VCT som ressurs for spillerutvikling

Når jeg så innholdet til XPS Volleyboll så gikk tankene umiddelbart til VCT Files. Dette er et stort antall volleyballrelaterte dokumenter lastet opp og delt mellom ca. 12 000 medlemmer av Volleyball Coaches and Trainers på Facebook (de har også et nettsted der det er mulig å kjøpe effekter, donere penger til driften og lese om initiativet). Gruppen har i øyeblikket 13 svært aktive admins som samarbeider om å holde gruppen i gang. Du har også regnearket VCT Resources med over 500 pekere (blant annet til denne bloggen).

VolleyVekst (bloggen der dette innlegget er publisert) er på mange måter et forsøk på å lage en norskspråklig inngang for alle som engasjerer seg som volleyballtrenere og som vil lære mer om hvordan man utvikler barn og ungdom på dette området. I Sverige står Karoline Karlsson i Kronan VBK bak et tilsvarande initiativ med sin blogg Volleybolltränaren.

We are here not to be better at coaching volleyball, but to be better at coaching amazing athletes, of any age, and develop their leadership and teamwork capabilities. Our ultimate goal is to never be a child’s last coach, for we know the fact is that 50% of the teams competing since this game was created in 1895, lose…

Lykke til med spillerutviklingen i en ny volleyballsesong!

VCT Files Toppmeny

VCT Files Toppmeny

Relevant mappe nå - StartOfSeason

Relevant mappe nå – StartOfSeason

Regnearket VCT Resources inneholder pekere til over 500 volleyballrelevante ressurser

Regnearket VCT Resources inneholder pekere til over 500 volleyballrelevante ressurser

Lenker:

VCT Store – http://vctstore.com

Google Drive – http://tiny.cc/VCTDrive

VCT Resources – http://tiny.cc/VCTResources2

Trenertips #14

C14

Øvelser – Praktiser mer balltid på trening. Gi øvelsene navn.

Gjennom å gi navn til øvelsene kommer du raskt i gang. I USA er det trenere som benytter slike navn til å forsterke kulturen. Det kan du gjøre gjennom å navngi øvelsen etter spesielle spillere som er gode i øvelsen eller som av andre grunner gjør at laget husker hva det dreier seg om. Ulike navn på samme øvelse forekommer både her hjemme og i utlandet. Har opplevd samme navn på en øvelse men med stor variasjon i detaljene i hvordan den utføres. Du har derfor en fin mulighet til å gi dine øvelser navn og sørge for at spillerne vet hva øvelsen går ut på.


wau

Trenertips #13

C13

Upressede feil – Definer en rask personlig gjøremålsliste alle spillere kjenner til for upressede feil i øvelser uten poengtelling.

Øvelser uten poengtelling er utmerket for oppvarming eller innlæring av teknikk. Men de mangler «den negative konsekvensen» du får når du gjør upressede feil i en kamp. Dette understreker du gjennom rask «selvstraff» som spillerne blir vant til å utføre på eget initiativ. Eksempelvis forlengs eller baklengs rulle, push-ups etc.

På ToppVolley observerte jeg Loes Torfs benytte lignende rituale når jentene hadde servetrening. Hvis en spiller slo serven i nettet måtte vedkommende rope høyt «serve inn» gjentatte ganger inntil vedkommende igjen sto for tur i serverekka.


wau

Volleyball i gymsal

Bruk av langnett gjør gymsaler godt egnet for opplæring i volleyball

Bruk av langnett gjør gymsaler godt egnet for opplæring i volleyball

For mange volleyballtrenere består hverdagen i å trene i en gymsal. Noen rommer akkurat en volleyballbane mens andre har mindre mål. En svært positiv måte å angripe dette på er gjennom å få på plass et langnett. Skal du lære å spille volleyball er oppskriften enkel – spill volleyball! Will Durant oppsummerte Aristoteles filosofi i «The Story of Philosophy» (1926):

We are what we repeatedly do. Excellence, then is not an act, but a habit

For å hjelpe unge spillere i å etablere en fornuftig grunnteknikk prøver trenere til stadighet nye angrepsvinkler. Det er imidlertid lett å gå i trenerfella der overføringsverdien av en konstruert balløvelse til volleyball blir liten. Et volleyballslag består av flere faser:

 1. Observasjon – Vi leser hva som skjer på den andre siden nettet
 2. Orientering – Hvor står jeg på banen – hvor står mine lagkamerater
 3. Beslutning – Går jeg for å spille ballen og i så fall hvor ønsker jeg å spille den
 4. Handling – Selve slaget

Spill over nett vil langt på vei gi utøvere en brukbar mulighet til å øve på alle de fire punktene. Dersom vi tar bort spillets naturlige variasjon og for eksempel kaster en ball til en ung spiller som skal spille denne tilbake til deg uten nett så fjerner du muligheten til å øve på punkt 1 til 3. Tenkt litt på dette og fakta som at en spiller i OL er i kontakt med en ball 27,4 sekunder i løpet av et helt mesterskap. Det er en grunn til at sportsdirektør John Kessel i USA Volleyball promoterer «The Game Teaches The Game» (pdf).

Det finnes imidlertid mange kreative måter å utnytte det du har til rådighet i gymsalen. Uten langnett blir det fort trangt ved nettet. Da kan du kanskje benytte gymsalbommen som ekstra nett? Her følger noen flere ideer for å skape litt variasjon i treningen kombinert med innlæring av grunnteknikk. Treningsbolker med gjentagelse av samme ferdighet er bra for innlæring av teknikk og forbedre ytelsen, men så snart utøverne har forstått poenget går du over til tilfeldig variasjon i form av mer spillnære øvelser.

(Klikk på er bilde for bildekarusell)

Kilde: Volleyball Training 11-2010 (pdf)


wau

Prinsippene for læring

Tips for effektiv anvendelse av forskning på læring av motoriske ferdigheter.

 1. Forstå ​​læringsstiler
  • Spillere lærer på forskjellige måter
   • Visuelle elever (observatører) 40-45%
   • Taktile elever (ta på og prøve ut) 20-25%
   • Kinetiske elever (lære med hele kroppen; se, snakke, tegne osv.) 20%
   • Auditive elever (Snakke/lytte) 10%
  • De fleste lærer best gjennom en kombinasjon av metoder
 2. Myndiggjør dine spillere
  • Legg til rette for læring ved å stille spørsmål (den sokratiske metode for undervisning), og ikke bare gi alle svarene
  • For at endring skal skje, må spillerne vite hva kroppen deres gjør
   • Still spørsmål om deres kroppsstilling
   • La spillerne utforske forskjellige kroppsstillinger og effekten dette har
  • Tillat at spillerne lærer av sine feil
 3. Bruk visuelle virkemidler
  • Visuell instruksjon har mer innflytelse enn verbal
  • Husk at de fleste er visuelle elever
   • Bilder er bedre enn ord
   • Et bilde er verdt tusen ord
  • Vise er bedre enn å fortelle
  • Bruk demoer, illustrasjoner, foto og video
 4. Bruk effektive demonstrasjoner
  • Demonstrer riktig teknikk – la dem se hva du VIL
  • De beste læringsmodellene er av samme alder og kjønn
  • La spillere se fra forskjellige vinkler
  • Malen for alle ferdigheter:
   • Demonstrere ferdigheter med fokus på et nøkkelord
   • Øv ferdigheter med tilbakemeldinger knyttet til nøkkelordet
   • Gjenta demo med fokus på neste nøkkelord
   • Øv til alle nøkkelordene knyttet til en ferdighet er dekket
   • Vis og la de prøve ferdigheten
   • La de prøve raskt før de mister bildet av demonstrasjonen
 5. Mindre snakk og mer øvelse
  • Hold korte og enkle presentasjoner
  • Reduser mengden av informasjon som skal bearbeides
   • Overbelastning av informasjon kan drastisk redusere læring
  • Få spillere involvert i aktiviteten så snart som mulig
   • Det er viktigere å gjøre enn å lytte
 6. Bruk effektive stikkord for gjennomføring
  • Stikkord, nøkkelord eller gode læresetninger vil forbedre læring
  • Porsjoner ut viktig informasjon / elementer
  • Korte, enkle, effektive fremovermeldinger; ikke bare tilbakemeldinger …
  • Bruk 4 X 4 system for demoer
   • Ta sikte på fire nøkler og ikke flere enn fire ord per nøkkel
   • Må ikke være de samme for alle spillere
  • Bare benytt informasjon / nøkler når det er nødvendig!
 7. Bruk spesifikk oftere enn generell trening
  • Trening må være spesifikt knyttet til bruk i spillet
  • Jo mer spesifikk, jo større overføringsverdi til spillet
  • Jo mer spillnært, jo bedre er overføringsverdien
 8. Fokuser mer på hele ferdigheten snarere enn å bryte ned i delferdigheter
  • Studier støtter helhetslæring (vis-det-og-gjør-det-konsept, med fokus på konkrete nøkkelord)
  • Begrens antall progresjoner (for hele gruppen)
   • Begynn med hele ferdigheten og eventuelt bryt ned for å vektlegge eller
   • Begynn med hele ferdigheten og bryt den ned for å korrigere spillere som konsekvent gjør feil («veiledning»)
   • Jo mer kompleks eller farlig en ferdighet, jo mer må den brytes ned (for eksempel utvikling av defensive ferdigheter langs gulvet gir lett brannsår med feil teknikk)
 9. Bruk variasjon fremfor like treningsbolker
  • Treningsbolker = ballen kommer fra samme sted til samme sted mange ganger
  • Tilfeldig variasjon = skaper øvelsessituasjoner med uforutsigbare hendelser som spillerne møter i en kamp
  • Øvelser med variasjon overfører bedre til spill enn øvelser der treningen grupperes i repetitive bolker.
  • Treningsbolker med gjentagelse av samme ferdighet er bra for innlæring av teknikk og forbedre ytelsen, men så snart de har forstått poenget går du over til tilfeldig variasjon.
 10. Bruk mer distribuert enn samlet trening
  • Flere kortere perioder å trene en ferdighet er bedre enn en sammenhengende lang periode
  • Hold øvelser korte for full innsats og maksimal fokus
 11. Gi effektive tilbakemeldinger / fremovermeldinger
  • Den viktigste variabelen for læring, med unntak av øvelsen i seg selv
  • Jo bedre tilbakemeldinger, desto bedre læring
  • Jo mer umiddelbar feedback, desto bedre læring
  • Jo mer spesifikk og positiv tilbakemelding, desto bedre læring
   • Rop om det er positivt og hviske kritikken
   • Ta dem i å gjøre ting riktig
  • Etterspør hva du vil ha i stedet for hva du ønsker å unngå
   • Bruk «gjør slik» kommentarer fremfor «ikke gjør slik»
   • Bruk «JA» i stedet for «NEI»
   • Si «Gjør dette» eller «Det er akkurat det jeg vil»
  • Følg opp etter gjennomsnittet = ser du feilen en gang, ingen kommentar; ser du den 3-4 ganger, da gir du tilbakemelding / korreksjon
  • Unngå overbelastning av informasjon; gi tilbakemelding på bare 1 eller 2 ting på en gang
  • Tilbakemelding knyttet til gjennomføring er viktig (spesielt i tidlige stadier) for alle ferdigheter
  • Gi tilbakemeldinger knyttet til både resultat og gjennomføring. Eksempel ti baggerslag uten at ballen går i gulvet er et resultatmål mens gjennomføringen ofte er knyttet opp mot nøkkelord som «strake armer».
 12. Gi flere repetisjoner
  • Antall ganger en spiller øver på en ferdighet er den beste pekepinn for forbedring
  • Legg vekt på flere repetisjoner i alle faser av treningen
   • Effektive øvelser og god disponering av treningstiden
   • Flere baller, mindre grupper = flere repetisjoner i samme tidsperiode
   • La spillerne bruke relevante ferdigheter i oppvarmingen
   • Spill mer 2-mot-2, 3-mot-3 og 4-mot-4 så hver spiller berører ballen oftere
   • Flere kontinuerlige øvelser (ny ball settes umiddelbart inn i spillet fremfor avbrudd og hente en ball)
 13. Gjør det morsomt !!
  • Uansett nivået på spilleren
  • Det som er gøy er motiverende for læring
  • Hva som er gøy for en spiller varierer med alder, nivå og erfaring

 
Kilde: NFHS.ORG/USA Volleyball