35 hemmeligheter hos den strålende treneren

Jostein Olimstad fra Vegårshei trener landets ypperste talenter i sandvolleyball. Sannsynligvis vil de som kjenner han krysse av på mange av de 35 punktene på lista.

Jostein Olimstad fra Vegårshei trener landets ypperste talenter i sandvolleyball. Sannsynligvis vil de som kjenner han krysse av på mange av de 35 punktene på lista.

Teknisk kunnskap om volleyball er bare en liten del av det som kreves av en suksesstrener. Fjorårets store treneroverraskelse i amerikansk volleyball var Kelly Sheffield som ledet universitetslaget Wisconsin til NCAA-finale i sin debutsesong med jenter som var ranket vesentlig lavere på forhånd. Han har selv aldri spilt volleyball. Spillerlegenden Karch Kiraly overtok landslaget for kvinner i USA etter sølv i London-OL der han var assistent for Hugh McCutchenon og laget noterer nå svakere resultater enn mange ville forvente.

Anne Josephson listet nylig 35 punkter hun mener danner grunnlaget for en god trener i en artikkel. Hun er leder for JAG Gym i Los Angeles som lærer opp mer enn 2000 barn i uken i gymnastikk og er en av landets største på området. Filosofien hennes er enkel: «We do good things for kids». Her er det hun mener karakteriserer strålende trenere:

Strålende trenere …

 1. Tar vare på barnet fremfor utøveren. Strålende trenere vet at det å være en idrettsutøver er bare en liten del av å være et barn. Strålende trenere vil aldri gjøre noe for å fremme idrettsutøveren i fare for å skade barnet.
 2. Behandler egne og andre idrettsutøvere med respekt. Uansett tid og sted.
 3. Kommuniserer med foreldrene. Strålende trenere forstår at foreldre er ikke fienden. De er faktisk en viktig alliert i utviklingen av utøveren.
 4. Lytter til spillernes bekymringer. Strålende trenere skrur ikke av frekvensen for å fange opp signaler om bekymringer, frykt eller hint om skader.
 5. Etablerer en relasjon før de dirigerer. Strålende trenere forstår betydningen av emosjonell tilknytning. Du betyr noe. Du tilhører noe. Du er viktig for meg. Ikke du som utøver men heller du som person. Vårt mest grunnleggende behov er sikkerhet. Når vi føler oss trygge kan vi stole på omgivelsene, og når vi har tillit kan vi lære. Strålende trenere vet at dette fundamentet av tillit er avgjørende.
 6. Begynn med slutten i tankene. Strålende trenere holder fokus på det store bildet av målet til utøveren. De har en plan, men er fleksible siden de er klar over at veien til suksess kan være kronglete og slitsom.
 7. Er besatt av basiskunnskapen. Strålende trenere forstår verdien av basis teknikk som kjernen i alle ferdigheter. Jo sterkere kjerne, jo mer vellykket blir utøveren. Legendariske John Wooden brukte sin første trening med sine basketspillere på å instruere dem i hvordan å sette på seg sokker. Korrekt iførte sokker hindrer blemmer og føtter uten blemmer er en forutsetning for å delta aktivt på trening.
 8. Bryter ned ferdigheter i bolker. Strålende trenere vet at ved å isolere de enkelte elementene som er vevd sammen for å oppnå en ferdighet så lykkes idrettsutøvere raskere.
 9. Elsker at utøverne strever. Strålende trenere forstår at det er en læringskurve. En strålende trener får ikke panikk når utøvere streber for å lykkes med ferdigheter.
 10. Gjør det kjedelige interessant. Strålende trenere kobler det langtekkelige til målet og lager konkurranser ut av alt som kan telles. De gir utfordringer og oppdrag. Målet er å gjøre disse kjedelige, men nødvendige øyeblikkene mer engasjerende.
 11. Gir positive korreksjoner. Strålende trenere sier «gjør dette» fremfor «ikke gjøre dette». «Ikke bøy armene» er mindre effektiv tilbakemelding enn «press armene rette»
 12. Finner lyspunkter og bygger videre derfra. Strålende trenere er klar over svakheter og prøver å forbedre dem til et minimumskrav men bruker mye mer tid og fokus på de områdene som en idrettsutøver utmerker seg.
 13. Prøver ikke å bryte uvaner; heller bygge nye vaner. Strålende trenere vet at den mest effektive måten å bryte et dårlig handlingsmønster er gjennom å erstatte en vane for en annen.
 14. Gir korte tilbakemeldinger. Presise og handlingsorienterte meldinger. Ingen lange taler. Basketlegenden John Wooden ble fotfulgt en hel sesong av forskere og hans motiverende teknikker ble undersøkt. Woodens gjennomsnittlige «tale» var fire setninger. Strålende trenere er ikke spesielt engasjert i observasjonscoaching («Få armene opp!» Opp hvor? «Knærne er bøyd!» Fortell meg hvordan jeg skal fikse det da). Strålende trenere gir solide tilbakemeldinger i stedet («Armene må være rett bak ørene» eller «klem denne muskelen og denne muskelen i beinet for å gjøre det rette»).
 15. Er nøye med hvordan de måler suksess. Strålende trenere bruker ikke resultattavla som sitt eneste mål på suksess. Strålende trenere forstår at dette kan erodere langsiktig utvikling av utøveren. Strålende trenere vil i stedet utvikle kompetanse for det lange løp, selv om det betyr å ofre suksess i begynnelsen av reisen. Hvis du måtte velge, ville du heller la barnet ditt være den sterkeste eleven i første klasse eller etter videregående?
 16. Bruker den rette blandingen av oppnåelige og mål de må strekke seg etter. Strålende trenere har kontroll på hvor skoen trykker rundt utfordringer.
 17. Sørger for progresjon og fremdrift. Strålende trenere forstår at objekter i bevegelse fortsetter bevegelsen. Det er lite venting på trening og ingen henger igjen i for lette øvelser.
 18. Søker konstant ny læring. Strålende trenere tror aldri at de vet alt eller at de ikke kan forbedre seg. Det er helt motsatt. Strålende trenere leser tidsskrifter, artikler, bøker og tapper internett for treningsideer. De deltar på kurs og søker råd hos andre trenere.
 19. Utvikler fremfor identifiserer talent. Strålende trenere setter pris på naturlige evner men vet at det kan bare ta en idrettsutøver til et visst punkt. Strålende trenere er ydmyke nok til å innrømme at de ikke er perfekte nok til å forutsi suksess, de bare går til verket og jobber hardt. En strålende trener medgir at ekstraordinært talent ikke er et rettferdig mål på egen verdi som trener; de måler heller sine coachingevner ved å ta en idrettsutøver som er mindre begavet og hjelpe denne til å lykkes.
 20. Observerer oppmerksomt. Strålende trenere prøver alltid å finne ut hva som får en spiller til å knekke koden og bli bedre.
 21. Forstår at mellommenneskelige relasjoner i teamet er viktig. Teambuilding er ikke bortkastet tid men et vesentlig element for å lykkes.
 22. Benytter bilder i coaching. Strålende trenere maler bilder i utøvernes sinn. «Hopp så høyt du kan» blir til «skyv gulvet vekk fra deg som en rakett på vei ut i verdensrommet».
 23. Skiller mellom læring og øvelse. Strålende trenere forstår at øvelse begynner etter læring. Som et resultat lar de ikke utøvere øve på noe de ikke har lært for å unngå å skape dårlige vaner. Læring foregår med tett observasjon og direkte instruksjon.
 24. Fokuser på hva utøveren skal gjøre, ikke hva de skal unngå. Strålende trenere forteller sine utøvere ting som «skuldre vendt mot målet og stram i kroppen» fremfor «ikke så slappe i kroppen».
 25. Fokuserer på flere måter å lære på. Strålende trenere bruker både verbale, visuelle og taktile teknikker for undervisning av hver enkelt ferdighet siden treneren erkjenner at spillere lærer forskjellig.
 26. Forstår barns utvikling. Strålende trenere har god kunnskap om milepælene i barndommen og skreddersyr sine handlinger og forventninger til å møte utøverne der de er i utviklingen.
 27. Avslutter øvelser før utøveren er utslitt. Strålende trenere vet at dårlige vaner og snarveier kommer når idrettsutøvere ikke lenger orker å fokusere.
 28. Gir rikelig med tid for utvikling av nye ferdigheter. Strålende trenere gir minst åtte uker for å lære en ny ferdighet. Etter hvert som utøveren utvikler seg i sporten vil denne tidsrammen faktisk bli lengre, ikke kortere, siden ferdighetene blir stadig mer komplekse å beherske.
 29. Bruker positive coachingteknikker. Strålende trenere skriker ikke, gjør andre mindre, truer eller skremmer. De trenger ikke å mobbe for å få resultater. Mens kortsiktig suksess kan forekomme under press, vet en glimrende trener at i det lange løp vil disse teknikkene slå tilbake og er farlig for utviklingen av barnet.
 30. Har et tankesett der feil blir sett som feedback og for å være lærdom på veien mot mestring. Strålende trenere mener at våre grunnleggende ferdigheter kan utvikles gjennom engasjement og hardt arbeid. De forsterker dette med sine utøvere om og om igjen, slik at deres utøvere føler seg motivert og er produktive.
 31. Vet hva de ikke vet. Strålende trenere er ikke redd for å innrømme at de ikke har alle svarene. De tillater ikke sitt ego å hindre dem fra å få ytterligere hjelp, opplæring eller selv foreslå for en idrettsutøver eller familien at det er best om vedkommende overflyttes til en mer erfaren trener.
 32. Utdanner sine utøvere. Strålende trenere går lenger enn utelukkende å instruere sine utøvere. I stedet utdanner de dem på en alderstilpasset måte om hensikten med og målet for ulike øvelser og ferdigheter.
 33. Har klare regler og logiske konsekvenser. Strålende trenere lar ikke sine utøvere gjette med hensyn til hva som forventes av oppførsel eller innsats. Regler gjelder for alle utøvere, inkludert stjernene.
 34. Forstår at moro er et vesentlig element i trening, uansett hvor nær elitenivå en idrettsutøver befinner seg. Hovedgrunnen til at idrettsutøvere slutter med sport, selv om det er en idrett de både elsker og hvor de lykkes, er fordi de ikke lenger har det gøy. Moro er ikke bare en bagatell men selve grunnlaget for en utøvers sunne engasjement i en idrett.
 35. Slutter trening i en positiv tone. Strålende trenere finner alltid en måte å se det positive på selv om det gikk langt verre enn planlagt. Det kan være så enkelt som å si «i morgen er en ny dag». Strålende trenere vet at både suksess og fiasko er midlertidig.

Kilde: 35 Secrets of Brilliant Coaches


wau

12 tanker om innsats på trening

 1. Mindre snakk, mer aktivitet men ikke forveksle aktivitet med oppnåelse.
 2. Hold orden på poengene – gruppe mot gruppe eller gruppe mot tidligere beste score.
 3. Hold korte øvelser med korte køer og mange repetisjoner.
 4. Gjør øvelser som krever nye ferdigheter eller mye tankearbeid tidlig i treningen.
 5. Strukturer øvelser slik at både du og spillerne lett kan se forbedringer.
 6. Avslutt trening med en morsom men fysisk utfordrende øvelse.
 7. Identifiser gode eksempler på herlig innsats relevant for det du trener på.
 8. Demonstrer hvordan disse gode eksemplene ser ut for dine spillere.
 9. Vis med video hvor enkelt det er å se forskjell mellom gjennomsnittlig og herlig innsats – bruk video av andre enn ditt lag.
 10. Dokumenter eksempler på herlig innsats under trening eller kamper.
 11. Belønn herlig innsats verbalt og gjennom spilletid.
 12. Ikke slipp spillere inn på banen som ikke har vist at de ikke kan gi herlig innsats på trening – hver eneste trening er en ny sjanse til å bli en «herlig innsats»-lagspiller (gjelder fra 12 år +).

Kilde: Motivational Strategies booklet av www.proactivecoaching.info


wau

Gratis app for skadeforebyggende trening (pdf)

http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/ny-og-gratis-app-for-skadeforebyggende-trening/

Appen “Get Set – Train smarter” gir deg skadeforebyggende øvelser presentert via korte videosnutter med viktige fokuspunkter. Enkelt å navigere og lett tilgjengelig på din smarttelefon eller nettbrett. Denne gikk rett inn i min verktøykasse og prisen 0,- kan ingen klage på. Roald Bahr har blant annet deltatt i å fremstille dette produktet og han er ingen hvem som helst i volleyballverdenen. Han er professor i idrettsmedisin og har vært medlem av FIVBs (det internasjonale volleyballforbundet) medisinske komité siden 1998. Han er også landslagslege for Norges Volleyballforbund med ansvar for landslagene i sandvolleyball.

Get Set

Klikk her for å laste ned dokumentet med huskeliste for øvelsene i volleyball som følger appen


wau

Trenertips #5

C05

Ballfrekvens – sørg for at spillerne er i kontakt med ballen så mange ganger som mulig. Del inn i mindre grupper hvis spillere blir tilskuere i ditt treningsopplegg.

Vi kjenner uttrykk som «smashekø» der spillerne sirkulerer rundt banen i kø og slår to smasher pr. runde. Det er en såpass vanlig øvelse at spillere typisk spør «kan vi ikke ha smashekø». For en del spillere en fin anledning til litt tull og tøys før de kommer helt ufokusert fremst i køen. Tenk igjennom om du som trener kan organisere for å trene smash uten bruk av køprinsippet hvis antall spillere er stort. Det samme gjelder for alle andre øvelser der spillere blir tilskuere i lengre perioder.


wau

Mentale utfordringer spesielt for unge utøvere

Ungdom må takle mentale utfordringer på idrettsbanen

Ungdom må takle mentale utfordringer på idrettsbanen

I boken «The Mental Athlete» av Kay Porter er det et avsnitt som omhandler unge utøvere. Porter mener å ha erfart at enkelte områder utmerker seg uavhengig av idrett i denne aldersgruppen. Selv om voksne også kan trøble med de samme områdene er det en prosess å lære å forholde seg til autoriteter og utilstrekkelig tro på egne evner.

Forfatteren mener at en støttende trener fint kan introdusere mental trening i tenårene men at man må være tålmodig og gjerne presentere temaene i mindre bolker. Kay Porter trekker spesielt frem følgende punkter som mentale utfordringer for tenåringer:

 • Fokus og konsentrasjon
 • Lære å visualisere
 • Stoppe negativt selv-snakk
 • Kontrollere sinne og frustrasjon på banen
 • Kontrollere indre spenning i forkant og underveis i kamper
 • Lære å takle hva andre mener om deg

Kay Porter - The Mental Athlete

Kay Porter – The Mental Athletewau

Visualisering for volleyball

Ingrid Lunde benytter visualiseringsteknikker i forhold til serve

Ingrid Lunde benytter visualiseringsteknikker i forhold til serve

Visualisering er en av de mest brukte mentale ferdighetene toppidrettsutøvere benytter seg av. Utvikling av visualiseringsferdigheter krever innsats akkurat som andre ferdigheter innen idrett. For å lykkes med visualisering må du være tålmodig og trene regelmessig over tid. Ingrid Lunde er sandvolleyballspiller og forteller her kort hvordan hun benytter visualisering.

Visualisering for volleyball

Kay Porter - Mental Athlete

Kay Porter – Mental Athlete

I boken «The Mental Athlete» kommer Kay Porter med et konkret eksempel på hvordan du kan jobbe med visualisering i innendørs volleyball. Det første du gjør er å skrive ned et manus for det som vi kan kalle «den indre filmen». Du står fritt hvordan du vil spille av filmen, men å lese inn teksten på en lydfil kan være en teknikk som gjør det enkelt å se for seg den samme «filmen» flere ganger. På samme måte som repetisjoner er vesentlig i fysisk trening utgjør også repetisjoner grunnlaget for visualisering.

Før du skriver ned manuset kan det være lurt å prøve å sette ned en disposisjon, en liste med punkter du tror er nyttig for deg som volleyballspiller. Punktene vil sannsynligvis variere en del mellom spillere. Her er noen typiske ting du kanskje vil ha med:

 • Håndtere stress før viktige kamper – du ønsker å være noenlunde avslappet og klar
 • Fokusere før match – mentalt giret for å yte maksimalt
 • Forholde seg rolig i forhold til servemottak
 • Håndtere eksplosivitet i det ene øyeblikket og mykt og smidig spill i det neste
 • Være fleksibel og tilpasse seg situasjonen – aggressiv i blokk mer avspent i forhold til legg og pasninger.

Holmes og Collins PETTLEP modell bygger sin teori på at det er de samme hjerneområdene som aktiveres under bevegelser som også brukes ved visualisering. Ut fra denne modellen bør utførelse av visualisering gjenspeile betydningen av de syv bokstavene modellen består av.

 • P (physical): Visualiseringen bør gjenskape bevegelser og situasjoner utøveren opplever i sin idrett.
 • E (environment): Visualiseringen skal gjenskape omgivelsene en konkurrerer i, kroppslige følelser, lukter og farger bør ligne mest mulig den virkelige opplevelsen.
 • T (task): Utøveren bør rette konsentrasjonen mot de samme tanker, følelser og teknikker som en har i trenings eller konkurransesituasjonen.
 • T (timing): Bevegelsene en ser for seg bør visualiseres med samme hastighet og timing som i virkeligheten.
 • L (learning): Trening over tid vil normalt medføre fremgang. Det er derfor viktig at visualiseringen og den indre dialogen oppdateres sammen med ferdighetsutviklingen.
 • E (emotion): Følelsene en har under i idrettssituasjonen skal kopieres ved visualisering av samme situasjon.
 • P (perspective): Skal en se seg selv uten eller innefra? Det har tidligere vært liten aksept for at ekstern visualisering (se seg selv utenfra) medfører kroppslige følelser.

Et konkret forslag

Les inn følgende tekst på en lydfil og spill av denne med lukkede øyne:

Slå deg til ro i deg selv, flytt ditt fokus inn i kroppen … start å puste inn og puste ut … pust langsomt og rytmisk … pust inn … pust ut … pust inn avkobling … pust ut spenning … begynn å tenke på en trening i hallen … kanskje når du hadde en treningskamp eller bare spilte … og start å tenke på den selvtilliten og kraften du følte den gangen … når du spilte fantastisk … gode følelser, aggressivt spill, men uten å ta deg selv i nakken … når spillet bare fløt … enkelt uten å ta seg sammen … spilte bra og følte deg avslappet og lett i kroppen … husk den følelsen av kontroll og selvtillit … av å mestre spillet … se deg selv og forestill deg at du er den fantastiske spilleren du er … du vet at du hører til her … føler godt omkring hva du gjør og hvordan du spiller … du vet langt der nede i magen at du fortjener å spille på dette laget … at du er en fremragende spiller … kjenn at du ser, spiller og føler deg trygg og avslappet … forestill deg at trenerne er der og at du virkelig føler deg selvsikker og rolig og komfortabel når noen ser deg … du er stolt, full av kraft og har kontroll.
Forestill deg at du spiller … i god form … du er fokusert og sentrert på spillet og du følger med på hendelsene i kampen … du vet hva som skjer til enhver tid … du er oppmerksom og på alerten, klar uansett hva som skjer … lyden av tilskuere er i bakgrunnen … det stimulerer deg … du henter energi fra tilropene … og du er fokusert på kampen og hendelsene … du spiller … og du konsentrerer deg bra … med intensitet og kraft … du nyter deg selv inderlig … gjør du en feil så slipper du raskt tanken på den … setter konsentrasjon og fokus på spillet … du slipper tanken lett og fortsetter …
Du er rask og sterk og du nyter virkelig å være en del av spillet, gjør alt akkurat på den måten du ønsker å gjøre det … du er forutsigbar i dine slag … slår med styrke og presisjon … ser at ballen går akkurat dit du ønsker at den skal gå … du har kort reaksjonstid … og når ballen kommer til deg, du vet du har bedre tid enn du som regel tror … du er avslappet og spiller med intensitet og fokus … ser rundt deg, plasserer den godt og presist.
Føl alle de gode følelsene av kraft, selvtillit og kontroll strømme igjennom kroppen din … spiller tøft og intenst … med en viss ledighet i tanker og kropp … flyter med spillet … tenk på et ord som representerer denne tilstanden av å eksistere i flytsonen … si dette ordet til deg selv for å fremkalle følelser av kraft, presisjon, og tro på deg selv … du husker at dette ordet kobler deg til en tilstand av å tenke og være, av fortreffelighet og optimal prestasjon … føler det i hjernen og kroppen … vel vitende at du har det som trengs …
I den samme hallen, forestill deg nå at du er i et mesterskap … en viktig kamp … du vet at det er ok å føle seg litt nervøs … du vet at det er en naturlig ting … fortell deg selv «Det er ok at jeg er litt nervøs … det hjelper for å psyke meg opp … jeg slipper bekymringer lett … jeg er kraftfull og aggressiv …»
Se deg selv som veldig skremmende … du er skremmende … du er stor og sterk … og du er skremmende … føler at du er aggressiv … forestill deg at ballen kommer til deg … og hvis du ser en åpning, da går du for det stedet … just do it … fullfør bevegelsen … uten nøling … ta den tiden det tar … i en umiddelbar stoppe, se, velge din bevegelse og forplikte deg til en handling … uansett hva det er, du gjør det riktig … du bestemmer … du slipper alle bekymringer av hva andre måtte mene om deg … du bryr deg ikke … alt du bryr deg om er å nå den ballen, og spille den med fokus og intensitet … si til deg selv «jeg er fokusert på spillet, jeg har det gøy og jeg nyter det hele … jeg er en verdifull spiller i kritiske øyeblikk … og en god medspiller … jeg støtter hele laget … alle hjelper hverandre … jeg blir bedre og bedre for hver kamp … jeg er mer og mer avslappet for hver dag som går …,» vel vitende at du er skremmende … aggressiv, full av kraft … sender gode pasninger … har stor utholdenhet og nøyaktighet … bruker kroppen bra, er rolig og årvåken, klar for å ta imot serven … har et godt servemottak … konsentrerer meg bra og fokuserer på å slå den direkte eller å legge opp perfekt til mine medspillere … hører lyden av når jeg treffer ballen på riktig måte … fullfører bevegelsene … solid slag og god følelse … ser dine bevegelser, alle fint utført … med intensitet og fokus … forutser hva som kommer i din retning og er klar for å møte utfordringene.
Forestill deg at du er eksplosiv i et øyeblikk når det trengs … og spiller neste ball med myke berøringer … fleksibel og responderer med den beste reaksjon på hver ball som kommer til deg … ser og føler deg selv akselerere gjennom ballen … blokker med fryktinngytende kraft … fisker, løser opp, og nyter følelsen … fryktløs og aggressiv … du server robust, kraftig og nøyaktig … som en leiemorder som behandler et skytevåpen.
Se og føl at du er fleksibel med et mangfold av holdninger gjennom kampen … være skremmende … aggressiv … kraftfull … pasning og legg … være løs og ledig … skarpt fokus … og hvis du misser en ball, lar den gå lett og lander tilbake her og nå … spille akkurat nå … tilgi deg selv og dine lagvenninner for å misse en ball … forbli fokusert, oppmerksom og tilstede i dette øyeblikk …
Tillat deg selv å oppleve øyeblikket av flyt fullt ut, vel vitende at du kan fremkalle denne totale opplevelsen når du selv ønsker …
Og start å huske det beste settet du noensinne har spilt … hvor var det, hvem spilte med deg, synsinntrykk og lyder … spenningen, kraften, evnen til å prestere optimalt … tillat deg selv å føle alle følelsene fra den gangen … stolthet, selvtillit, prestasjon, spenning, moro … se kampen i reprise … høre applaus og tilrop … huske alt sammen … og starte å tenke på et ord som representerer den sinnstilstanden og den kroppstilstanden … et ord som representerer alle de følelsene av selvtillit, stolthet, spenning og prestasjon …
Nå starter du å tenke på din neste kamp … dine mål og hva du ønsker å oppnå … hvordan du vil spille … hva du vil gjøre … din kjennskap til motstanderlaget … forestill deg hva din strategi vil være … og hva du personlig ønsker å utrette.
Forestill deg selv i den hallen din neste kamp skal spilles … se deg selv og dine lagvenninner varme opp … gjøre dine bevegelser … øve dine pasninger … gjøre deg klar til kamp … føle den velkjente magefølelsen … oppspilt … forventning … virkelig nyte hele prosessen … og minne deg selv på det ordet som kobler deg til din tidligere optimale prestasjon på volleyballbanen … si ordet om igjen til deg selv … etablere selvtillit hos deg selv og dine lagvenninner.
Forestill deg selv å være så aggressiv som du ønsker å være … ta ballen … plassere den godt …. puste dypt, observere, forplikte deg til din bevegelse … være klar … huske dine bekreftelser.
Vit at du har alt som kreves for å spille bra og på ditt beste … du og dine lagvenninner spiller bra som et team … støtter hverandre … roper til hverandre … spiller sammen som et velsmurt maskineri … nyter lagfølelsen … blir bedre og bedre for hver match … og når du blir sliten … minner deg selv på at du er sterk, kraftfull og nøyaktig … Du er like tøff som hvem som helst i kampen i dag, tror på deg selv og på dine ferdigheter … vel vitende at du er en vinner.

Kilde
wau

Avansert ballkontroll sandvolleyball

Trener Magnus Borge Johansen instruerer jentelandslaget U18 i denne videoen.

Trener Magnus Borge Johansen instruerer jentelandslaget U18 i denne videoen.

Juniorlandslagstrener Magnus Borge Johansen guider oss her igjennom første del av en morgenøkt helgen før EM på hjemmebane. Fokus i denne første delen er ballkontroll. I tillegg til U18-landslaget deltar Benedicte Maaseide og Jarle Fornes på treningsøkta på Voldsløkka.

EM i Kristiansand

21.-24.august 2014 kommer Europas beste sandvolleyballspillere under 18 år til Kristiansand. Lag fra 29 nasjoner kommer til byen og det skal spilles 144 kamper i løpet av 4 dager. Norge, som vertsnasjon, får stille med 3 lag i hver klasse.

Hovedtrener og trener for NOR 1 jenter er Magnus Borge Johansen, trener NOR 2 jenter er Bjørnar Henriksveen, trener NOR 3 jenter er Lars Garder.

Følgende norske jenter er klare for mesterskapet:
NOR 1. lag: Hannah Sofie Perrens og Sunniva Helland-Hansen
NOR 2. lag: Vilde Sørbø Helene og Solgaard Thelle
NOR 3. lag: Live Johanne Lunde Fossdal og Kirstine Larsdatter Garder


wau