Nettutdanning – American Coaching Academy

Dette er en salespitch for http://americancoachingacademy.com/ der jeg selv har en sertifisering.

De første 30 minuttene gir et godt innblikk i hva man bør ha et noenlunde bevisst forhold til som trener. Den siste halvtimen argumenterer mest for hvorfor du bør hente inn denne kunnskapen fra ACA. Jeg tok selv kurset i 2012 og betalte ca 600,- NOK for å ta grunnmodulen. Deretter kan man være medlem for ca. 100,- pr. måned og få tilgang til tilleggsmoduler. Dette er et ganske omfattende kurs som er uavhengig av idrett. Jeg brukte selv et par måneder på å komme igjennom grunnmodulene.


wau

Gåsologi

Pulling Together av John Murphy
Denne ble trukket frem av Kathy DeBoer i lunsjen på 2012 AVCA Convention i Louisville.

Egil Søby har også promotert denne på sin side «Begeistring gir resultater» på Facebook og jeg siterer her hans betraktninger:

Hva kan vi lære av gjess?

Gåsologi 1:
Hvert vingeslag i en gåseformasjon skaper en oppdrift for fuglen som flyr bak. Ved å fly i V-formasjon legger flokken til 71 % større flygeavstand enn hvis de hadde fløyet alene.
Læring:
Å fly i samma retning og å skape et felleskap gjør at man kommer lenger – raskere og lettere – enn å fly alene.

Gåsologi 2:
Når fuglen i ledelsen blir trett, trekker den bakover i formasjonen og gir plass til en ny fugl.
Læring:
Alle harde og krevende jobber må skiftes på i perioder, også lederskap. Da må en først etablere tillit og gjensidig avhengighet.

Gåsologi 3:
Når en fugl faller ut av formasjonen, vil den umiddelbart føle større motstand enn inne i flokken. Dette gjør at de raskt søker tilbake til den reduserte motstanden fra fuglen foran.
Læring:
Hvis vi er like kloke som ei gås, vil vi inngå i formasjoner med de som vil i samme retning som oss selv.

Gåsologi 4:
Dersom ei gås i flokken blir syk eller skadet, vil to andre gjess gå ut av flokken for å hjelpe og beskytte den skadede fuglen. De vil holde sammen med fuglen inntil den dør eller er frisk. De vil deretter fly på egen hånd inntil de finner en annen flokk å fly sammen med.
Læring:
Vi har alltid ansvar for flere enn oss selv.

Gåsologi 5:
Fugler i formasjon roper og kvekker til hverandre under flygingen. Hensikten er å oppmuntre fuglene i fronten til å holde farten oppe.
Læring:
Husk alltid å støtte opp om de andre og pass på at dine handlinger virker støttende.


wau