Volleyball i gymsal

Bruk av langnett gjør gymsaler godt egnet for opplæring i volleyball

Bruk av langnett gjør gymsaler godt egnet for opplæring i volleyball

For mange volleyballtrenere består hverdagen i å trene i en gymsal. Noen rommer akkurat en volleyballbane mens andre har mindre mål. En svært positiv måte å angripe dette på er gjennom å få på plass et langnett. Skal du lære å spille volleyball er oppskriften enkel – spill volleyball! Will Durant oppsummerte Aristoteles filosofi i «The Story of Philosophy» (1926):

We are what we repeatedly do. Excellence, then is not an act, but a habit

For å hjelpe unge spillere i å etablere en fornuftig grunnteknikk prøver trenere til stadighet nye angrepsvinkler. Det er imidlertid lett å gå i trenerfella der overføringsverdien av en konstruert balløvelse til volleyball blir liten. Et volleyballslag består av flere faser:

 1. Observasjon – Vi leser hva som skjer på den andre siden nettet
 2. Orientering – Hvor står jeg på banen – hvor står mine lagkamerater
 3. Beslutning – Går jeg for å spille ballen og i så fall hvor ønsker jeg å spille den
 4. Handling – Selve slaget

Spill over nett vil langt på vei gi utøvere en brukbar mulighet til å øve på alle de fire punktene. Dersom vi tar bort spillets naturlige variasjon og for eksempel kaster en ball til en ung spiller som skal spille denne tilbake til deg uten nett så fjerner du muligheten til å øve på punkt 1 til 3. Tenkt litt på dette og fakta som at en spiller i OL er i kontakt med en ball 27,4 sekunder i løpet av et helt mesterskap. Det er en grunn til at sportsdirektør John Kessel i USA Volleyball promoterer «The Game Teaches The Game» (pdf).

Det finnes imidlertid mange kreative måter å utnytte det du har til rådighet i gymsalen. Uten langnett blir det fort trangt ved nettet. Da kan du kanskje benytte gymsalbommen som ekstra nett? Her følger noen flere ideer for å skape litt variasjon i treningen kombinert med innlæring av grunnteknikk. Treningsbolker med gjentagelse av samme ferdighet er bra for innlæring av teknikk og forbedre ytelsen, men så snart utøverne har forstått poenget går du over til tilfeldig variasjon i form av mer spillnære øvelser.

(Klikk på er bilde for bildekarusell)

Kilde: Volleyball Training 11-2010 (pdf)


wau

Kjenn dine karaktertrekk

Volleyballcoach Andrea Anastasi kan krysse av for lekenhet.

Volleyballcoach Andrea Anastasi kan krysse av for lekenhet.

Som trener er det lett å rette et kritisk blikk mot utøverne. Det er så uendelig mye enklere å identifisere talent enn å utvikle talent. Utøverne er imidlertid et resultat av trenerens evne til å skape engasjement og utvikling. Det mest kritiske blikket bør du derfor rette mot deg selv i speilet. Hvis du forventer ekstraordinær innsats på trening så er det rett og rimelig at du selv står for ekstraordinære forberedelser. Hvis du forventer at alle møter presis på trening så må du selv møte presis.

Selvinnsikt og positiv psykologi

Et lag klarer bare å utvikle seg i den grad du som trener klarer å utvikle deg. Selvinnsikt står sentralt i denne prosessen. Hjelpemidler for å stimulere til selvinnsikt er muligens ikke fullgodt implementert i skoleverket her i Norge. Belønnes karaktertrekk som entusiasme, optimisme, kjærlighet og humor i karakterboka? Likevel er det slike karaktertrekk som vinner frem både i det sosiale liv, på arbeidsplassen såvel som på idrettsbanen.

Tenk gjerne gjennom listen av karaktertrekk som bl.a. Dr. Martin E. P. Seligman presenterer som sentrale knyttet opp mot positiv psykologi. Jeg har tidligere knyttet Seligman og relevans til volleyball i innlegget «Optimisme og lært hjelpesløshet».

1. Visdom og kunnskap

Kognitive styrker som innebærer ervervelse og bruk av kunnskap.

 • Kreativitet [originalitet, oppfinnsomhet]: Tenker på nye og produktive måter å gjøre seg opp en mening og utføre ting; inkluderer kunstnerisk prestasjon, men er ikke begrenset til dette.
 • Nysgjerrighet [interesse, nyhetssøkende, åpen for erfaringer]: Ta del i pågående eksperimenter for sin egen skyld; finne fag og emner fascinerende; utforske og oppdage.
 • Vurderingsevne [kritisk tenkning]: Tenke igjennom ting og undersøke dem fra flere angrepsvinkler; unngå forhastede konklusjoner; å være i stand til å endre oppfatning i lys av bevis; vurderer alle bevis tilstrekkelig.
 • Elsker å lære: Mestre nye ferdigheter, emner og kunnskapsområder, enten formelt eller helt på egen hånd; åpenbart relatert til nysgjerrighet, men går et steg videre med evnen til systematisk å bygge videre på det man allerede vet.
 • Perspektiv [visdom]: Å kunne gi kloke råd til andre; ha måter å se verden på som gir mening både for seg selv og for andre mennesker.

2. Mot

Følelsesmessig styrke som innebærer vilje til å oppnå målene i møte med ekstern eller intern motgang.

 • Dristighet [tapperhet]: Gjør seg ikke mindre utsatt for en trussel, utfordring, vanskelighet, eller smerte; forsvarer det som er rett selv om det er motstand; opptrer med overbevisning selv om det er upopulært; omfatter fysisk tapperhet men er ikke begrenset til det.
 • Tålmodighet [utholdenhet, flid]: Fullføre det man starter; holder stø kurs mot målet til tross for hindringer; «får ting gjort»; finner glede i å fullføre oppgaver.
 • Ærlighet [oppriktighet, integritet]: Snakker sannheten men mer generelt fremstår på en ekte og oppriktig måte i sine handlinger; gjør ting uten påskudd; tar ansvar for egne følelser og handlinger.
 • Entusiasme [vitalitet, kraft, energi]: Forholder seg til livet med spenning og energi; unngår å gjøre ting halvveis eller halvhjertet; lever livet som et eventyr; føler seg levende og handlingsorientert.

3. Barmhjertighet

Mellommenneskelige styrker som involverer vennlighet og vennskap med andre.

 • Kjærlighet: Verdsette nære relasjoner til andre, særlig de hvor deling og omsorg går begge veier; å være nær mennesker.
 • Godhet [generøsitet, pleie, omsorg, medfølelse, altruistisk kjærlighet]: Gjøre gode gjerninger og tjenester for andre; hjelpe dem; ta vare på dem.
 • Sosial intelligens [emosjonell intelligens, personlig intelligens]: Å være oppmerksom både på egne og andres motiver og følelser; vite hva de skal gjøre for å passe inn i ulike sosiale sammenhenger; å vite hva som trigger andre mennesker.

4. Rettferdighet

Personlig styrke som ligger til grunn for et sunt samfunnsliv.

 • Teamwork [statsborgerskap, sosialt ansvar, lojalitet]: Arbeider godt som medlem av en gruppe eller et team; å være lojal til gruppen; gjøre sin andel.
 • Rettferdighet: behandle alle mennesker likt i henhold til forestillinger om rettferdighet og lovlighet; ikke la personlige følelser påvirke beslutninger om andre på en negativ måte; gi alle en rimelig sjanse.
 • Ledelse: Oppmuntre en gruppe som man er medlem av til å få ting gjort og samtidig opprettholde gode relasjoner innen gruppen; organisere gruppeaktiviteter og se til at de skjer.

5. Måtehold

Styrker som beskytter mot dominans.

 • Tilgivelse: tilgi dem som har gjort noe galt; akseptere svakhetene hos andre; gi folk en ny sjanse; ikke være hevngjerrig.
 • Ydmykhet: La egne prestasjoner tale for seg selv; ikke gjøre seg selv mer spesiell enn en man er.
 • Klokskap: Å være forsiktig med egne valg; ikke ta unødig risiko; ikke si eller gjøre ting som man senere angrer.
 • Selvregulering [selvkontroll]: Regulere hva man føler og gjør; å være disiplinert; kontrollere egne lyster og følelser.

6. Transcendent

Styrke som gir forbindelser til et større univers og gir mening.

 • Vurdering av skjønnhet og dyktighet [ærefrykt, undring]: Legge merke til og verdsette skjønnhet, dyktighet, og/eller fremragende ytelse på ulike områder av livet, fra natur til kunst til matematikk til vitenskap til hverdagen.
 • Takknemlighet: Å være oppmerksom og takknemlig for de gode tingene som skjer; å ta seg tid til å uttrykke takknemlighet.
 • Håp [optimisme, fremtidsorientering]: Forventer det beste i fremtiden, og arbeider for å oppnå det; å tro at en lys fremtid er noe som kan påvirkes.
 • Humor [lekenhet]: Forkjærlighet for å le og fleipe; bringe smilet frem hos andre mennesker; å se den lyse siden; handle humoristisk men ikke nødvendigvis fortelle vitser.
 • Spiritualitet [tro, formål]: Å ha en logisk oppfatning om høyere mål og mening i universet; å vite hvor man passer inn i den større sammenhengen; å ha oppfatninger om meningen med livet som rettesnor for atferd og grunnlag for velbefinnende.

Kilde: VIA

Every parent is hoping for a teacher/coach who is above reproach, has great knowledge about the game and who sincerely cares for the athletes. Every coach is hoping for parents who are above reproach, appreciate the sacrifices the coach makes to work with other people’s kids and who see the big picture. Working together to raise strong competitors of character. – Proactive Coaching


wau

Volleyballbibelen II

The Volleyball Coaching Bible, Volume II er nå tilgjengelig både fysisk og elektronisk. For å si det med en gang; Volume II er IKKE en revisjon av Volume I. Den første utgaven som kom i 2002 har jeg etter hvert forstått er en bok som har blitt brukt flittig av de mest erfarne volleyballtrenerne også her i landet. Som fersk foreldretrener hadde jeg mest glede av Coaching Volleyball Successfully de første årene og «bibelen» var ikke særlig mye i bruk. Etter hvert som min tørst etter å finne øvelser for å fylle treningstiden ble slukket skiftet fokuset naturlig mot måter å gjøre ting bedre.

Så hva har skjedd med trenerfokuset siden 2002 og Volume I og 2015 og Volume II? Det mest åpenbare er at Volume I fokuserte på individuelle ferdigheter (serve, servemottak, blokk etc.) mens Volume II fokuserer på hvordan de ulike rollene utvikles (midtspiller, kantspiller, opplegger, libero etc.). Når det gjelder selve trenerrollen er mitt inntrykk at Volume I hadde mye praktisk rundt det å sette mål og definere kjøreregler mens Volume II fokuserer i større grad på hvordan man skaper treningskulturer der deltagerne aldri får kunnskapstørsten slukket. For å si det enkelt har Carol Dweck med boken Mindset (som ble utgitt i 2006) truffet volleyballtrenermiljøet i USA som en damphammer. John Kessel med sitt «The Game Teaches the Game» ser også ut til å dempe fokuset på å utvikle enda en «The Volleyball Drill Book». Min oppfatning av barn og ungdom er at de elsker å spille volleyball. Likevel velger vi trenere å frarøve de den muligheten store deler av treningstiden for å øve strukturert og organisert på for eksempel serve eller baggerslag. Det er en kunst å lede spillnære treninger uten å gå ned i antall balltouch og samtidig utvikle ferdigheter i omgivelser som lett kan oppfattes som kaotiske. Både Volume I og Volume II er bøker du vil ha glede av å lese noen kapitler fra hvis du ønsker å mestre kunsten å coache volleyball.

Innholdsfortegnelse Volume II (2015)

 • Part I Coaching Priorities
 • Chapter 1. Sharing the Passion
 • Chapter 2. Defining Expectations
 • Chapter 3. Developing a Positive Team Culture
 • Chapter 4. Developing a Growth Mind-Set
 • Part II Program Building and Management
 • Chapter 5. Building a Winning High School Program
 • Chapter 6. Building a Winning College Program
 • Chapter 7. Starting a Sand Volleyball Program
 • Chapter 8. Running a Successful Volleyball Camp
 • Chapter 9. Recruiting the Right Way
 • Chapter 10. Developing a Five-Year Plan
 • Part III Positional Training Strategies
 • Chapter 11. Training Middle Hitters
 • Chapter 12. Training Outside Hitters
 • Chapter 13. Training Setters
 • Chapter 14. Training Liberos
 • Part IV Match Preparation and Strategy
 • Chapter 15. Deliberate Practice Concepts
 • Chapter 16. Scouting Opponents the Right Way
 • Chapter 17. Statistics for More Effective Coaching
 • Chapter 18. Offensive Tactical Charts
 • Chapter 19. Serving Strategically
 • Chapter 20. On-Court Decision Making
Klikk på bildet for komplett innholdsfortegnelse (tatt fra min elektroniske utgave)

Klikk på bildet for komplett innholdsfortegnelse (tatt fra min elektroniske utgave)

Innholdsfortegnelse Volume I (2002)

 • Introduction
 • Opportunities and Challenges in Volleyball Coaching –  Don Shondell
 • Part I Coaching Principles and Priorities
 • Chapter 1 Living Up to the Responsibilities of a Model Coach-  Mark Pavlik
 • Chapter 2 Establishing Principles and Setting Goals – Mike Hebert
 • Chapter 3 Finding Direction and Inspiration Amid Ups and Downs –  Jona Braden
 • Part II Program Building and Management
 • Chapter 4 Seeking Excellence in a Program—Going for the Gold – Doug Beal
 • Chapter 5 Marketing and Promoting Your Program – Terry Pettit
 • Chapter 6 Developing a Successful College Program – John Dunning
 • Chapter 7 Developing a Successful High School Program – Dave Shondell
 • Chapter 8 Developing a Successful Junior Club Program – Tom Pingel
 • Part III Innovative and Effective Practice Sessions
 • Chapter 9 Planning Creative and Productive Practices – Russ Rose
 • Chapter 10 Using New and Proven Teaching Techniques – Mary Jo Peppler
 • Chapter 11 Making Drills More Beneficial – Bill Neville
 • Chapter 12 Conditioning for High Performance – John Cook
 • Part IV Individual Skills and Team Tactics
 • Chapter 13 Serving – Mary Wise
 • Chapter 14 Receiving Serves – Steve Shondell
 • Chapter 15 Setting-  Teri Clemens
 • Chapter 16 Attacking – Paula Weishoff
 • Chapter 17 Digging and Ball Control –  Jim Stone
 • Chapter 18 Blocking – Rudy Suwara
 • Chapter 19 Components of a Successful Offense – Fred Sturm
 • Chapter 20 Devising a Talent-Based Offense – Peter Hanson
 • Chapter 21 Dominating Defensive Systems – Taras Liskevych
 • Part V Game-Winning and Tournament-Winning Strategies
 • Chapter 22 Giving Players and Teams the Competitive Edge – Pete Waite
 • Chapter 23 Scouting Opponents and Evaluating Team Performance – Jim Coleman
 • Chapter 24 Handling Game Situations – Al Scates

Hans Åge Aandahl om styrketrening

For en tid tilbake fikk jeg muligheten til å ta en prat med Hans Åge Aandahl som har vært fysioterapeut og fysisk trener ved ToppVolley Norge siden 2009. Han har også vært fysioterapeut ved internasjonale mesterskap for ulike landslag under NVBF. Intervjuet berører tema som:

 • Arbeidsoppgaver i forbindelse med juniorlandslagene
 • Når introdusere styrketrening
 • Long Term Athlete Development (LTAD)
 • Forhold til trender
 • Styrketrening i relasjon til sandvolleyball og innendørs konkurranse
 • Bruk av styrketester
 • Hvordan spre og innhente kunnskap om styrketrening
 • Om gapet mellom volleyball-Norge og resten av Europa

Se Hans Åge i aksjon som instruktør her


wau

Olympiatoppens praktiske råd (pdf)

utvikling_av_unge_utøvereOlympiatoppen har laget en veileder der Olympiatoppens utviklingsfilosofi for talentutvikling bindes sammen med praktiske råd. Etter en generell innledning kommer konkrete råd:

 • Råd fra fagavdeling for utholdenhet
 • Råd fra fagavdeling for teknikk og motorikk
 • Råd fra fagavdeling for styrke
 • Råd fra fagavdeling for idrettsernæring
 • Råd fra fagavdeling for idrettspsykologi

For at rådene skal bli så relevante som mulig for flest mulig idretter er det valgt et overordnet nivå på anbefalingene, med et skille mellom før, under og etter pubertet, da dette er sammenfallende med kritiske faser i en utviklingsprosess. Som en generell innledning til de konkrete rådene er det trukket frem sentrale temaer, som relativ alderseffekt og kjønnsforskjeller, som er overordnet alle fagområdene.

Boken finnes elektronisk her.

Last ned: Utvikling av unge utøvere – Olympiatoppens utviklingsfilosofi og praktiske råd fra fagavdelingene (januar 2015)

Kilde


wau

Gymtime på ToppVolley

Hans Åge Aandahl

Hans Åge Aandahl


Bli med på en gymtime med Hans Åge Aandahl, fysioterapeut og fysisk trener ved ToppVolley Norge. Halvannen time redigert ned til det halve. Elevene får rikelig anledning til å tenke og reflektere samtidig som de utfører øvelser knyttet til bevegelse og kraft. Aandahl er opptatt av LTAD (Long Term Athlete Development) og han tar seg god tid til å bygge opp elevenes forståelse av det fysiske knyttet til en treningsøkt. Timen ble filmet i november 2014 og var økt nummer to i en serie. Årskullet vi ser i aksjon er født 1998.

De 3 siste minuttene av den 52 minutter lange videoen oppsummerer Hans Åge Aandahl timen med egne ord.

Se også intervjuet Hans Åge Aandahl om styrketrening


wau