Vi må ta hensyn til fysikkens lover
 2. Enkelt er bedre enn komplekst når vi søker etter å beskrive de nødvendige nøklene for god teknikk
 3. Armene er den mest bevegelige kroppsdelen og dermed mest sentrale i forhold til å spille volleyball
Klikk her
10.Volleyball Coaching Wizards Prosjektet er et resultat av to bloggere som sammen intervjuer en hel gjeng storheter på trenersiden i volleyball. Australieren Mark Lebedew som driver At Home On The Court i tillegg til sin karriere som internasjonal topptrener for herrer og amerikanske John Forman som har sin blogg Coaching Volleyball. John Forman fikk sommeren 2015 engasjement som profftrener for damelaget Svedala i Sverige og på mange måter var dette en av grunnene til at Ismo Peltoarvo er et av de første intervjuobjektene. Ikke alle intervjuene fenger like bra men start med Mark Lebedew, Vital Heynen, Carl McGown eller Stelio DeRocco. Jeg ble livstidsmedlem til kampanjepris i oppstarten og tror du bør drive volleyball på noenlunde elitenivå for å ha glede av dette (med mindre du er som meg). Fordelen med podcast er at du kan lytte i f.eks. i bilen noe som er umulig med alle videonettstedene. Pris $14 / måned. Klikk her

Hele valglisten

“A common mistake among those who work in sport is spending a disproportional amount of time on “x’s and o’s” as compared to time spent learning about people.” – Mike «Coach K» Krzyzewski

Når jeg skulle velge 10 nettressurser listet jeg først en del aktuelle og uaktuelle fra hodet. Disse ser du her.
http://coachingvb.com/
http://www.volleyblog.net
http://coachrey.com/
http://volleyballer4life.blogspot.no
http://thecoachesmind.com
http://volleyballblog.wordpress.com
http://volleyblogseattle.blogspot.no/
http://markleb1.wordpress.com
http://www.goldmedalsquared.com/blog/
http://junior-volleyball.blogspot.com/
http://www.teamusa.org/USA-Volleyball/Grassroots/Grow-The-Game-Blog
http://www.offtheblockblog.com
http://volleymetrics.blogspot.no
http://avcavolleyball.blogspot.com/
http://volleycast.com
http://volleyballcoaching101.com
http://volleyballcoachingwizards.com/
http://jimstonevb.com
http://www.coachestoolbox.net/
http://brainrules.net/
http://trainugly.com/
http://volleyballscience.com/
http://terrypettit.com/
http://www.proactivecoaching.info/
http://thetalentcode.com/
http://www.volleyball.ca/
http://www.sportplan.net/
http://www.volleyballtoolbox.com
http://www.rotate123.com/
http://changingthegameproject.com/
http://www.olympiatoppen.no
http://www.sunnjenteidrett.no/
http://greatist.com/
http://www.avca.org/
http://mikeschall.com/
http://sethgodin.typepad.com/
http://www.mindsetonline.com/
https://www.viacharacter.org
http://www.ted.com
http://www.toppvolley.no/
http://www.mccarthyshow.com/
http://hbr.org/
http://www.wgcoaching.com/
http://www.elson.com.au/tips-and-traps
http://playingtoyourstrengths.com/
http://arizonasidelines.blogspot.com/
http://michaelgervais.com/
http://www.idrills.net
http://www.winningstate.com/volleyball
http://www.coachwooden.com/
http://filmroomtv.com/
http://www.positivecoach.org/
http://ww2.kqed.org/mindshift/
http://thesportinmind.com
http://www.sportsperformancetech.com/
http://www.jamthegym.com/directory/
http://lifeofacoach.wordpress.com/
http://coachk.com

«You’re a human being. Don’t let the mediocre monsters get you; they are just a diversion. Check in. Bring your whole self to the job, including your emotional self. After all, that’s the source of your creativity. Your creativity is bundled up in those repressed feelings, constrained by conflict you try to avoid, awaiting that seriousness of purpose you keep putting off. Your creativity can’t be seen in that mess. Make it visible. Stir yourself up; stir up trouble. Conflict leads to passion, so you have no reason to fear it. Vitality is passionate. Care about how you spend your life.» fra “Software for your Head” by Jim and Michele McCarthy


wau