Inntrykk fra Trener 2-kurs

Fem og en halv dag med program fra 09:00-21:00 sammen med andre volleyballentusiaster er en unik ramme for selvutvikling. Det første Trener 2-kurset etter ny modell ble avviklet samtidig som ToppVolley arrangerte sin årlige sommerleir på Sand i Ryfylke. Den største læringen lå i å se hvordan de elleve kursdeltagerne taklet oppgavene.

11 kursdeltagere og 4 instruktører avbildet på Trener 2-kurs.Bak f.v. Bodil B Helle (KFUM Volda), Ivar Ness (Hvaler Volleyballklubb), Tomm Hansen (Kolbotn IL), Frode Walde (Vestli IL Volley), Harald Johnsgaard (Austrått IL), Thomas Wold (NTNUI), Oddveig Obrestad (Austrått IL) og Nils Ivar Brennhaug (Sotra VBK). Foran f.v. Marcin Krzysztof Gaarden (Blindheim IL), Peter Bjerg Jørgensen (kursleder), Tore Aleksandersen (kursleder), Elina Salomaki (kursassistent), Hans Åge S. Aandahl (kursleder), Einar Rasmussen (Sandnes VBK) og Steinar A. Sæther (Asker SK).

11 kursdeltagere og 4 instruktører avbildet på Trener 2-kurs. Bak f.v. Bodil B Helle (KFUM Volda), Ivar Ness (Hvaler Volleyballklubb), Tomm Hansen (Kolbotn IL), Frode Walde (Vestli IL Volley), Harald Johnsgaard (Austrått IL), Thomas Wold (NTNUI), Oddveig Obrestad (Austrått IL) og Nils Ivar Brennhaug (Sotra VBK). Foran f.v. Marcin Krzysztof Gaarden (Blindheim IL), Peter Bjerg Jørgensen (kursleder), Tore Aleksandersen (kursleder), Elina Salomaki (kursassistent), Hans Åge S. Aandahl (kursleder), Einar Rasmussen (Sandnes VBK) og Steinar A. Sæther (Asker SK).

Pedagogisk var kurset i all hovedsak lagt opp etter følgende lest:

 • Introduksjon til et tema (f.eks. serve) med ekspertveiledning og i noen tilfeller også illustrert med utøvere som behersker teknikkene. En sentral del av kurset var at vi som trenere fikk anledning til å øve på teknikkene som ble presentert.
 • Planlegging av treningsøkt med samme tema. Vi ble delt inn i små grupper av trenere og rullerte på roller (hovedtrener, assistenttrener) underveis i kurset.
 • Gjennomføring av treningsøkt. Trener 2-deltagerne gjennomførte på egenhånd to-timers treningsøkter med deltagere på sommerleiren til ToppVolley.
 • Felles evaluering. Kursholdere observerte treningene som foregikk parallellt på 3 baner med 3-4 kursholdere i hver sin treningsgruppe. Trener 2-deltagerne observerte hverandre og det ble rikelig med tid til tilbakemeldinger og refleksjoner.

Det er umulig å gi noen form for totalkarakter på Trener 2 siden utlovet støttemateriell i form av litteratur og video ikke er tilgjengelig per i dag. Det som er sikkert er at valget av Tore Aleksandersen og Kåre Mol som hovedinstruktører både i forhold til presentasjon av tema samt som observatører i den praktiske delen var med på å gi gode tilbakemeldingsmøter. Når en slik prosess gjentas flere ganger var hovedinntrykket fra tribunen at treningsøktene fløt bedre og bedre for hver kursdag som gikk.

Tore Aleksandersen i aksjon under en av de relativt få seansene med projektor.

Tore Aleksandersen i aksjon under en av de relativt få seansene med projektor.

Pedagogisk var kurset tilrettelagt av Peter Bjerg Jørgensen fra Høyskolen i Telemark og han innledet også kurset og var med som støttespiller hele kursperioden. Han hadde bevisst valgt å dele temadelen mellom to trenere som har litt ulik vektlegging i sin presentasjon. Tore Aleksandersen fokuserte mye på at riktig teknikk vil gi oss bedre volleyballspillere og at spill uten klare læringsmål på teknisk utførelse ikke gir særlig bra resultater. Kåre Mol fokuserte mye på at selve innlæringen tar lang tid og at stikkord som mange repetisjoner og tilstedeværelse på trening er vesentlig. Generell ballkontroll er med på å heve en utøvers evne til å prestere. Bruk av telling underveis og generell design av øvelser påvirker tilstedeværelse og stimulerer konkurranseinstinkt. Og sist men ikke minst ta deg tid til å bli kjent med utøverne sa Kåre Mol.

Nestor i norsk volleyball Kåre Mol kom rett fra gull som coach i EM i sandvolleyball for å bidra på Trener 2-kurset.

Nestor i norsk volleyball Kåre Mol kom rett fra gull som coach i EM i sandvolleyball for å bidra på Trener 2-kurset.

Balansegangen mellom å bruke treningstiden på å maksimere antall repetisjoner eller bremse og terpe på god teknikk er på mange måter kjernen i en volleyballtreners hverdag. De beste trenerne er kanskje de som skaper flest mulig spillnære repetisjoner av god kvalitet? Er det mulig å «spille seg god» eller vil bruk av feil teknikk primært lage uvaner og dermed hindre spillere i å nå sitt potensiale? Spiller det noen rolle om vi varmer opp med jogging eller med en volleyball? Personlig ville jeg likt at det ble satt noe mer fokus på disse temaene i starten på kurset. Dette har med trenerfilosofi å gjøre og det kunne vært nyttig for alle å formulere en slik personlig filosofi på papir ved inngangen til kurset og så revidere den ved kursets slutt. Jeg tror alle som deltar på det nye Trener 2-kurset vil videreutvikle sin trenerfilosofi og sitt handlingsmønster og det er vel det det til syvende og sist handler om.

Kursdeltagere Frode Walde (t.v.) og Harald Johnsgaard i godt humør.

Kursdeltagere Frode Walde (t.v.) og Harald Johnsgaard i godt humør.

Premiere for nytt Trener 2-kurs

Tidsplan - Trener 2 (klikk for full størrelse)

Tidsplan – Trener 2 (klikk for full størrelse)

I henhold til utdanningsprogrammet blir Trener 2 obligatorisk for alle som skal lede U17 og U19-lag i RM og NM. Det blir også et krav etterhvert for de som leder lag i 2. divisjon. NVBF`s første nye Trener 2 kurs avholdes i perioden 17. – 22. juni på TVN. Tidsplan og grovskissering av innholdet ble nylig kjent.

Kursansvarlig Peter Jørgensen nevner spesielt 3 områder som får fokus:

 1. Ferdighetsutvikling – Dette er praktiske pedagogiske økter, hvor dere møter omkledt til praktisk økt i hall. Øktene er styrt av kursholder: Tore og Kåre
 2. Treningsøkta – Deler av kurset vil gå samtidig som TVN sommerleir. Vi skal i mindre grupper planlegge, gjennomføre og evaluere treningsøkter med unge utøvere fra sommerleiren. Øktene er deltagerstyrt m/ veiledning av kursholder.
 3. Trenerrollen – Hver kveld vil det bli en teorileksjon, her ønsker vi å ta opp ulike tema som er knyttet til trener rollen. Kurs holder og trener fra TVN vil her innlede / legge opp til diskusjon.

I tillegg til selve kurset jobbes det med støttemateriell i form av dokumenter og video/foto.

ToppVolley sommerleir og Trener 2

Sandvolleyball på Sand

Sandvolleyball på Sand

Påmelding til ToppVolley leiren 2016 er lagt ut. Se info her.

Det er mulighet for å delta på to varianter:

Fredag 17. juni – søndag 19. juni – Pris kr 2.250,-

Fredag 17. juni – tirsdag 21. juni – Pris kr 3.250,-

Trener 2

Første mulighet til å gjennomføre det nyutviklede Trener 2-kurset er i forbindelse med sommerleiren på TVN 17.-22. juni. Kursstart 17. juni kl. 09.00 med avslutning 22.juni kl. 13.00.

Kursavgift kr. 3000,- inkludert kursmateriell.
Påmeldinger (inkludert navn, klubb, fødselsdag, epost og telefon) sendes til Peter Jørgensen: Peter.B.Jorgensen@hit.no.
Påmeldingsfrist 10. mai 2016.

Det vil også være mulig å ta Trener 2 over to langhelger til høsten, der første kurshelg er i september og andre kurshelg blir i oktober/november (endelig dato er ikke fastsatt). Kurset er på totalt 75 undervisningstimer á 45 min. Disse er fordelt med 60 undervisningstimer på samling og 15 timer e-læring.

NVBF har inngått et samarbeid med Tore Aleksandersen. Den internasjonalt meritterte trenerens kompetanse og erfaringer blir tilgjengelig for NVBFs trenere gjennom kurset og kursmateriellet. «Mine viktigste erfaringer og synspunkter på utvikling av spillere skal føres i pennen. Dette i kombinasjon med tilhørende videoklipp vil gi norske trenere innsikt i det mest sentrale jeg har lært i løpet av min 25-årige trenerkarriere. Jeg har sterk tro på at denne kunnskapen kan gi norske trenere og utøvere ny innsikt på veien med å løfte nivået i norsk volleyball».

I tillegg til Tore Aleksandersen, vil Kåre Mol, Peter Jørgensen og TVNs meritterte juniorlandslagstrenere være blant bidragsyterne på kurset 17.-22. juni.

Trenerløypa

Trenerløypa

Full rulle med Tore Aleksandersen

Skal vi noen gang drømme om å nå et høyt internasjonalt nivå så er det hos oss, trenerne, vi må starte. – Tore Aleksandersen

Tore Aleksandersen i aksjon med volleyballungdom på Kolbotn høsten 2015.

Tore Aleksandersen i aksjon med volleyballungdom på Kolbotn høsten 2015.

I kjølvannet av sommerens seminar med Tore Aleksandersen har han vært aktiv som ressursperson i flere klubber her hjemme. Blant annet arrangerte vi i Kolbotn Volleyball en «Champions League»-helg med Tore der han gikk mer konkret til verks gjennom å trene over 30 juniorjenter.

Nylig ble det også kjent at «Tore Aleksandersen blir instruktør for Overgangskurs» i regi av forbundet. Han er også engasjert inn mot materiell/opplegg for Trener 2 og Trener 3 som er under utvikling. Sportssjef Jon Grydeland har indikert at det er viktig å innlemme kunnskapen til Tore Aleksandersen i Trenerløypa.

Her er et lite videoklipp fra seminaret sommeren 2015 der vi blant andre ser den landslagsaktuelle liberoen Trine Melsether i aksjon med Tore Aleksandersen som instruktør. Tema er forsvarsrulle.

Faghefte for minivolleyball fra forbundet (pdf)

Ett av bildene som dessverre ikke kom inn i fagheftet. Bildet illustrerer hva som møter en minitrener i døra.

Ett av bildene som dessverre ikke kom inn i fagheftet. Bildet illustrerer hva som møter en minitrener i døra.

Møt minispillere fra Oslo Volley i det nye fagheftet fra forbundet som ble sluppet i desember 2015. Heftet er et supplement til NVBFs trenerutdanning og skal sees i sammenheng med innholdet i Trenerløypa. Det er nivåinndeling og ikke kronologisk alder som er førende, og innholdet er relevant for nybegynnere og lett øvede utøvere uavhengig av alder.
Klikk her for å laste ned «Faghefte minivolleyball/minisandvolleyball» (pdf)

 

Kilde NVBF


wau

Tore Aleksandersen inviterer til trenerseminar

Tore Aleksandersen skyr blomster i følge Impel Wroclaw.

Tore Aleksandersen skyr blomster i følge Impel Wroclaw.

Så dukket det plutselig opp en mulighet til et trenerseminar som går ut over rammene av kurset «Minitrener’n» som de fleste volleyballtrenere i Norge er i kontakt med for tiden. Tore Aleksandersen har vært Head Coach for det polske topplaget Impel Wroclaw siden januar 2013 og frem til nå. Damelaget kvalifiserte seg for Champions League forrige sesong og selv om fasiten denne sesongen ble seks tap på seks kamper så er det likevel liten tvil om at Tore Aleksandersen er Norges mest fremgangsrike volleyballtrener.

Litt om opplegget

Språkmessig opplyser Tore Aleksandersen at det kommer trenere til seminaret fra Tyskland så det kan fort bli en blanding av både engelsk, tysk og norsk. Aleksandersen kommer fra Aukra på Romsdalskysten så det bør være liten grunn til bekymring for de som ikke er så språkmektige. Som en liten kuriositet kan dere lese hva Aleksandersen betydde for Aukra i artikkelen «Aukra Volleyballklubb går i oppløsning».

I et lite Facebook-intervju for kort tid tilbake skriver Tore ellers:

Jeg kan tilføye at jeg ønsket å lage et trenerkurs hvor det blir mye aktivitet og mye nyttig informasjon for deltakerne. Jeg har en meget «utmeislet» filosofi om hvordan en skal trene og spille volleyball, og dette ønsker jeg å dele med de som har interesse av å høre på meg. Min egen trenerutdannelse har bestått av å reise verden rundt og lære fra de beste trenerne. Jeg har tilbrakt mange uker og måneder i land som USA, Japan, Brasil og Kina. Og noen av de beste trenerne i verden er i dag gode venner av meg. Guruen og trenerlegenden Arie Selinger er en meget god venn og min mentor. Det å få være rundt, og lære fra slike kapasiteter er helt fantastisk. Har også etter hvert opparbeidet meg en brukbar internasjonal karriere i store volleyball nasjoner som USA, Polen, Tyskland og Finland. Så jeg tror dette blir et meget bra trenerkurs hvor dere skal få valuta for pengene. Og det blir hyggelig å treffe gamle kjente og nye trenerkolleger etter mange år borte fra norsk volleyball.

Program i Tønsberg

Fredag 19. juni:
09:00-10:30: Theory: Setting
How to develop individual and tactical setting skills
11:00-13:30: Practice: Setting
Lunsj
14:30-16:00: Theory: Serve receive
Individual serve receiving technique
Serve receiving systems
16:30-19:00: Practice: Serve receive
19:15-21:00: Theory: Attacking
Attacking tecnique: 1. –and 2. tempo attacking, from approach to attack.
Lørdag 20. juni:
09:00-11:30: Practice: Attacking
11:45-13:00: Theory: Block
How to develop individual and tactical blocking skills
Lunsj
14:00-16:30: Practice: Block
17:00-18:30: Theory: Defense
Individual defense techniques
Team defense systems
19:00-21:30: Practice: Defense
Søndag 21. juni:
09:00-10:30: Theory: Serve
Individual serving techniques
Tactical serving
11:00-13:30: Practice: Serve
Lunsj
14:30-17:00: ”Round Table” in the gym. Time for more questions and open conversation.

Påmelding og pris

Informasjon om påmelding finner du her. Det koster 3.000,- å delta. Personlig mener jeg dette er en god pris på et såpass omfattende helgeseminar. Det er vel bare de største trenernerdene som setter opp et helgeprogram som starter 09:00 og slutter 21:00 fredag og 21:30 på lørdag.

Deadline for påmelding: 10.06.2015

Kanskje vi treffes?

For spesielt interesserte

Arie Selinger ledet damelaget til USA til OL-sølv i 1984: http://www.people.com/people/archive/article/0,,20088354,00.html

http://www.c-spanvideo.org/videoLibrary/clip.php?appid=596195106

http://www.aftenbladet.no/sport/Krevende-suksesstrener-er-klar-til-a-lede-KFUM-2390164.html#.U38wQ8-MeUk

http://youtu.be/jiv9O14fKsc

http://smashfaktor.wordpress.com/om/

http://www.sportsanalyse.no/wip4/uro-norsk-volleyball/d.epl?id=460077

http://www.womensportswire.com/hotnews/2002/May/14_uspv.htm


wau

NVBFs Utdanningsprogram og Trenerløft

Her gjengis infoskriv til klubber og NVBFs utdanningsprogram publisert på volleyball.no 20. mai 2014.

Infoskriv til klubber

Om NVBFs Utdanningsprogram og Trenerløft

I NVBFs Handlingsplan 2012-2016 er ett av satsingsområdene «Flere og bedre kvalifiserte trenere» og Forbundsstyret har innenfor dette området vedtatt et hovedmål om «flere og bedre trenere på alle nivå».

Nedenfor finner du forbundets Utdanningsprogram – strategi og implementeringsplan slik den er vedtatt av Forbundsstyret i april 2014. Dette er på mange måter en ambisiøs plan, men likefult en svært viktig plan for å få fart på det utdanningsløftet som NIFs Trenerløype legger til grunn skal skje i de respektive særforbund. NVBF vil understreke den gode dialogen vi har hatt med Idretts-forbundet for å ferdigstille det nye Trener 1-kurset og for øvrig oppfølgingen av trenerløypa. For trenere med «gamle» kurs er det vedtatt en overgangsordning.

Om utviklingstrapp

Utviklingstrappen er et samarbeidsprosjekt mellom NVBF, TVN, Høgskole i Telemark og Olympiatoppen. Trappen er bygget opp etter Olympiatoppens definisjoner.

Målsetningen med arbeidet har vært å utarbeide et redskap med tilstrekkelig informasjon, og som samtidig er brukervennlig. Prosjektet startet opp november 2012. Arbeidsgruppen har bestått av Jon Grydeland (leder), Kåre Mol og Arvid Wigestrand, men totalt har det vært et tyvetalls fagpersoner involvert i prosessen. Det er derfor med stor glede vi nå kan lansere NVBFs utviklingstrapp.

Kristian Gjerstadberget

Kristian Gjerstadberget, Generalsekretær NVBF

Jon Grydeland

Jon Grydeland, Sportssjef NVBF

NVBF forventer at vi fremover får mange gode trenere inn i norsk volleyball som kan tilrettelegge for økt aktivitet og vekst i organisasjonen. Vi håper på stor oppslutning og engasjement fra både klubber og regioner slik at vi får til et trenerløft slik Handlingsplanen 2012-2016 har fastsatt som et sentralt utviklingsfokus.

Vennlig hilsen
Norges Volleyballforbund

Kristian Gjerstadberget og Jon Grydeland


Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6. april 2014

NVBFs utdanningsprogram – Strategi og implementeringsplan

1.0 Innledning

Hovedmål: «10 000 flere medlemmer» og «Flere og bedre trenere». Hvordan kan NVBF tilrettelegge for at flere opplever volleyball/sandvolleyball som en attraktiv idrett, og at de ønsker å være en del av organisasjonen?

Utviklingstrappen er ment som en rettesnor i et hensiktsmessig og langsiktig utviklingsforløp, der målet er at flere barn får oppleve en idrettshverdag preget av utviklingsfokus og økende grad av mestring. For innsikt og kunnskap om hvordan tilrettelegge for et utviklingsforløp i henhold til utviklingstrappen, henvises det til NVBFs trenerløype. «Flere og bedre trenere på alle nivåer» er dermed en viktig strategi for at NVBF skal lykkes med at flere opplever volleyball/sandvolleyball som en attraktiv idrett, og at de ønsker å være en del av organisasjonen.

2.0 Bakgrunn

Trenerløypa er NIFs nye rammeverk for trenerutdanningen i norsk idrett. Trenerløypa definerer felles prinsipper, kriterier, mål og kompetansekrav for trenerutdanningen i særforbundene i norsk idrett. Arbeidet med trenerløypa startet i 2007 og ble vedtatt av idrettsstyret i 2011. Trenerløypa erstatter trenerstigen fra 1997.

Hovedmålet er at trenerutdanningen skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere. Med kompetansebasert idrettsutvikling menes en idrettsutvikling som er basert på kunnskap, atferd og holdninger. Med kvalifisert menes en autorisasjon som bygger på definerte standarder på de ulike utdanningsnivå.

Topp faglig innhold på trenerkursene, samt fremragende kurslærere er fundamentet for å sikre flere og bedre trenere. Er dette nok til å få til et utdanningsløft?

3.0 NVBFs trenerløft

Organisert og tilrettelagt på en god måte, er volleyball og sandvolleyball fantastiske aktiviteter. Minivolleyball og minisandvolleyball gjør at også barn helt nede i 5-6 års alderen kan ta del i aktiviteten. For å sikre at aktiviteten er organisert og tilrettelagt på en god måte, er gode trenere avgjørende. Det er viktig at NVBF sikrer det utdanningsløftet som organisasjonen trenger, slik at vi har nok kvalifiserte trenere.

Erfaringen til nå tilsier ikke at Topp faglig innhold på trenerkursene, samt fremragende kurslærere, er nok til å skape utdanningsløftet. Følgende har vært vurdert:

 1. Insentivordninger for klubber som har trenere med oppdatert trenerkompetanse.
 2. Bøter for klubber som ikke har trenere med oppdatert kompetanse.
 3. Krav til trenerlisens for trenere som skal lede lag i konkurranser.

Krav til trenerlisens for trenere er den strategien Forbundsstyret har vedtatt for å sikre det nødvendige utdanningsløftet. Dette forutsetter en implementeringsplan der klubbene og trenerne sikres nok tid til å tilegne seg kompetansen. Barn og ungdom, samt elite, er satsingsområder for NVBF. Derfor gjennomføres det i første ledd lisenskrav for barne- og ungdomstrenere, samt elitetrenerne, etter tabellen under. I miniligaer og US-runder vil det ikke være krav om lisens, men krav om gjennomført introduksjonskurs (enten «minitreneren» eller »ungdomstreneren»).

Konkurranseklasse Lisens-/kurskrav
Minivolleyball/sandvolleyball Nivå 1 – 3. 8-timers-kurset «Minitreneren»
3-er volleyball og 2-er sandvolleyball (Nivå 4) – U-15. Trener 1 (RM og NM) For US-runder er kravet 8-timers-Kurset «Ungdomstreneren»
U-17 – U 19 Trener 2 (RM og NM) For US-runder er kravet 8-timers-Kurset «Ungdomstreneren»
Mizunoligaen Trener 3

Ledd to vil være øvrige klasser, med følgende lisenskrav:

Konkurranseklasse Lisens-/kurskrav
3.divisjon og lavere Trener 1
2.divisjon Trener 2
1.divisjon Trener 3

Lisenskontroll av trenere vil gjennomføres i forbindelse med konkurranser, på lik linje som lisenskontroll av utøvere.

4.0 Implementering

Implementeringsplanen for barn, ungdom og elite er som følger:

Konkurranseklasse Lisens-/kurskrav Implementering
Minivolleyball/sandvolleyball Nivå 1 – 3. 8-timers-kurset «Minitreneren» Høst 2015
3-er volleyball og 2-er sandvolleyball (Nivå 4) – U-15. Trener 1 (RM og NM) 8-timers-Kurset «Ungdomstreneren» Januar 2016 Høst 2015
U-17 – U 19 Trener 2 (RM og NM) 8-timers-Kurset «Ungdomstreneren» T1: Januar 2016. T2: Januar 2017. Høst 2015
Mizunoligaen Trener 3 Høst 2015 T1 Høst 2016 T2 Høst 2017 T3

Implementeringsplanen for øvrige trenere er som følger:

Konkurranseklasse Trenerlisens Implementering
3.divisjon og lavere Trener 1 Høst 2017
2.divisjon Trener 2 Høst 2017 T1 Høst 2018 T2
1.divisjon Trener 3 Høst 2017 T1 Høst 2018 T2 Høst 2019 T3

Etter fullført kurs samt godkjent praksis, vil treneren få sin trenerlisens. For å opprettholde sin lisens må treneren innen tre år enten starte på neste steg i trenerløypa, eller gjennomføre etterutdanningskurs. Det kan tildeles midlertidig lisens (for en avgrenset periode) for trenere som har startet opp med aktuelt trenergrad.

Følgende organisasjonsledd er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av trenerkursene:

Kurs Ansvarlig organisasjonsledd Merknad
«Minitreneren» og »Ungdomstreneren» Region, samt klubber som ønsker å holde egne kurs. NVBF vil tilrettelegge for at også klubber kan ha egne kurslærere for introduksjonskursene.
Trener 1 Region Regionene er ansvarlige for å ha nok kurslærere.
Trener 2 Sentralt NVBF sentralt er ansvarlig for å ha nok kurslærere
Trener 3 Sentralt NVBF sentralt er ansvarlig for å ha nok kurslærere

Det er kun sertifiserte kurslærere som har anledning til å holde kurs i trenerløypa. NVBF sentralt er ansvarlig for å arrangere kurslærerkurs, slik at klubber, regioner og NVBF sentralt, har nok kurslærere.

5.0 Overgangskurs

Autorisasjoner etter de nye definerte standardene fra NIF, er mer faglig krevende. NVBF kan ikke gi automatisk overgang fra en trenerstatus opparbeidet i den gamle trenerstigen over til et trinn i den nye trenerløypa, fordi det er mange nye tilleggs-elementer i den nye trenerløypa. For de som ønsker å rekvalifisere sin trenerstatus etter NIFs nye krav, vil NVBF derfor tilby overgangskurs. Innholdet i overgangskurset vil i hovedsak omfatte de nye kompetansekravene som ikke var en del av trenerens opprinnelige kursing. Dermed vil treneren unngå å repetere kjent kunnskap. De to trenerutdanningsløpene, den gamle trenerstigen og den nye trenerløypa, er ikke parallelle løp. I den nye trenerløypa er hvert trinn større og inneholder langt flere elementer. Ved en rekvalifisering vil treneren derfor sertifiseres på ett nivå lavere enn i hans/hennes opprinnelig trenerstatus. Det vil ikke bli tilbudt overgangskurs for trener 1. Disse må ta minivolleyballkurset for å resertifiseres. Se tabell for oversikt over andre tilpasninger og overgangskurs.

Trenerstigen Trenerløype Overgangskurs Omfang
Trener 1 16 t Minivolleyballtrener 8 t Nei
Trener 2 32 t Trener 1 45 t kurs + 45t praksis Ja 2 dager
Trener 3 48 t Trener 2 75 t kurs + 75t praksis Ja 2-3 dager
Trener 4 Trener 3 90 t kurs + 90t praksis Ja 2-3 dager

Hvem tilbys overgangskurs?

Trenere som kan dokumentere gjennomført trenerkurs fra de 5 siste årene eller dokumentere eldre trenerkurs og relevant praksis fra de 5 siste årene, får tilbud om overgangskurs. Relevant praksis defineres som minimum: – Trener gjennom en hel sesong for aktuell alder/nivå. – Idrettslærer med volleyball i aktuell alder/nivå i et skoleår.

Gjennomføringsperiode

NVBF vil tilby overgangskurs i 2 år. Første kurs januar 2015, siste kurs januar 2017.

6.0 Attraktivt å være trener

NVBF forutsetter at trenerkursene er selvfinansierende, slik at kursavgiften dekker de reelle kostnadene uten subsidiering fra NVBF. NVBFs ressurser inn mot trenerløftet brukes i hovedsak til å utvikle trenerkurs, etterutdanningskurs, overgangskurs og instruktørkurs. I tillegg vil det bli brukt noe ressurser på tiltak for å gjøre det det mer attraktivt å være trener. Tentativ plan:

 1. Etablere nettforum for NVBFs trenere. Oppstart 2014.
 2. Etablere trenerforening. Oppstart 2014.
 3. Etablere et attraktivt trenerseminar. Oppstart 2015.
 4. Økt status og synliggjøring i egen organisasjonen. Eksempelvis trenerkort med tilgang til ulike arrangementer, m.m.


wau

NVBFs Utviklingstrapp (PDF)

Last ned dokumentet: NVBFs Utviklingstrapp (utgitt mai 2014) (pdf)

Utviklingstrappen er et samarbeidsprosjekt mellom NVBF, TVN, Høgskolen i Telemark og Olympiatoppen. Trappen er bygget opp etter Olympiatoppens definisjoner. Målsetningen med arbeidet har vært å utarbeide et redskap med tilstrekkelig informasjon, og som samtidig er brukervennlig. Prosjektet startet opp november 2012.

NVBFs Utviklingstrapp

NVBFs Utviklingstrapp

Arbeidsgruppen har bestått av Jon Grydeland (leder), Kåre Mol og Arvid Wigestrand, men totalt har det vært et tyvetalls fagpersoner involvert i prosessen.
Les mer om NVBFs Utdanningsprogram og Trenerløft

Oversikt over utviklingstrappen

Oversikt over utviklingstrappen (fra dokumentet)


wau