Kategori: Trener 1

Faghefte for minivolleyball fra forbundet (pdf)

Møt minispillere fra Oslo Volley i det nye fagheftet fra forbundet som ble sluppet i desember 2015. Heftet er et supplement til NVBFs trenerutdanning og skal sees i sammenheng med innholdet i Trenerløypa. Det er nivåinndeling og ikke kronologisk alder som er førende, og innholdet er relevant for nybegynnere og lett øvede utøvere uavhengig av…

NVBFs Utdanningsprogram og Trenerløft

NVBFs Utviklingstrapp mai 20 2014

Her gjengis infoskriv til klubber og NVBFs utdanningsprogram publisert på volleyball.no 20. mai 2014. Infoskriv til klubber Om NVBFs Utdanningsprogram og Trenerløft I NVBFs Handlingsplan 2012-2016 er ett av satsingsområdene «Flere og bedre kvalifiserte trenere» og Forbundsstyret har innenfor dette området vedtatt et hovedmål om «flere og bedre trenere på alle nivå». Nedenfor finner du forbundets…

NVBFs Utviklingstrapp (PDF)

NVBFs Utviklingstrapp

Last ned dokumentet: NVBFs Utviklingstrapp (utgitt mai 2014) (pdf) Utviklingstrappen er et samarbeidsprosjekt mellom NVBF, TVN, Høgskolen i Telemark og Olympiatoppen. Trappen er bygget opp etter Olympiatoppens definisjoner. Målsetningen med arbeidet har vært å utarbeide et redskap med tilstrekkelig informasjon, og som samtidig er brukervennlig. Prosjektet startet opp november 2012. Arbeidsgruppen har bestått av Jon…

Bokanmeldelse: Den coachende treneren – Begynnere

«Den coachende treneren – om å coache begynnere», den første av fire bøker i serien «Den coachende treneren», handler om det å være trener for dem som nylig har startet med idrett. Den coachende treneren – om å coache nybegynnere Forfatter: Frank E. Abrahamsen og Erlend O. Gitsø Sider: 80 fysisk (40 med faglig innhold)…

Trener 1-kurs

Les om NVBFs trenerutdanning. Trenerutvikling er et av NVBFs satsingsområder for perioden 2012-2016. Målet er flere og bedre kvalifiserte trenere. NVBF’s MÅL: 1. Kvalifiserte trenere for aldersgruppen 6-12 år i alle klubber 2. Kvalifiserte trenere for aldersgruppen 13-19 år i alle klubber 3. Alle elitetrenere skal ha trener 4-utdanning 4. Den faglige kompetansen til trener /…