Tillit til ny President

Det vi vil oppnå med konkurs det er å sanere 2,6 millioner kroner ….  I Stavanger så har vi i hvert fall fire sterke gode klubber i Randaberg, Stavanger, Sandnes og Austrått og jeg tror det vil være vanskeligere for disse å prøve å få tak i sponsorer i deres region hvis vi som særforbund begjærer selskapet konkurs og trekker oss ut derifra.

Nyvalgt President Eirik Sørdahl ga 30 stemmeberettigete blant totalt 46 fremmøtte sin versjon av status i World Tour Stavanger AS (WTS). Han forsikret de fremmøtte om at han ikke hadde kjennskap til at noe straffbart har foregått men at det økonomiske underskuddet som nå er i WTS er så stort at det rokker med soliditeten til hele volleyballforbundet.

Sørdahl antydet at røde lamper må ha blinket ved flere anledninger men at i forkant av beslutningen om å opprette WTS AS så lå det et tingvedtak om at man ønsket å gjenopprette aktiviteten i Stavanger etter to år uten aktivitet. Spesielle forhold som ble belyst:

 • Opprinnelig aksjekapital i WTS AS på 200.000,- var svært lav.
 • Presidentkandidater i CEV (Europeiske volleyballforbundet) som representanter for NVBF var i kontakt med så ikke for seg noen økonomiske krav i forhold til å arrangere årets Continental Cup. Så ble Norge valgt i konkurranse med andre land og et nyvalgt styre i CEV gratulerte Norge som arrangør av OL-kvalifisering og sa samtidig at det koster €200.000,- (ca. 1,9 millioner kroner). Ingenting var nedtegnet skriftlig fra de opprinnelige sonderingene og gjelden til CEV står NVBF ansvarlig for uavhengig av hvordan det går for WTS AS. Planen er nå å nedbetale CEV over fem år.
 • WTS AS bytter navn til Norway Volley Event (NVE) og vil også ta ansvar for NM-finalene innendørs, Norgestour og NM sandvolley. Forventninger er at dette selskapet skal levere et årlig overskudd på 200.000,-.
 • Det ble litt latter når det kritiske spørsmålet om hvorfor WTS AS hadde byttet revisor underveis ble besvart med at revisorselskapet hadde byttet navn.
 • NIF krever en troverdig plan for tilbakebetaling. Finansieringsplanen er blant annet at NVBF har budsjettert med overskudd i 2017 på 650.000,-. I tillegg ingen EM-kvalifisering i 2017 som betyr besparelser på 200.000,-, samt ingen OL-satsning på sandvolleyball kommende år tilsvarende 340.000,-. Samlet overskudd på 1.190.000,- kommende år utgjør en start på tilbakebetalingen.
 • Ønsket er å innfri gjeldsforpliktelsene i løpet av 3-5 år.

Til tross for en litt lettvint gjennomgang av historien til WTS AS der man generelt bare sitter igjen med et inntrykk av dårlig bedriftsøkonomisk ledelse (som presidenten ganske riktig poengterte ikke er straffbart), sanket Sørdahl 25 ja-stemmer blant de 30 stemmeberettigete. Blant de fremmøtte ble det uttrykt at det ikke var lett å gjøre egne vurderinger uten et regnskap fra WTS AS og uten noen håndfaste avtaler knyttet opp mot en eventuell videreføring i Stavanger.

Her er innledningsforedraget til Eirik Sørdahl:


wau

Hvem er Eirik Sørdahl?

Oppslag SMP

Oppslag SMP

Det nærmer seg Ekstraordinært Forbundsting og blant annet styret i Blindheim har bedt om uavhengig granskning av de store underskuddene i forbindelse med sandvolleyball i Stavanger. Samtidig på sin Facebookside støtter styremedlem Knut Jarle Nygård i Blindheim styrets forslag med følgende begrunnelse.

Etter å ha jobbet med denne saken, ser vi i Blindheim Volleyball at dette er en særdeles vanskelig situasjon for det nye forbundsstyret. Blir forslaget til forbundsstyret stemt ned på tinget, vil nok med stor sannsynlighet styret gå av og volleyballforbundet blir satt under administrasjon. Dette er ikke volleyball Norge tjent med, derfor støtter vi forbundsstyret sitt forslag. Men for at volleyball i Norge skal ha tillit til folkene som sitter på toppen i volleyballforbundet må denne saken granskes. Vi er ikke primært ute etter syndebukker, men en prosess som kan føre til at vi slipper å komme i slike situasjoner i fremtiden og akkurat det tror vi er viktig å investere litt penger i. Minner om at det ikke er så mange årene siden at Volleyballforbundet var i en lignende situasjon.
Hvis forbundet allerede er i en situasjon der eneste alternativ til å låne penger er å settes under administrasjon av NIF blir spørsmålet hvem den nye presidenten Eirik Sørdahl er og om vi har tillit til at han får NVBF-skuta av sandbanken.
Jeg har så vidt truffet Sørdahl i NM U15-sammenheng der han har ledet ØKSIL i 2015 og 2016.
Eirik Sørdahl mottok hedersmerket i sølv i 2016

Eirik Sørdahl mottok hedersmerket i sølv i 2016

Sørdahl startet som trener i en alder av 15 år og da han var 16 ble han valgt til leder i ØKSIL. Han har hatt verv og oppgaver i klubben siden 1978. I april 2016 mottok han hederstegn i sølv fra Norges Volleyballforbund. Denne sommeren var han en av initiativtakerne til Arctic Volleyball Camp (AVC) som ble gjennomført med 80 deltagere fra hele Norge. Leder i ØKSIL Hanne Steen (som selv mottok Nordland Idrettskrets sin ildsjelpris i 2016) skrev følgende i etterkant av sommerens begivenhet.

Takk til Eirik Sørdahl for at du våger å tenke store tanker.  AVC ble en realitet selv om vi ikke helt trodde på det og håpet at ditt innfall skulle gå over. Heldigvis trodde du at det var mulig, og det var det.

Det er alle tegn på at Erik Sørdahl jobber på grasrota og han har også lang erfaring med å drive butikk med 20 til 25 ansatte. E. Sørdahl AS på Myre har snart 62 års drift bak seg og kjøpmann Eirik Sørdahl tok over familiebedriften som 24-åring i 1987 etter noen år på gulvet.

Sørdahl har gitt noen uttalelser i media om saken i Stavanger.

Årets utgave gikk med et pent overskudd, vi regner med et sted mellom 600.000 og 800.000 når hele årsregnskapet er gjort opp. Men samtidig drar vi med oss et underskudd på 7,7 millioner kroner fra 2014 og 2015. Skal vi klare å fortsette med dette er vi helt avhengig av å finne en modell som er bærekraftig  ….  Årets turnering var en OL-kvalifisering, uten premiepenger. Det gir jo utslag i forhold til Grand Slam (2014) og Major (2015). Men vi kan ikke gamble på været i fortsettelsen. I år regnet det, men vi fikk likevel overskudd. Det viser at vi var godt avstemt på inntekt- og utgiftssiden. (Bergens Tidende)

Arrangementet i Stavanger er en viktig sak for sandvolleyballaktiviteten i Norge. Det har vært en signalturnering for skandinavisk sandvolleyball og norsk sandvolleyball. Så er spørsmålet om hvor dyrt skal disse signalet være, og det har vært for dyrt. Det er derfor vi kaller inn til ekstraordinært møte (Sunnmørsposten)

Når Sørdahl sa ja til å bli president hadde han følgende uttalelse:

I løpet av et år tilbringer jeg mellom 150 og 170 timer i Øksilhallen. Blir jeg valgt til president, blir det nok litt færre timer i hallen i årene som kommer. (Vesterålens Avis)

Så gjenstår det bare å se hva avstemmingen på det Ekstraordinære Forbundstinget gir som resultat. Og hvor mange timer Sørdahl eventuelt må bruke på å rette opp økonomien til NVBF.

Se også:


wau

Ønsker uavhengig juridisk gransking

Styret i Blindheim ber i et åpent brev NVBF om å starte en uavhengig juridisk gransking av WTS-saken som er eneste sak på Ekstraordinært Forbundsting 27. september.

Se Brev til nvbf (pdf)

De ønsker å få belyst perioden etter London 2012 både for forbundet og WTS (World Tour Stavanger AS):

 • Har det vært brudd på fullmakter i NVBF gjennom yting av støtte/tjenester e.l.?
 • Har det vært uklare roller/sammenblanding av roller?
 • Hvorfor måtte WTS skifte revisor?
 • Har det blitt betalt ut store beløp til enkeltpersoner?
 • Hvorfor ble det fortsatt drift i et selskap som teknisk sett ser ut til å ha vært konkurs relativt tidlig?
 • Ble det underveis gitt god nok og riktig informasjon til rette vedkommende om tingenes tilstand?

I eposten fra Styret i Blindheim Volleyball kommer det imidlertid frem litt av problemet knyttet til et Ekstraordinært Forbundsting en tirsdag kveld i Oslo:

Vi har for øvrig besluttet å ikke delta på forbundstinget da dette blir en unødig merkostnad for klubben og at det er praktisk vanskelig for oss da vi alle er i jobb.

Fristen for å melde inn stemmeberettigete klubbrepresentanter til NVBF går ut i dag 22. september og det vil være åpent for registrering fra kl. 17.00 – 17.45 i møtelokalet på Ullevål Stadion 27. september. Registrering stenger 15 minutter før møtestart, som er i henhold til vanlig prosedyre for Ting.

Se også Opprør mot Volleyballforbundets pengebruk: – Dette er ikke holdbart (SMP)

Se også Ber om kriselån for å redde sandvolley (BT)

Tanker rundt Ekstraordinært Forbundsting

Det ble gjort et forsøk på å presentere relevant objektiv informasjon knyttet til Ekstraordinært Forbundsting i innlegget Sand i maskineriet. Det viktigste var å prøve å belyse utviklingen over tid gjennom å sakse diverse klipp fra årsrapporter og presse og dermed sette oss bedre i stand til å forstå hva det stemmes over tirsdag 27. september 18:00 i Oslo. Dette innlegget er litt mer personlig.

Først og fremst er det liten tvil om at turneringen i Stavanger har vært en viktig arena for å skape blest om sandvolleyball. VM i Sandvolleyball 2009 ble arrangert i Stavanger. Inntrykket er at Norge har gjort det overraskende bra i sandvolleyball til tross for at vi ikke har hentet gode internasjonale resultater i innendørs volleyball. Det begynner imidlertid å bli noen år siden Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide vant FIVB Beach Volleyball World Tour i 1994. Dette var før OL og VM i sandvolleyball ble arrangert så vi kan gjerne si at Norge var verdens beste for 22 år siden.

Norge i OL og VM

Sandvolleyball har vært en olympisk gren siden 1996. Beste plassering i OL-sammenheng er 7. plass i 1996.

Resultater i OL i sandvolleyball:

 • 1996: Menn: 7. plass (Jan Kvalheim/Bjørn Maaseide) Kvinner: 9. plass (Merita Berntsen/Ragni Hestad)
 • 2000: Menn: 9. plass (Jørre Kjemperud/Vegard Høidalen), 19. plass (Jan Kvalheim/Bjørn Maaseide)
 • 2004: Menn: 9. plass (Jørre Kjemperud/Vegard Høidalen), 19. plass (Iver Horrem/Bjørn Maaseide) Kvinner: 17. plass (Susanne Glesnes/Kathrine Maaseide), 18. plass (Nila Håkedal/Ingrid Tørlen)
 • 2008: Kvinner: 9. plass (Nila Håkedal/Ingrid Tørlen), 9. plass (Susanne Glesnes/Kathrine Maaseide) Menn: 19. plass (Jørre Kjemperud/Tarjei Skarlund)
 • 2012: Menn: 9. plass (Tarjei Skarlund/Martin Spinnangr)
 • 2016: Ingen kvalifisert

VM har vært spilt 10 ganger (1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015) og Norge står med en bronsemedalje i herreklassen (Jørre Kjemperud/Vegard Høidalen i 2001).

Før offisielt VM ble det i perioden 1987–1996 spilt 10 uoffisielle mesterskap som alle ble arrangert i Rio de Janeiro. Mette Bugge som har vært journalist i Aftenposten i mange år gjorde i forbindelse med OL i Rio 2016 et uhøytidelig intervju med Kvalheim og Maaseide og mintes gamledager med sandvolleyball i Rio de Janeiro.

Unge talenter

Norge har en del unge talenter som gir håp om sportslige fremganger de nærmeste årene. Spesielt i Klagenfurt sommeren 2016 tok det av når USAs tredje beste rangerte lag ble slått ut av Anders Berntsen Mol og Christian Sandlie Sørum.

Det er liten tvil om at slikt spill på norsk jord vil kunne begeistre publikum. Det vil også bety at initiativ som BeachVolley Vikings har et sted å pleie eksisterende og møte potensielt nye sponsorer her hjemme.

Maaseide spyttet inn 40 millioner

Jeg tror få vet hvor snill Bjørn har vært med sporten. Dette har vært hans baby. Han ville gi noe tilbake til idretten og regionen han bor i (tidligere makker Jan Kvalheim om Bjørn Maaseide)

I artikkelen Elixia-eieren spyttet inn 40 millioner til norsk sandvolleyball. Så fikk han nok. som ble publisert i Stavanger Aftenblad i juni 2014 får vi en forklaring på hvorfor det stoppet opp i Stavanger etter en lang periode med sandvolleyballturneringer. World Event AS trakk seg som promoter av turneringen i mars 2012. I følge Stavanger Aftenblad er det totalt 18 millioner kroner Maaseide har brukt for å sikre videre liv for turneringen i Stavanger.

Norges Volleyballforbund var med på å arrangere World Tour i Stavanger i perioden 1999-2011 før det ble en pause. I starten var det Sponsor Service som gikk inn med penger i turneringen, senere Maaseide og forbundet og til slutt bare Maaseide som velgjører.

– Jeg ble feil eier og en sovepute. Mitt engasjement og status endret seg. Jeg har totalt brukt nesten 40 millioner på sandvolleyball i Norge, og det er to streker under ordet tap. Vi arrangerte jo også turnering fire-fem år i Kristiansand, sier mannen som er sentral eier i Sats/Elixia. (sitat Stavanger Aftenblad)

Ny epoke startet i London

Den nye epoken med sandvolleyball i Stavanger startet i London. Protokollen fra Forbundsstyrets møte nr. 2/ 2012 datert 21. august 2012:

O-sak 6 Orientering/status vedrørende World Tour i Norge i 2013

Presidenten orienterte om denne saken der World Tour i Norge kom opp som tema i flere av møtene som ble avholdt i London. World Tour i både Stavanger og Kristiansand, gjennom såvidt mange år, har uten tvil blitt lagt merke til og har som vi vet vært svært anerkjente arrangement. Presidenten orienterte kort om en innledende dialog med både FIVB og World Event. Det er ennå for tidlig å si hva som vil komme ut av dette, men det er hyggelig å registrere at flere aktører er opptatt av at vi skal få World Tour tilbake til Norge. Saken er i sin innledende fase, og styret ønsker å få saken nærmere utredet, samtidig som styret gir sin tilslutning til at presidenten fortsette dialogen med World Event. Formelt vil derfor saken komme tilbake til styret i flere runder i form av orientering/drøfting og i siste instans beslutning.

Med Stein-Gunnar Bondevik som drivkraft ble etterhvert World Tour Stavanger AS stiftet 02.12.2013 med Sveinung Byberg som daglig leder.

Volleyballforbundet inn som eier

Etter to år uten sandvolleyball var Stavanger kommune villig til å legge 2,5 millioner kroner i potten for å dra i gang internasjonal sandvolleyball i Stavanger nok en gang. Med volleyballforbundet som eier var det akseptabelt av kommunen å bidra økonomisk siden «et eventuelt overskudd [skal] gå tilbake til volleyballsporten».

Conoco Philips ble også med og la 9 millioner i potten for en avtale på tre år (2014-16).

Av våre ikke altfor mange sponsorat, har vi valgt å prioritere sandvolleyen i Stavanger. Vi håper at modellen turneringen har valgt nå vil være solid og bærekraftig. Vi liker godt at volleyballforbundet har styrket den sportslige profilen, og knytter turneringen til rekrutteringsarbeiet sitt.

22. juni 2014 uttaler daglig leder Sveinung Byberg seg til Stavanger Aftenblad i artikkelen Snart er sandvolley-turneringen i gang.

Siden dette er første året for oss, har vi hatt en del investeringer. Målet er å gå i null i år, med et par hundretusen i pluss eller minus. Det vil være et vanvittig bra utgangspunkt. For byen for øvrig vil turneringen også bety en god del. Sporten står i sentrum, men vi skal også lage en folkefest, sier Byberg.

Økonomisk havnet resultatet i 2014 på 4.313.000,- i underskudd.

14. juni 2015 uttaler daglig leder Sveinung Byberg seg til Dagsavisen i artikkelen Kommunen kutter 400.000 kroner i støtte – turneringen er truet. I følge artikkelen var drømmen at tallene i 2015 ville være bedre sammenlignet med fjoråret.

– Da [2014] gikk vi litt i minus. Derfor strammer vi litt inn før årets arrangement, så vil tiden vise om vi har tatt de riktige grepene, sier Sveinung Byberg.

Økonomisk havnet resultatet i 2015 på 3.324.000,- millioner i underskudd.

I Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 11/2015 2. desember 2015:

Sak 26 Status Stavanger 2015

GS innledet til saken.

NVBF har nylig hatt et arbeidsmøte med Sveinung Byberg i WTS AS. I dette møtet ble det jobbet med selve arrangementsplanleggingen, en gjennomgang av forberedelsene, og med en «maksimal kuttliste» for gjennomføring av Continental Cup 2016. Det er fortsatt en krevende situasjon for WTS AS med «etterslepet» av underskuddet fra 2014 og 2015, men det jobbes hardt i WTS AS for å kunne gjennomføre arrangementet i 2016. FS tar saken til orientering.

Rett før jul 2015 takket Sveinung Byberg ja til en annen jobb. Dette er omtalt i Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 12/2016 15. januar 2016:

Sak 33 Status WTS/Stavanger 2016

President innledet til saken.

Situasjonen som er oppstått med at daglig leder i WTS slutter i stillingen gir klart noen utfordringer både for WTS AS og NVBF. Det er beklagelig at Byberg slutter i stillingen, både med tanke på tidspunkt, hans kompetanse og arrangementskompetanse bygget opp over to år. Byberg har fått tilbud om en annen attraktiv jobb, og takket ja til dette rett før jul. Det er WTS AS som nå må håndtere dette i første omgang, spesielt med tanke på dialogen med hovedsponsor, kommune og øvrige sponsorer/leverandører. NVBF som eier/morselskap, og FS, må se på saken og vurdere selskapets planlagte og forventede leveranse 2016, samt eierstruktur og strategi for 2017, når vi har mottatt avklaringer og plan fra WTS AS.

FS tar saken til orientering og avventer fortløpende oppdateringer.

Sportslig ansvarlig David Cox tok deretter over som konstituert daglig leder inn mot det hittil siste arrangementet sommeren 2016. I regnskapet for World Tour Stavanger AS står det oppført Lønn daglig leder(e) på 1.142.000,- i 2015. På volleyball.no er det oppgitt at David Cox er ansatt som daglig leder i World Tour Stavanger AS i 50% stilling og 50 % som leder i NVBFs konkurranseavdeling frem til 31.12.16. Hvis lønnsnivået er omtrent som tidligere år så er dette alene en besparelse i størrelsen 500.000,-. Det økonomiske overskuddet i 2016 på 800.000,- kan delvis skyldes at 50% lønn til daglig leder dekkes av forbundet. Det kan hende det er tilstrekkelig med 50% stilling for å jobbe med en årlig omsetning på 15 millioner men den tette integrasjonen mellom volleyballforbundet og World Tour Stavanger AS gjør det vanskelig å beregne nøyaktig hva sandvolleyballen i Stavanger koster. I Økonomisk årsberetning 2015 står det «Med en stram og kostnadseffektiv organisering, er det budsjettert med overskudd i 2016 med 4.050.000-. Målsettingen er fortsatt drift etter 2016, slik at det ev. resterende underskuddet skal hentes inn i år 2017 og 2018.»

Så hva stemmer vi på?

SAK 5: LÅNEOPPTAK. GODKJENNING AV NVBFs DELTAGELSE I NIFs KONSERNKONTOORDNING FOR Å GI LÅN TIL WORLD STAVANGER AS

Forbundsstyrets forslag:

Norges Volleyballforbund søker NIF om deltagelse i NIFS konsernkontoordning for å gi lån til World Tour Stavanger AS. Lånet skal gis for å dekke inn selskapets estimerte eksterne leverandørgjeld i 2016.

Det som taler mot å la WTS AS leve videre

 • Det er liten tvil om at Bjørn Maaseide har vært en «rik onkel» for sandvolleyball i Norge. Dette er ikke uvanlig i idrett men kanskje mest vanlig i fotball. Eiendomsmillionæren Arne Utvik som hjelper Avaldsnes i kvinnefotball er et nylig eksempel – «Angrer på millionbidrag i norsk kvinnefotball». Bjørn Maaseide subsidierte arrangementet i Stavanger med 18 millioner kroner over drøyt ti år. Dette er mange år å lære hvordan et arrangement kan gjennomføres uten stadig vekk å måtte be om å få tilført frisk kapital. Det lyktes ikke Maaseide å komme i en situasjon der økonomien i arrangementet gikk rundt av seg selv. Det er svært optimistisk å tro at ansatte i NVBF skal klare å få på plass overskuddsdrift i et slikt arrangement når forretningsmannen Maaseide aldri klarte det.
 • Det er ikke vanlig at et mellomstort forbund tar på seg et så stort arrangement som World Tour alene. Et budsjett på vel 15 millioner kroner der utgiftene er mer sikre enn inntektene er ingen enkel oppgave. Økonomien i NVBFs heleide promotorselskap World Tour Stavanger AS er i trøbbel og det virker som NVBF frykter tap av omdømme i den grad aksjeselskapet langt på vei oppfattes som NVBF blant kreditorene.
 • TV 2 varsler kutt på 350 millioner kroner innen 2020. Pr. i dag er det sendingene på TV2 som har sikret god eksponering for sponsorer. Vil disse sendingene fortsette? Vi vet at 650.000 så cupfinalene innendørs og det var en stor suksess. Antall seere på Sumo, Tv2 sport og i Sportsnyhetene gjorde cupfinalen mer populært enn sjakk og flere av Premier league kampene fra England hvis vi skal tro artikkelen (ja, jeg er litt skeptisk til om dette stemmer). Seertall for Continental cup i Stavanger 2016 etter at Norge var slått ut kjenner jeg ikke. TV 2 opplevde reklamesvikt under OL i Rio og gikk på en budsjettsprekk.
 • World Tour Stavanger AS fremstår som en uheldig «sammensmelting» av et aksjeselskap og et forbund. I Kontrollkomiteens vurderinger i 2014 står det at gjeld på 500.000,- ble omgjort til aksjer for NVBF. I Kontrollkomiteens beretning for 2015 er det påpekt at NVBF har avstått å fakturere 700.000,- for utførte tjenester i forbindelse med gjennomføring av turneringen. På en måte kan vi si at lønnet personell i NVBF har jobbet dugnad for WTS.
 • Siden OL startet i 1996 og VM ble offisielt i 1997 har Norge tatt en bronsemedalje i sandvolleyball på 20 år. Leser vi om sandvolleyball på Wikipedia så står det at «Norge har vært en av de 4-5 beste nasjonene internasjonalt». På verdensrankingen for menn datert 12. september 2016 er Hordvik/Usken best rangert med 38. plass. På tilsvarende ranking for kvinner finner vi Kongshavn/Solvoll som beste duo på plass 59. Hvorfor late som vi er bedre enn resultatene tilsier? Hvorfor arrangere et mesterskap i Stavanger som i det store og hele ligger over vårt toppnivå?
 • NTNUI fremmet nylig en sak om «Åpenhet i norsk volleyball» og denne ble behandlet på Forbundsstyrets møte nr. 15/2016 27. mai. I forbindelse med dette innlegget har det ikke vært så enkelt å finne spesielt mange fakta knyttet til arrangementene i Stavanger. Eksempelvis i det samme møtereferatet fra mai i år er Continental Cup i Stavanger 2016 Sak 39. I referatet står det «Stein-Gunnar Bondevik innledet til saken. David Cox orienterte FS om den økonomiske statusen og budsjettet for 2016.» Det er alt som står i den saken. I praksis helt umulig å følge med på hva som skjer i Forbundsstyret basert på referatene.
 • Norge er et lite land der alle kjenner alle i volleyball. Mitt inntrykk er at det blir lite åpen debatt. Jeg har sett noen spredte kommentarer knyttet til det Ekstraordinære Forbundstinget men noen har også blitt slettet etter kort tid. Ingen tør stå for tydelige synspunkter. Sannsynligvis fordi de ikke føler at de kjenner fakta godt nok. Noen etterlyser en grundig risikovurdering i saksdokumentene. Det gjør det ikke enklere at det ikke er oppgitt lånebeløpets størrelse i saksdokumentene. Det er generelt svært lite informasjon som informerer om konsekvensene av et eventuelt nei.
 • I sakspapirene står det: «Det er derfor svært gledelig at selskapet i 2016 gikk med et overskudd, noe som gir grunnlag for videre drift». Spørsmålet er om et mindre arrangement som CEV — Continental Cup Finale i 2016 egentlig kan sammenlignes med World Tour i 2014 og 2015. Sponsorene var inne for 3 år og midlene «skalert opp» deretter. David Cox har en 50% stilling i NVBF og 50% i WTS AS. Skjulte kostnader i form av «dugnadsinnsats» for WTS AS kan ha bidratt til å gi et uriktig bilde.
 • Uttalelser om økonomi i pressen og senere realiteter henger svært dårlig sammen.
 • Litt egne betraktninger. Tor Inge Askeland som i sin tid banet vei for bygging av et stort antall sandvolleyballbaner i Norge er i dag åpen på at han angrer på å fremme den typiske modellen med å bygge to og ikke minimum tre baner samtidig. Det er vanskelig å skape klubbmiljø knyttet til anlegg med kun to sandvolleybaner. Store anlegg som Voldsløkka i Oslo og Gimle sandvolleyballanlegg i Kristiansand opplever stor aktivitet. Selv nå i etterpåklokskapens navn ser vi fortsatt at søknadene som går til stiftelsene typisk beskriver sandanlegg med to baner. På disse små anleggene forblir sandvolleyball langt på vei en mosjonsidrett uten en tilknyttet og aktiv sandvolleyballklubb selv om arrangement som World Tour skulle motivere til rekruttering.

Det som taler for å la WTS AS leve videre

 • Søndag 28.mai 2016 ble det valgt nytt forbundsstyre og komiteer i NVBF for perioden 2016-2018. Ny president ble valgt i form av Eirik Sørdahl. Forbundsstyret er av den oppfatning at det vil være formålstjenlig for norsk volleyball å innfri kreditorene i Rogaland fremfor å begjære oppbud i selskapet. Eirik Sørdahl har sannsynligvis satt seg godt inn i saken og går uansett anbefaling ikke på et prestisjetap i denne saken.
 • Overskuddet i 2016 kombinert med lærdom fra mulige innsparingstiltak gjør at sakspapirene konkluderer med «det som er helt sikkert er at det ikke blir iverksatt noen nye beacharrangement i Stavanger før inntektssiden er av en slik størrelse at man ikke påfører NVBF’s heleide datterselskap nye underskudd». Forbundsstyret fremhever den innsats og kompetanse David Cox har vist og levert som konstituert daglig leder i WTS AS. Under ledelse av David Cox har selskapet, i samarbeid med NVBF, kommune og Generalsponsorer, funnet et godt format for turneringen i Stavanger i følge protokoll fra møte 21.-22. juni 2016 i Stavanger.
 • Norge har oppnådd svært gode plasseringer med gullmedaljer i EM og 4. plass i VM i sandvolleyball i aldersbestemte klasser de siste årene på herresiden. Også på kvinnesiden gir 5. plassen til Olimstad/Garder i EM U18 håp for fremtiden. Jentene ble slått ut i kvartfinalen av gullvinnerne. Norske lag som kjemper i toppen internasjonalt er derfor sannsynlig frem mot OL 2020.
 • Antall aktive utøvere i sandvolleyball i Norge er omtrent 5.000. Det er omtrent det samme antall utøvere som i skiskyting. Suksess-VM i Kollen ga overskudd på 15 millioner (Aftenposten 14.09.2016) og Norges Skiskytterforbund sitter igjen med 70 prosent av overskuddet, mens Skiforeningen skal ha de resterende 30. Det ble solgt 135.000 billetter i Holmenkollen mens det til sammenligning ble solgt 126.000 billetter til VM i sandvolleyball i Stavanger i 2009. Er WTS AS i ferd med å finne en arrangørform som faktisk kan generere inntekter til NVBF i årene fremover?
 • Alle som jobber med sponsorinntekter i norsk volleyball drar nytte av at det organiseres et internasjonalt arrangement her hjemme.
 • Nila Håkedal Larsson ble på toppen av sin karriere omtalt i 5.000 artikler i året og ble invitert til sportsmiddag hjemme hos kronprins Haakon og Mette-Marit. Hun var sammen med Ingrid Tørlen landets mest profilerte kvinnelige sandvolleyballspiller gjennom tidene. De deltok i OL i Athen i 2004 og har en EM-bronse fra 2007. Med gode resultater har sandvolleyball et stort potensiale i media i Norge.
 • Norges volleyballforbund har fremstått profesjonelt i perioden med Stein-Gunnar Bondevik som president. Eirik Sørdahl som tok over stafettpinnen bør ha funnet eventuelle svin på skogen.
 • NVBF trenger ikke en ny økonomisk skandale hvis det er realisme i optimismen om videre drift i Stavanger. Hvis forbundet mener belastningen med å arrangere i Stavanger ikke bidrar til at andre oppgaver blir skadelidende så er det vel greit.

Jeg tror Forbundsstyret må forberede seg til Ekstraordinært Forbundsting som om det er høye odds for å få et NEI. De må presentere en god oversikt over økonomien og lånebeløpenes størrelse. De må også legge kortene på bordet i forhold til anslått verdi av arbeidskraft fra NVBF som benyttes i WTS AS. De bør også se for seg at de får et NEI og gjerne presentere de antatte konsekvensene av dette. Vi vet at landslag innendørs ikke har de mest romslige budsjettene og det er langt flere utøvere innendørs i Norge. I lys av at de økonomiske problemene på Ekstraordinært Forbundsting i 2009 også langt på vei ble lenket til sandvolleyball så er det garantert en del skeptikere som finner veien til Oslo.

For min egen del blir det å stemme etter magefølelsen 27. september. Hvis saken fremlegges på en tillitsskapende måte godt begrunnet med detaljerte og troverdige fakta vil jeg stemme JA. Det er mange lovende juniorer som har stort potensiale til å begeistre et hjemmepublikum de nærmeste årene. Det bør de få sjansen til. Etter kun å ha lest sakspapirene (pdf) må jeg imidlertid innrømme at magefølelsen ikke er helt på topp.

 

 

Sand i maskineriet

Etter å ha stusset litt over Kontrollkomiteens kommentarer til årsregnskapene til Norges Volleyballforbund (NVBF) de siste årene knyttet til World Tour Stavanger AS (WTS AS) kom det nå en innkalling til Ekstraordinært Forbundsting. Forbundsstyret ønsker å få godkjent låneopptak via NIF for å betale eksterne kreditorer i Rogaland. Alternativet er å begjære oppbud for WTS AS. Siden WTS AS er 100% eiet av NVBF står det i sakspapirene at «det vil være formålstjenlig for norsk volleyball å innfri kreditorene i Rogaland».

For det siste året med Continental Cup (som er en mye mindre krevende turnering enn World Tour som ble arrangert de to foregående år) er prognosen et positivt resultat på 800.000,-. I Økonomisk årsberetning 2015 står det «Med en stram og kostnadseffektiv organisering, er det budsjettert med overskudd i 2016 på 4.050.000,-». Det er dermed stort avvik mellom budsjett og resultat selv om det selvsagt er positivt at årets arrangement gikk i pluss.

Det er noen år siden 2009 da VG hadde følgende overskrift: Innkaller til ekstraordinært ting etter krisemøte.

Roar Sundbø hadde følgende innspill til Tinget i 2012.

Vi har smakt en dyr lærepenge. Smellen i 2008 var ikke ”kun” 6,8 millioner i minus men et tap av omdømme, skepsis fra potensielle forbundssponsorer og reduserte ressurser til å utvikle idretten. Jeg tror dette illustrert i kroner har kostet norsk volleyball 10-15 millioner.

Samlet gjeld for WTS AS etter tre år er på 6,6 millioner kroner. Forbundsstyret ønsker ikke et nytt omdømmetap i tillegg til den store økonomiske gjelden. Det spøker uansett utfall for sandvolleyball i Stavanger.

Og hva med fremtiden i Stavanger? Den treårige avtalen med Stavanger Kommune og hovedsponsorene Total og Conoco Philips går ut i år. Det er planlagt evalueringsmøter mellom selskapet og nevnte tre parter i løpet av høsten. Resultatet av disse møtene er det ikke mulig å forskuttere, det som er helt sikkert er at det ikke blir iverksatt noen nye beacharrangement i Stavanger før inntektssiden er av en slik størrelse at man ikke påfører NVBF’s heleide datterselskap nye underskudd. (fra Sakspapirene 2016)

Det er i underkant av 5000 registrerte sandvolleyballspillere i Norge.

Forslaget som krever Ekstraordinært Forbundsting i 2016

NVBF etablerte selskapet WTS AS i desember 2013. I forkant av dette hadde NVBF’s forbundsting i 2012 vedtatt «å arbeide for at Norge igjen blir vertskap for World Tour».

Det er gjennomført 3 turneringer i verdensserien i sandvolleyball i Stavanger i 2014 og 2015 (World Tour) og 2016 (CEV — Continental Cup Finale) i regi av selskapet. De første to turneringene var Sveinung Byberg daglig leder av WTS AS. Det siste året har David Cox hatt denne stillingen.

Økonomiske resultater:

 • 2014: – 4.313.000,-
 • 2015: – 3.324.000,-
 • 2016: + 800.000,- (prognose)

Samlet gjeld i dag for WTS AS (akkumulert over 3 år):

 • 2.600.000,- til leverandører i Rogaland
 • 1.900.000,- til CEV (det europeiske volleyballforbundet)
 • 2.100.000,- til NVBF

Forbundsstyret er av den oppfatning at det vil være formålstjenlig for norsk volleyball å innfri kreditorene i Rogaland fremfor å begjære oppbud i selskapet. For å kunne gjennomføre denne planen er selskapet WTS AS avhengig av å få tilført midler. Dette gjøres ved at NVBF søker låneopptak hos NIF (Norges idrettsforbund).

Forbundsstyrets forslag (som må ha godkjenning på Ekstraordinært Forbundsting):

Norges Volleyballforbund søker NIF om deltagelse i NIFS konsernkontoordning for å gi lån til World Tour Stavanger AS. Lånet skal gis for å dekke inn selskapets estimerte eksterne leverandørgjeld i 2016.

Økonomisk årsberetning 2014

Kilde: Beretning NVBFs Forbundsting (pdf)

Fra Årsberetning 2014

Fra Årsberetning 2014

Kontrollkomiteens beretning 2014

Kilde: Beretning NVBFs Forbundsting (pdf)

Kontrollkomiteens beretning 2014

Kontrollkomiteens beretning 2014

Kontrollkomiteens vurderinger 2014

Kontrollkomiteens vurderinger 2014

Dagsavisen 14.06.2015

Se artikkel i Dagsavisen Kommunen kutter 400.000 kroner i støtte – turneringen er truet

Daglig leder i 2015 Sveinung Byberg til Dagsavisen

Daglig leder i 2015 Sveinung Byberg til Dagsavisen

Dagsavisen 27.08.2015

Se artikkel i Dagsavisen World Tour Stavanger AS ber om betalingsutsettelse

Daglig leder i 2015 Sveinung Byberg til Dagsavisen

Daglig leder i 2015 Sveinung Byberg til Dagsavisen

Økonomisk årsberetning 2015

Kilde: Beretning NVBFs Forbundsting (pdf)

Fra Årsberetning 2015

Fra Årsberetning 2015

Fra Årsberetning 2015

Fra Årsberetning 2015

Kontrollkomiteens beretning 2015

Kilde: Beretning NVBFs Forbundsting (pdf)

Kontrollkomiteens beretning 2015

Kontrollkomiteens beretning 2015

NRK 07.01.2016

Se artikkel: Sandvolleyturneringa i Stavanger sliter

Det har kostet oss dyrt at vi ikke har hatt erfaringen til å håndtere for eksempel tekniske problemer og høye VIP-kostnader som har fulgt med noen av sponsorene våre (Styreleder i World Tour Stavanger Stein-Gunnar Bondevik til NRK)

Første møte i nytt forbundsstyre

Det nye forbundsstyret for perioden 2016-2018 hadde sitt første møte 21. – 22. juni 2016 i Stavanger.

Nedenfor benyttes noen forkortelser:

 • WTS AS – WORLD TOUR STAVANGER AS
 • FS – Forbundsstyret
 • GS – Generalsekretær (Kristian Gjerstadberget)
 • NIF – Norges Idrettsforbund
 • President – Eirik Sørdahl (overtok etter Stein-Gunnar Bondevik sommeren 2016)

I protokollen står det følgende:

Sak 5 WTS AS på kort og lang sikt

GS innledet til saken.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret tar orienteringen fra WTS AS til etterretning og innstiller på en videre drift av selskapet WTS AS.
 2. FS ønsker å fremheve den innsats og kompetanse David Cox har vist og levert som konstituert daglig leder i WTS AS. Under ledelse av David Cox har selskapet, i samarbeid med NVBF, kommune og Generalsponsorer, funnet et godt format for turneringen i Stavanger.
 3. President, GS og WTS AS vil forhandle med CEV og Stavanger kommune vedrørende årets turnering, og de kostnadskrevende krav som er knyttet til dette, samt drøfte mulighet for fremtidige arrangement i Stavanger. Det er viktig for NVBF å sikre forutsigbarhet knyttet til arrangementet.
 4. Forbundsstyret stiller seg bak søknaden til NIF om en kassakreditt pålydende 1 Mnok. Beløpet føres som midlertidig lån til WTS AS. NVBF vil henvende seg til NIF vedrørende utvidet behov for brofinansiering og det vil søkes ytterligere kassakreditt/lån i henhold til det behov WTS AS har for å gjøre opp sine forpliktelser knyttet til arrangementet 2016.
 5. FS ber GS om å presentere en statusorientering til organisasjonen vedrørende WTS AS og NVBF’s engasjement og forpliktelser knyttet til selskapet, selskapets drift, og planer, innen 1 august,

Enstemmig vedtatt

Stavanger Aftenblad 26.06.2016

Les artikkel i Stavanger Aftenblad: Mørke skyer truer sandvolleyturneringen i Stavanger

Vi har planer om å fortsette å arrangere sandvolleyturneringen i flere år framover. Vi er i samtaler med våre samarbeidspartnere. Vårt mål er definitivt å komme tilbake (David Cox til Aftenbladet)

Innkalling til Ekstraordinært Forbundsting

Styret i Norges Volleyballforbund vedtok på sitt styremøte 10.-11. september 2016 å innkalle til ekstraordinært forbundsting.  Dette med hjemmel i NVBFs lov § 19 Ekstraordinært forbundsting.

Tid og sted for ekstraordinært forbundsting: 27. september 2016 kl. 18.00 i Oslo på Ullevål stadion (Kinoteket UBC).

Fra innkallingen

Fra innkallingen

Klikk her for Sakspapirer Ekstraordinært Ting 27.september 2016 (pdf)

Fra sakspapirer til Ekstraordinært Forbundsting

Fra sakspapirer til Ekstraordinært Forbundsting

Offentlige Regnskapstall


Volleyball er den mest populære sporten blant nudister

«Visste du at volleyball er verdens største idrett? Nei, det er det ikke så mange som vet i Norge.» (NVBF)

For noen år tilbake la volleyballforbundet ut en artikkel som slo fast at volleyball regnes for å være verdens største idrett, målt i antall utøvere og antall medlemsland. I følge artikkelen er det over 1 milliard mennesker som spiller volleyball rundt omkring i verden, og 217 land er tilsluttet det internasjonale volleyballforbundet (FIVB). Videre står det at i Norge er det rundt 350 klubber og 20.000 medlemmer, men ifølge en undersøkelse spiller omkring 250 000 nordmenn volleyball hvert år. Du kan lese hele artikkelen her. Dette innlegget prøver å rette søkelyset på om disse opplysningene stemmer og litt på hvordan det står til med volleyball i Norge.

FIVB har flest medlemsland

FIVB

FIVB-president Dr. Ary S. Graça F° fra Brasil utenfor slottet i Sveits som organisasjonen disponerer.

Hovedkontoret til FIVB ligger i Lausanne i Sveits og har 220 medlemsland. Til sammenligning finnes det i øyeblikket 204 nasjonale olympiske komitéer. Sånn sett kan volleyballspillere med belegg hevde å være underlagt verdens største internasjonale sportsorganisasjon regnet i antall medlemsland. Når Kåre Mol (ToppVolley Norge) skriver «Verdens største idrett» på et av sine lysbilder så er det sikkert dette faktum han peker på.

Lysbilde: «Verdens største idrett» – Fra Kåre Mols presentasjon på Cupfinaleseminaret 2013

Det har i følge TopEndSports skjedd en gang at volleyball kom på toppen av en rangering av verdens idretter. I 2002 ble ulike forbund bedt om å sende inn antall utøvere knyttet til sin idrett. Men det var ikke spesifisert veldig nøye hvordan man skulle telle. Volleyball toppet soleklart og var på listen fire ganger større enn fotball. «Dragon Boat Racing» fikk en pen 8. plass på listen. Vi kommer da inn på et helt vesentlig poeng og det er hvordan man teller. Eksempelvis er Formel-1 en svært populær publikumssport men teller vi antall bilførere så slår de neppe «Dragon Boat Racing» uansett hvordan man teller.

“Soccer in Brazil is not a sport, it’s a religion, so volleyball is the first sport in Brazil.” - Zé Roberto

“Soccer in Brazil is not a sport, it’s a religion, so volleyball is the first sport in Brazil.” – Zé Roberto

Når volleyballforbundet refererer til en ikke navngitt undersøkelse at 250.000 nordmenn spiller volleyball hvert år så er jeg også litt skeptisk. Dragebåtfestivalen i Drammen er muligens større hvis vi regner på den måten som passer arrangøren best? Etter OL-gullet i volleyball i London 2012 uttalte Zé Roberto (coach for Brasils damelag): «Soccer in Brazil is not a sport, it’s a religion, so volleyball is the first sport in Brazil (kilde)». Det er mange måter å regne på.

TopEndSports har også prøvd å lage en samlet liste basert på alle mulige måter å rangere idretter på (mest interesse, flest utøvere, flest nasjonale forbund etc.). Der kom volleyball på 5. plass og de anslår at omtrent en milliard mennesker på en eller annen måte er engasjert mot idretten. De har også en mest-populære-liste der fotball topper med anslagsvis 3,5 milliarder tilhengere på verdensbasis med 250 millioner aktive spillere i 250 land. Her er volleyball på 6. plass bak fotball, cricket, basketball, landhockey og tennis. I pressemappen til Montreaux Volley Masters nylig oppgis det at det er 35 millioner lisensierte volleyballspillere i verden. Det står også at det er 500 millioner volleyballspillere på verdensbasis.

Utviklingen i Norge

I Norge ser bildet ganske annerledes ut når vi snakker om de største idrettene. I perioden 2002-2012 falt aktivitetstall for volleyball i idrettsregistreringen med 25% (fra 26.177 til 19.992). Det gir en 45. plass på listen over prosentvis endring over en tiårsperiode. Norges Volleyballforbund falt fra 13. plass til 19. plass på listen over særforbund underlagt NIF (kilde årsrapporter NIF). De store vinnerne i samme periode er Amerikansk Fotball og Cheerleadingforbund (opp 242%), Norges Cykleforbund (opp 232%) og Norges Klatreforbund (opp 214%). Det er lett å forstå at vekst i antall spillere sto sentralt i forbundets handlingsplan 2012-2016 og det ambisiøse målet om 10.000 flere medlemmer blir lansert. I forkant av NVBF’s forbundsting 24. -25. mai 2014 har det kommet Status Handlingplan 2012-2016 som konkluderer at høyeste prioritet er å fortsette å jobbe med å øke antallet utøvere.

Statistikk NIF 2002-2012 viser 25% nedgang for volleyball på 10 år.

Statistikk NIF 2002-2012 viser 25% nedgang for volleyball på 10 år.

«Vi må videreutvikle organisasjonen slik at vi får flere klubber og mange flere volleyballspillere. I dag er volleyballidretten den 19. største idretten av 56 idretter som er medlem av Norges Idrettsforbund, Hvis vi ser på medlemstallet i aldersklassen 13-19 år er vi derimot den 6. største på jentesiden, og den 8. største på guttesiden. (Nifs årsrapport 2008). Potensialet for volleyballidretten i Norge er veldig stort, og for å nå målsetningene om økt medlemstall må vi satse bevisst og tungt på BUU (bredde, utdanning og utvikling) Vi må ha en organisasjon som er tilpasset oppgaven der det regionale leddet styrkes.»

Utdrag fra NVBF Handlingsplan 2010

– Legg ned sandvolleyballen

«I en rapport fra konsulentfirmaet Hartmark anbefales volleyballforbundet å nedprioritere eller legge ned sandvolleyballen og heller satse på utvikling av innendørs volleyball» (kilde: Haugesunds Avis 2009). Denne anbefalingen kom i kjølvannet av NVBF-krisen som nådde nasjonale media i årsskiftet 2008-2009 (se VG: «Innkaller til ekstraordinært ting etter krisemøte»). Daværende president Ståle E. Johansen og resten av styret valgte å se bort fra rapporten og valgte fortsatt satsing på sandvolleyball. Prosjektet 1000-baner som pågikk i perioden 2010-2013 var også et tydelig signal på det.

Roar Sundbø ga et tilbakeblikk på situasjonen i forkant av Tinget 2012:

Vi har hatt et styre med Ståle Johannessen i spissen, som har ryddet opp i økonomien og nytt styre kan løfte norsk volleyball og sandvolleyball videre. Vi har smakt en dyr lærepenge. Smellen i 2008 var ikke ”kun” 6,8 millioner i minus men et tap av omdømme, skepsis fra potensielle forbundssponsorer og reduserte ressurser til å utvikle idretten. Jeg tror dette illustrert i kroner har kostet norsk volleyball 10-15 millioner.

Roar Sundbø innspill før tinget i 2012

Sandvolleyball kraftig ned

Tiden går og medlemsutviklingen i NVBF har stått stille på 20.000 i perioden 2007-2013. Innendørsvolleyball hadde 14.029 aktive i 2012 og 14.038 aktive i 2013. Sandvolleyball falt med hele 18 prosent (fra 5.963 til 4.904) i samme periode.

Vi må også erkjenne at enkelte mål ikke er nådd, særlig med tanke på NVBFs ambisiøse mål om 10 000 flere medlemmer. Det vil derfor være et overordnet mål i andre del av strategiperioden å fokusere på medlemsvekst og klubbutvikling.

Forbundsstyrets beretning og rapport 2012-2014

Aktivitetsantall volleyball i Norge perioden 2002-2013

Aktivitetsantall volleyball i Norge perioden 2002-2013

Den største utfordringen ser ut til å være å beholde interessen fra gutter i alderen 13-19 år. Ser vi til USA så er volleyball for jenter i ferd med å ta over som største lagsport i over halvparten av delstatene. Vi har ikke samme effekt her hjemme siden både fotball og håndball står sterkt, men det er altså ikke vanskelig å finne signaler ute i verden som gir grunn til optimisme.

Aktive i volleyball pr. aldersgruppe 2002-2012

Aktive i volleyball pr. aldersgruppe 2002-2012

Regionsmessig er det Sør-Trøndelag som har størst fremgang i antall i perioden 2012-2013.

Utbredelsen av volleyballaktivitet i Norge 2012-2013

Utbredelsen av volleyballaktivitet i Norge 2012-2013

Oppsummert har volleyballforbundet følgende satsningsområder for perioden 2012-2016:

Norges Volleyballforbunds satsningsområder 2012-2016

Norges Volleyballforbunds satsningsområder 2012-2016

Nakenvolley er verdens største idrett

Volleyball er den mest populære sporten blant nudister

Volleyball er den mest populære sporten blant nudister

Når det gjelder satsningsområdet «offensiv påvirkning av mediebildet» så er det derfor neppe veien å gå å reklamere for halvsannheten at volleyball er verdens største idrett. I boken «Bla bla bla – 600 helt nye utrolig unyttige fakta» står det imidlertid at volleyball er den mest populære sporten blant nudister. I den grad sandvolleyball ble tatt godt i mot blant sportsfotografene så har nakenvolley et vekstpotensiale som både forbundet og konsulentfirmaet Hartmark hittil har oversett. Det er over 50.000 naturister i Norge så målet om 10.000 nye medlemmer bør være enkel skuring. Publikumspotensialet skal vi heller ikke undervurdere.
PS: Saken er oppdatert 5. juni 2014 med spillerantall på verdensbasis oppgitt i pressekit fra Montreaux Volley Masters.


wau