Stikkord: Ekstraordinært Forbundsting

Tillit til ny President

Det vi vil oppnå med konkurs det er å sanere 2,6 millioner kroner ….  I Stavanger så har vi i hvert fall fire sterke gode klubber i Randaberg, Stavanger, Sandnes og Austrått og jeg tror det vil være vanskeligere for disse å prøve å få tak i sponsorer i deres region hvis vi som særforbund…

Hvem er Eirik Sørdahl?

Det nærmer seg Ekstraordinært Forbundsting og blant annet styret i Blindheim har bedt om uavhengig granskning av de store underskuddene i forbindelse med sandvolleyball i Stavanger. Samtidig på sin Facebookside støtter styremedlem Knut Jarle Nygård i Blindheim styrets forslag med følgende begrunnelse. Etter å ha jobbet med denne saken, ser vi i Blindheim Volleyball at dette er en…

Ønsker uavhengig juridisk gransking

Styret i Blindheim ber i et åpent brev NVBF om å starte en uavhengig juridisk gransking av WTS-saken som er eneste sak på Ekstraordinært Forbundsting 27. september. Se Brev til nvbf (pdf) De ønsker å få belyst perioden etter London 2012 både for forbundet og WTS (World Tour Stavanger AS): Har det vært brudd på fullmakter…

Sand i maskineriet

Etter å ha stusset litt over Kontrollkomiteens kommentarer til årsregnskapene til Norges Volleyballforbund (NVBF) de siste årene knyttet til World Tour Stavanger AS (WTS AS) kom det nå en innkalling til Ekstraordinært Forbundsting. Forbundsstyret ønsker å få godkjent låneopptak via NIF for å betale eksterne kreditorer i Rogaland. Alternativet er å begjære oppbud for WTS…