Live på topp igjen etter skade

Live Aasbø (nr. 2) i aksjon mot Sverige

Live Aasbø (nr. 2) i aksjon mot Sverige

Hun har spilt volleyball siden tredjeklasse og trener nå åtte økter i uken. Hun går ikke lei og har ikke prøvd seg på andre idretter ut over vanlige gymtimer. Live Aasbø fra Tønsberg Volley er bare 17 år men er med seniorlandslaget som opplegger denne sommeren. I intervjuet forteller Live litt om sine opplevelser med høyere kantspillere enn hun ellers er vant til og hvordan hun kjempet seg gjennom det nylige skadeavbrekket på et helt år.

Ny nettregel for volleyball og sandvolleyball (video)

US3051FIVB har vedtatt nye regler og de vil gjelde sesongen 2015-2016 i vår hjemlige volleyball. Alle må derfor lære seg og forholde seg til de nye reglene.

Den største endringen er nettregelen:

Nå vil kontakt med nettet, mellom antennene i forbindelse med aksjonen ”å spille ballen”, være feil. ”Å spille ballen” inkluderer blant annet opphopp, berøring eller forsøk på berøring av ballen og landing.

NB! Spillere nær ballen når den spilles, eller som forsøker å spille den, anses som å være i aksjonen ”å spille ballen”, selv om det ikke var noen kontakt med ballen.

Regel 11.4.3. skal være klargjørende (Under regel 14.4 Spillers feil ved nettet) og det er laget en video som illustrerer regelen.

Berøring av nettet med håret er ikke feil!

Regel 11.4.3.

En spiller forstyrrer spillet blant annet ved å:

– berøre nettet mellom antennene eller selve antennen i aksjonen “å spille ballen”

– bruke nettet mellom antennen som støtte eller hjelp til stabilisering

– skape seg en fordel overfor motstanderen ved å berøre nettet

– gjør noe som hindrer motstanderen i dennes lovlig forsøk på ”å spille ballen”

– gripe eller holde fast i nettet. Dersom spillere berører nettet utenfor antennene så er dette IKKE en feil

Se også Dommer- og regelkomitteen: Nettregel 2015-2016 (pdf)

Annen kilde (pdf)

Øvelse

Her er et par andre eksempler på nettfeil.

Volleyballforbundet opp 11 prosent

Volleyball fikk en fin 9. plass når vi rangerer vekstraten i perioden 2013 – 2014 for de 54 idrettene som NIF overvåker gjennom idrettstellingen. Volleyballforbundet la også ut artikkelen «Vi blir flere!» i dag og bekreftet dermed at kakespisingen jeg tilfeldig dumpet borti i gangene på Ullevål for en tid tilbake hadde sin rot i virkeligheten. Totalt antall registrerte er opp med 11% fra 2013 til 2014 og 20.971 er det høyeste antall registrerte siden 2006. Klart størst prosentvis økning er det i aldersgruppen 20-25 år som går opp 17%. Deretter over 26 år som går opp 10%. Jeg klarer ikke helt å koble denne økningen til satsning på minivolleyball og trenerløypa men det har altså blitt 228 flere volleyballspillere mellom 6 og 12 år og det er en oppgang på 8 prosent. Antall klubber har gått marginalt ned fra 345 til 340 siste året.

Norges Roforbund har økt mest forrige året hele 42,1% opp. Norges Triathlonforbund fikk også en solid oppgang med 36,3%. Tredje best ble Norges Castingforbund med 23,2%. De største taperne er biljard og rugby med nedgang på 15%. Fotball og ski er fortsatt største forbund i Norge.

Utvikling i følge NIF Årsrapport 2013 og 2014

Utvikling i følge NIF Årsrapport 2013 og 2014

Antall registrerte i NVBF i perioden 2002-2014

Antall registrerte i NVBF i perioden 2002-2014

Utvikling volleyball pr. aldersgruppering

Utvikling volleyball pr. aldersgruppering

 

Pat Powers 5 regler for ungdomsidrett

Pat Powers 5 regler for ungdomsidrett:

Regel #1 Alle tror de er bedre enn de er.
Regel #2 Alle foreldre tror deres sønn/datter er bedre enn de er.
Regel #3 Alle ønsker å spille med bedre spillere.
Regel #4 Som igjen betyr at ingen ønsker å spille med svakere spillere.
Regel #5 Alle tror at de første fire reglene ikke gjelder dem.

Regel# 4 er den vanskeligste å håndtere uansett om det gjelder sommerskole, klubbtrening eller laguttak.