Beste nøkkeltall på ti år for NVBF

Totalt endte idrettsregistreringen 2016 på 21.427 for volleyball. Dette er det høyeste antall siden 2006 og en oppgang på 7,5% fra 2015. Volleyballforbundet holder fortsatt 18. plass i størrelse blant alle særforbund. De tre største i Norge er fortsatt Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund og Norges Håndballforbund. Skiforbundet noterte en stor nedgang på 8% fra i fjor mens Seilforbundet er en av de største vinnerne med oppgang på over 25%.

Til sammen har norsk idrett i 2016 2,1 millioner medlemskap. Norske barn og unge oppgir i 2017 at 93 % har deltatt i organisert idrett i løpet av oppveksten. Til sammenlikning var antallet 85 % i 2010.

NIF hadde 54 særforbund som medlemmer i 2016. Det er ikke tatt opp nye særforbund i 2016. De idrettene som øker mest fra 2010 til 2016 er nye og mindre idretter som triathlon, aking, amerikanske idretter, squash og klatring. Tre nye idrettsgrener ble medlem i 2016 – futsal, padeltennis og terrengtri. Fra 2017 er også skateboard blitt medlem i den organiserte idretten (inngår inntil videre under Norges Snowboardforbund).

Kvinneandelen i medlemsmassen til NIF er temmelig stabil, men i 2016 er nådde andelen 41 % for første gang. Det er de yngre kvinnene som øker mest. De unge jentene 13-19 år har økt med 5,5 % den siste seksårsperioden, mens unge voksne kvinner 20-25 år har økt med 13,9 % i samme periode. For volleyball totalt var kvinneandelen 54,1% i 2016. I aldersgruppene 0-19 år var kvinneandelen hele 62,3% i volleyball. Går vi 15 år tilbake var den samme andelen 54,7% i aldersgruppen 0-19 år i volleyball i 2002.

Utvikling volleyball pr. aldersgruppering

Utvikling volleyball pr. aldersgruppering

Idrettsregistreringen pr. 31.12.2016. Bedriftsidrettsforbundet inngår ikke med sine ca. 200.000 medlemmer.

Idrettsregistreringen pr. 31.12.2016. Bedriftsidrettsforbundet inngår ikke med sine ca. 200.000 medlemmer.

Kilde: Nøkkeltallsrapport 2016 (datert 1.10.2017)

Volleyball holder stand

Volleyball beholder 19. plassen over landets største særforbund i 2015. Det må en dobling til av antall medlemmer for å nå Topp 10 i Norge. Totalt øker idretten i Norge i antall med 1% fra 2014 til 2015. Volleyballforbundet får en liten tilbakegang på 4.9% etter oppgangen på 11% i fjor. Volleyball har omtrent flat utvikling i idrettsregistreringen siden 2007.

Prosentvis er det enklere for små idretter å markere seg fra ett år til et annet. De tre som har økt mest siste året er Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund som er tredoblet, Norges Squashforbund som nesten er doblet og  Norges Triathlonforbund som går frem nesten 30%. Rangerer vi alle idretter etter prosentvis endring fra året før havner volleyballforbundet på 34. plass av 54 særforbund. I fjor var rangeringen nummer 9.

For flere detaljer om idrettsregistreringen 2015 klikk her.

Volleyball rangert som idrett nummer 19 i Norge

Volleyball rangert som idrett nummer 19 i Norge

Idrettsregistrering totalt volleyball 2002-2015

Idrettsregistrering totalt volleyball 2002-2015

Utvikling volleyball pr. aldersintervall 2002-2015

Utvikling volleyball pr. aldersintervall 2002-2015

Nøkkeltall viser stor nedgang for volleyball blant barn

Nøkkeltallsrapporten for 2015 fra Norges Idrettsforbund viser nedgang for Norges Volleyballforbund på 4,9%. Totalt bevegelse er fra 20.971 medlemmer i 2014 til 19.939 medlemmer i 2015. Mest markant er nedgangen i aldersgruppen 6-12 år som viser en nedgang på hele 17,7% siste året og har laveste oppslutning siden 2007. Introduksjonen av Minivolleyball ser dermed ikke ut til å ha ønsket effekt på medlemsmassen. Økning finner vi i aldersgruppen 26 år og eldre som går opp 5,4%. Denne oppgangen tilskrives i sin helhet at menn går opp 10,7% i dette intervallet. I fjor kunne volleyball feire oppgang på 11%. Halvparten av oppgangen i medlemsmassen vi kunne registrere i fjor er borte til årets statistikk.

Utvikling for volleyball i Norge siste 5 år

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Siste 5 år Siste år
Totalt 20.385 19.083 19.992 18.942 20.971 19.939 -2,20 % -4,9 %
Barn 6-12 år 3.023 2.941 3.086 2.673 2.901 2.387 -21,0 % -17,7 %
Barn 13-19 år 8.327 8.035 7.595 7.227 7.702 7.045 -15,4 % -8,5 %
Voksne 20-25 år 3.508 3.098 3.755 3.479 4.197 3.979 13,4 % -5,2 %
Voksne 26- år 5.472 4.978 5.526 5.450 6.052 6.376 16,5 % 5,4 %

Utvikling på kjønn og aldersintervall

Kvinneandelen i volleyball synker for andre år på rad og er nå på 53,3%. Vi finner en markant positiv økning blant menn i aldersgruppen 26 år og eldre. Ellers er det fin prosentvis oppgang å spore i aldersgruppen 0-5 år selv om antall utøvere er beskjedent. I aldersintervallet 13-19 år er antall utøvere på sitt laveste i dette århundret.

Utviklingen av volleyball i Norge på kjønn og aldersgruppe

Utviklingen av volleyball i Norge på kjønn og aldersgruppe

Kilde: Nøkkeltallsrapport-2015-versjon-26-okt-2016 (pdf)

Volleyballforbundet opp 11 prosent

Volleyball fikk en fin 9. plass når vi rangerer vekstraten i perioden 2013 – 2014 for de 54 idrettene som NIF overvåker gjennom idrettstellingen. Volleyballforbundet la også ut artikkelen «Vi blir flere!» i dag og bekreftet dermed at kakespisingen jeg tilfeldig dumpet borti i gangene på Ullevål for en tid tilbake hadde sin rot i virkeligheten. Totalt antall registrerte er opp med 11% fra 2013 til 2014 og 20.971 er det høyeste antall registrerte siden 2006. Klart størst prosentvis økning er det i aldersgruppen 20-25 år som går opp 17%. Deretter over 26 år som går opp 10%. Jeg klarer ikke helt å koble denne økningen til satsning på minivolleyball og trenerløypa men det har altså blitt 228 flere volleyballspillere mellom 6 og 12 år og det er en oppgang på 8 prosent. Antall klubber har gått marginalt ned fra 345 til 340 siste året.

Norges Roforbund har økt mest forrige året hele 42,1% opp. Norges Triathlonforbund fikk også en solid oppgang med 36,3%. Tredje best ble Norges Castingforbund med 23,2%. De største taperne er biljard og rugby med nedgang på 15%. Fotball og ski er fortsatt største forbund i Norge.

Utvikling i følge NIF Årsrapport 2013 og 2014

Utvikling i følge NIF Årsrapport 2013 og 2014

Antall registrerte i NVBF i perioden 2002-2014

Antall registrerte i NVBF i perioden 2002-2014

Utvikling volleyball pr. aldersgruppering

Utvikling volleyball pr. aldersgruppering

 

Volleyball er den mest populære sporten blant nudister

«Visste du at volleyball er verdens største idrett? Nei, det er det ikke så mange som vet i Norge.» (NVBF)

For noen år tilbake la volleyballforbundet ut en artikkel som slo fast at volleyball regnes for å være verdens største idrett, målt i antall utøvere og antall medlemsland. I følge artikkelen er det over 1 milliard mennesker som spiller volleyball rundt omkring i verden, og 217 land er tilsluttet det internasjonale volleyballforbundet (FIVB). Videre står det at i Norge er det rundt 350 klubber og 20.000 medlemmer, men ifølge en undersøkelse spiller omkring 250 000 nordmenn volleyball hvert år. Du kan lese hele artikkelen her. Dette innlegget prøver å rette søkelyset på om disse opplysningene stemmer og litt på hvordan det står til med volleyball i Norge.

FIVB har flest medlemsland

FIVB

FIVB-president Dr. Ary S. Graça F° fra Brasil utenfor slottet i Sveits som organisasjonen disponerer.

Hovedkontoret til FIVB ligger i Lausanne i Sveits og har 220 medlemsland. Til sammenligning finnes det i øyeblikket 204 nasjonale olympiske komitéer. Sånn sett kan volleyballspillere med belegg hevde å være underlagt verdens største internasjonale sportsorganisasjon regnet i antall medlemsland. Når Kåre Mol (ToppVolley Norge) skriver «Verdens største idrett» på et av sine lysbilder så er det sikkert dette faktum han peker på.

Lysbilde: «Verdens største idrett» – Fra Kåre Mols presentasjon på Cupfinaleseminaret 2013

Det har i følge TopEndSports skjedd en gang at volleyball kom på toppen av en rangering av verdens idretter. I 2002 ble ulike forbund bedt om å sende inn antall utøvere knyttet til sin idrett. Men det var ikke spesifisert veldig nøye hvordan man skulle telle. Volleyball toppet soleklart og var på listen fire ganger større enn fotball. «Dragon Boat Racing» fikk en pen 8. plass på listen. Vi kommer da inn på et helt vesentlig poeng og det er hvordan man teller. Eksempelvis er Formel-1 en svært populær publikumssport men teller vi antall bilførere så slår de neppe «Dragon Boat Racing» uansett hvordan man teller.

“Soccer in Brazil is not a sport, it’s a religion, so volleyball is the first sport in Brazil.” - Zé Roberto

“Soccer in Brazil is not a sport, it’s a religion, so volleyball is the first sport in Brazil.” – Zé Roberto

Når volleyballforbundet refererer til en ikke navngitt undersøkelse at 250.000 nordmenn spiller volleyball hvert år så er jeg også litt skeptisk. Dragebåtfestivalen i Drammen er muligens større hvis vi regner på den måten som passer arrangøren best? Etter OL-gullet i volleyball i London 2012 uttalte Zé Roberto (coach for Brasils damelag): «Soccer in Brazil is not a sport, it’s a religion, so volleyball is the first sport in Brazil (kilde)». Det er mange måter å regne på.

TopEndSports har også prøvd å lage en samlet liste basert på alle mulige måter å rangere idretter på (mest interesse, flest utøvere, flest nasjonale forbund etc.). Der kom volleyball på 5. plass og de anslår at omtrent en milliard mennesker på en eller annen måte er engasjert mot idretten. De har også en mest-populære-liste der fotball topper med anslagsvis 3,5 milliarder tilhengere på verdensbasis med 250 millioner aktive spillere i 250 land. Her er volleyball på 6. plass bak fotball, cricket, basketball, landhockey og tennis. I pressemappen til Montreaux Volley Masters nylig oppgis det at det er 35 millioner lisensierte volleyballspillere i verden. Det står også at det er 500 millioner volleyballspillere på verdensbasis.

Utviklingen i Norge

I Norge ser bildet ganske annerledes ut når vi snakker om de største idrettene. I perioden 2002-2012 falt aktivitetstall for volleyball i idrettsregistreringen med 25% (fra 26.177 til 19.992). Det gir en 45. plass på listen over prosentvis endring over en tiårsperiode. Norges Volleyballforbund falt fra 13. plass til 19. plass på listen over særforbund underlagt NIF (kilde årsrapporter NIF). De store vinnerne i samme periode er Amerikansk Fotball og Cheerleadingforbund (opp 242%), Norges Cykleforbund (opp 232%) og Norges Klatreforbund (opp 214%). Det er lett å forstå at vekst i antall spillere sto sentralt i forbundets handlingsplan 2012-2016 og det ambisiøse målet om 10.000 flere medlemmer blir lansert. I forkant av NVBF’s forbundsting 24. -25. mai 2014 har det kommet Status Handlingplan 2012-2016 som konkluderer at høyeste prioritet er å fortsette å jobbe med å øke antallet utøvere.

Statistikk NIF 2002-2012 viser 25% nedgang for volleyball på 10 år.

Statistikk NIF 2002-2012 viser 25% nedgang for volleyball på 10 år.

«Vi må videreutvikle organisasjonen slik at vi får flere klubber og mange flere volleyballspillere. I dag er volleyballidretten den 19. største idretten av 56 idretter som er medlem av Norges Idrettsforbund, Hvis vi ser på medlemstallet i aldersklassen 13-19 år er vi derimot den 6. største på jentesiden, og den 8. største på guttesiden. (Nifs årsrapport 2008). Potensialet for volleyballidretten i Norge er veldig stort, og for å nå målsetningene om økt medlemstall må vi satse bevisst og tungt på BUU (bredde, utdanning og utvikling) Vi må ha en organisasjon som er tilpasset oppgaven der det regionale leddet styrkes.»

Utdrag fra NVBF Handlingsplan 2010

– Legg ned sandvolleyballen

«I en rapport fra konsulentfirmaet Hartmark anbefales volleyballforbundet å nedprioritere eller legge ned sandvolleyballen og heller satse på utvikling av innendørs volleyball» (kilde: Haugesunds Avis 2009). Denne anbefalingen kom i kjølvannet av NVBF-krisen som nådde nasjonale media i årsskiftet 2008-2009 (se VG: «Innkaller til ekstraordinært ting etter krisemøte»). Daværende president Ståle E. Johansen og resten av styret valgte å se bort fra rapporten og valgte fortsatt satsing på sandvolleyball. Prosjektet 1000-baner som pågikk i perioden 2010-2013 var også et tydelig signal på det.

Roar Sundbø ga et tilbakeblikk på situasjonen i forkant av Tinget 2012:

Vi har hatt et styre med Ståle Johannessen i spissen, som har ryddet opp i økonomien og nytt styre kan løfte norsk volleyball og sandvolleyball videre. Vi har smakt en dyr lærepenge. Smellen i 2008 var ikke ”kun” 6,8 millioner i minus men et tap av omdømme, skepsis fra potensielle forbundssponsorer og reduserte ressurser til å utvikle idretten. Jeg tror dette illustrert i kroner har kostet norsk volleyball 10-15 millioner.

Roar Sundbø innspill før tinget i 2012

Sandvolleyball kraftig ned

Tiden går og medlemsutviklingen i NVBF har stått stille på 20.000 i perioden 2007-2013. Innendørsvolleyball hadde 14.029 aktive i 2012 og 14.038 aktive i 2013. Sandvolleyball falt med hele 18 prosent (fra 5.963 til 4.904) i samme periode.

Vi må også erkjenne at enkelte mål ikke er nådd, særlig med tanke på NVBFs ambisiøse mål om 10 000 flere medlemmer. Det vil derfor være et overordnet mål i andre del av strategiperioden å fokusere på medlemsvekst og klubbutvikling.

Forbundsstyrets beretning og rapport 2012-2014

Aktivitetsantall volleyball i Norge perioden 2002-2013

Aktivitetsantall volleyball i Norge perioden 2002-2013

Den største utfordringen ser ut til å være å beholde interessen fra gutter i alderen 13-19 år. Ser vi til USA så er volleyball for jenter i ferd med å ta over som største lagsport i over halvparten av delstatene. Vi har ikke samme effekt her hjemme siden både fotball og håndball står sterkt, men det er altså ikke vanskelig å finne signaler ute i verden som gir grunn til optimisme.

Aktive i volleyball pr. aldersgruppe 2002-2012

Aktive i volleyball pr. aldersgruppe 2002-2012

Regionsmessig er det Sør-Trøndelag som har størst fremgang i antall i perioden 2012-2013.

Utbredelsen av volleyballaktivitet i Norge 2012-2013

Utbredelsen av volleyballaktivitet i Norge 2012-2013

Oppsummert har volleyballforbundet følgende satsningsområder for perioden 2012-2016:

Norges Volleyballforbunds satsningsområder 2012-2016

Norges Volleyballforbunds satsningsområder 2012-2016

Nakenvolley er verdens største idrett

Volleyball er den mest populære sporten blant nudister

Volleyball er den mest populære sporten blant nudister

Når det gjelder satsningsområdet «offensiv påvirkning av mediebildet» så er det derfor neppe veien å gå å reklamere for halvsannheten at volleyball er verdens største idrett. I boken «Bla bla bla – 600 helt nye utrolig unyttige fakta» står det imidlertid at volleyball er den mest populære sporten blant nudister. I den grad sandvolleyball ble tatt godt i mot blant sportsfotografene så har nakenvolley et vekstpotensiale som både forbundet og konsulentfirmaet Hartmark hittil har oversett. Det er over 50.000 naturister i Norge så målet om 10.000 nye medlemmer bør være enkel skuring. Publikumspotensialet skal vi heller ikke undervurdere.
PS: Saken er oppdatert 5. juni 2014 med spillerantall på verdensbasis oppgitt i pressekit fra Montreaux Volley Masters.


wau