Kategori: Treningsøkta

VCT som ressurs for spillerutvikling

Når jeg så innholdet til XPS Volleyboll så gikk tankene umiddelbart til VCT Files. Dette er et stort antall volleyballrelaterte dokumenter lastet opp og delt mellom ca. 12 000 medlemmer av Volleyball Coaches and Trainers på Facebook (de har også et nettsted der det er mulig å kjøpe effekter, donere penger til driften og lese om…

Trenertips #14

Øvelser – Praktiser mer balltid på trening. Gi øvelsene navn. Gjennom å gi navn til øvelsene kommer du raskt i gang. I USA er det trenere som benytter slike navn til å forsterke kulturen. Det kan du gjøre gjennom å navngi øvelsen etter spesielle spillere som er gode i øvelsen eller som av andre grunner gjør at laget husker…

Trenertips #13

Upressede feil – Definer en rask personlig gjøremålsliste alle spillere kjenner til for upressede feil i øvelser uten poengtelling. Øvelser uten poengtelling er utmerket for oppvarming eller innlæring av teknikk. Men de mangler «den negative konsekvensen» du får når du gjør upressede feil i en kamp. Dette understreker du gjennom rask «selvstraff» som spillerne blir vant til…

Volleyball i gymsal

For mange volleyballtrenere består hverdagen i å trene i en gymsal. Noen rommer akkurat en volleyballbane mens andre har mindre mål. En svært positiv måte å angripe dette på er gjennom å få på plass et langnett. Skal du lære å spille volleyball er oppskriften enkel – spill volleyball! Will Durant oppsummerte Aristoteles filosofi i…

Prinsippene for læring

Tips for effektiv anvendelse av forskning på læring av motoriske ferdigheter. Forstå ​​læringsstiler Spillere lærer på forskjellige måter Visuelle elever (observatører) 40-45% Taktile elever (ta på og prøve ut) 20-25% Kinetiske elever (lære med hele kroppen; se, snakke, tegne osv.) 20% Auditive elever (Snakke/lytte) 10% De fleste lærer best gjennom en kombinasjon av metoder Myndiggjør…