Trenertips #16

c16

Omrokkering i blokk – Flytt lagets beste kantblokker til å møte motstanderens beste kantspiller på egen serve.

Når laget ditt server og du har en mindre effektiv blokk mot en motstander som ofte scorer poeng. Eller du har en liten opplegger som står i posisjon for å blokke en superkant. Ta en titt på de andre blokkspillerne.

Kanskje det gir mening å bytte om på normale posisjoner ved nett på egen serve. Lær dine spillere til å oppfatte slike situasjoner og gjøre disse byttene på eget initiativ. Ikke vær bekymret over forvirring etter å ha spilt eget forsvar. Laget venner seg til dette raskt.

Trenere velger en lignende taktikk når de f.eks. bytter ut en liten opplegger som står i frontrekka mot en stor blokkspiller på egen serve for så å bytte tilbake senere når serven tapes. Når dette skjer er det viktig at alle vet hvem som er tiltenkt rollen som legger dersom monsterblokka ikke dreper ballen.

Formasjoner for servemottak for ferske lag (pdf)

Jim Crossett, North Carolina Volleyball Academy har utarbeidet et USAV CAP II-dokument med tittel «Planning Effective Serve-Receive Formations for Lower Skill Level Teams».

Dette retter seg typisk mot lag som debuterer i U15 der servemottaket ofte er svært avgjørende for utfallet. Vi ser av og til lag i ungdomsserien som plasserer 3 i servemottak før spillerne har evnen til å bevege seg til ballen i tide for å lykkes. Utfordringen for enhver trener av yngre lag er å finne formasjoner som matcher ferdigheter og som hjelper laget å komme forbi det vanskelige servemottaket.

Du kan laste ned dokumentet her:
Planning Effective Serve-Receive Formations for Lower Skill Level Teams – USAV CAP II Article – Jim Crossett (pdf)

Trenertips #15

C15

Oppstilling – Plasser sterkeste kant og midtspiller ved siden av opplegger i rotasjonen. De trengs mest når opplegger er i front.

Se for deg opplegger i frontrekka. Servemottaket er under sterkt press. Dine beste angripere er uheldigvis i bakrekka … Rotasjonsorden inntil opplegger betyr å være i frontrekka samtidig to ganger.

Trenertips #11

C11

Innbytter – Sørg for at laget er vant til små justeringer for bedre ytelse i kamper. Vurder bruken av enkeltspilleres individuelle styrke en gang i løpet av en kamp

Prestasjonsjusteringer kan bety mye for utfallet i en kamp. Men vær forsiktig! Du må først sørge for å trene innbytterbenken slik at de kan observere og evaluere motstanderne for så å gjøre innhopp i en kamp og lykkes.

wau

Trenertips #9

C09

Timeout – Etter å ha scoret mange poeng på rad vurder timeout etter motstanderens første poeng.

Stopp motstanderlaget umiddelbart slik at de får nydelige 30 sekunders pause for å la det synke inn hvor mange poeng de nå ligger bak.

wau

Trenertips #8

C08

Lagoppstilling – Plasser din beste angriper der de fleste legg havner.

Dette høres veldig enkelt ut men vi har sett mange lag med en fantastisk midtspiller som får få legg siden lagets servemottak er såpass svakt at det ikke er mulig å produsere legg for midtangrep.

wau

Kunsten å fange oppmerksomheten

Kommunikasjon

Kommunikasjon – «Jeg ønsker at treneren min ser meg!»

Her er en liste med forslag til hvordan du kan fange oppmerksomheten som trener:
 1. Benytt noe som fanger oppmerksomheten – en fløyte, en frase, et håndsignal, “Nå vil jeg ha full oppmerksomhet”. Eksempelfrase; “Se og hør!” Det betyr at du ønsker å se begge øyne og begge ører rettet mot deg.
 2. Ikke start før du har alle øyne og ører rettet mot deg og gruppen står stille og har sluttet å snakke. Hvis en spiller ikke hører etter 100%, stopp å snakke og vent i stillhet til alle øyne og ører er fokusert.
 3. Ikke snakk lenge – gi instruksjoner i korte bolker og så gjenoppta aktivitet.
 4. Av og til, snakk roligere slik at de må anstrenge seg for å høre.
 5. Ikke gjenta deg selv – spillerne tenker, “Jeg trenger ikke å høre etter første gang, han sier det alltid to eller tre ganger“.
 6. Still opp spillerne slik at de ikke ser mot noe som er distraherende (andre team, solen, etc).
 7. Hvis en spiller konstant lar seg distrahere, krev at den spilleren står nærmest deg.
 8. Hvis uoppmerksomheten fortsetter tar du spilleren ut av gruppen – sluttfør instruksjonen og så håndterer du individuelt uoppmerksomheten med den aktuelle spilleren.
 9. Ros det du ønsker mer av… når du har fullført en leksjon, gi ros til spillerne som hørte nøye etter. “Trine, fint å se at du hadde både øyne og ører fokusert når jeg ga instruksjon” Navn (Trine) og handling (høre etter). Barn og ungdom vil gjerne høre navnet sitt fra trenerens munn med noe positivt i kjølvannet.
 10. Gi en premie til “Beste lytter”. Sørg for å belønne det du ønsker mer av.

Kilde


wau

Trenertips #1

Trenertips #1 - Oppstilling

Trenertips #1 – Oppstilling

Oppstilling – få din beste server til å serve først. Et sett vil typisk ha 2-3 rotasjoner og beste server får ofte serven når det virkelig gjelder.

Starter ditt lag med serve så plasseres beste server i posisjon 1 (serveposisjonen). Hvis motstanderlaget begynner å serve så starter du med beste server i posisjon 2.
Årsaken er at samme server som starter typisk roterer frem til serveplass når det begynner å bli kritisk i forhold til å avgjøre et sett til lagets fordel.
Dette tipset må vurderes opp mot andre mulige startstrategier som f.eks.:

 • Beste smasher i posisjon 4
 • Beste blokkere settes opp mot motstanderens beste smasher (bruk statistikk eller spør noen om hvem som er motstanderens beste smasher)
 • Beste rotasjon (statistikk kan gi deg oversikt over hvilken rotasjon som scorer flest poeng; antall poeng laget scorer med en gitt oppstilling minus antall poeng laget taper i en gitt oppstilling gir denne informasjonen)

I mesterskap som NM må lagleder fylle inn rotasjonskort og levere disse før starten på hvert sett.

I mesterskap som NM må lagleder fylle inn rotasjonskort og levere disse før starten på hvert sett.


Rotasjonskort benyttes typisk ikke i ungdomsserien her i Norge. Du står dermed ganske fritt til å endre strategi nærmest basert på hva du ser motstanderen gjør. Likevel er nok den mest typiske taktikken uansett å starte med beste server. Dette rimer også bra med at vi normalt ønsker å ta kontroll over utfallet av en kamp selv og ikke være avhengige av å justere oss etter motstanderlaget.


wau