Ti tips fra Bernardinho

Bernardinho ledet Brasil til OL-gull i Rio og er uten tvil en av verdens fremste volleyballtrenere med 4 OL-finaler bak seg (Gull i 2004 og 2016, Sølv i 2008 og 2012). Han spilte selv i perioden 1979 til 1985 og deltok i to OL med sølv som beste resultat. Her er ti tips knyttet til motivasjon og rollen som volleyballtrener.

 1. Motivasjon er et resultat av enten «behov» (jeg trenger penger til mat) eller «lidenskap».
 2. Mennesker med høy selvtillit må presses til sine grenser. Mennesker med lav selvtillit må føle at de har støtte.
 3. Kjenn dine spillere og lær deg hvilke knapper du skal trykke på for å nå ønsket mål.
 4. Motivasjon er bare første steg. Å være motivert til å gi alt i grundige forberedelser er like viktig som motivasjonen til å vinne.
 5. Erfaringer er nøkkelen til å takle store forventninger. Dette kan ikke læres bort.
 6. Kriser gir de beste mulighetene.
 7. Hovedtrener er den mest ensomme personen på idrettsarenaen. Det eneste du ikke kan tillate deg er anger av typen «jeg burde …».
 8. Lederen må ta tøffe beslutninger. Hvis det er riktig for laget vil resten følge deg. Hvis en spiller ikke deler våre verdier og prinsipper så passer de ikke inn. Jeg sier ikke dette med stolthet men med frustrasjon. Kanskje jeg ikke lærte opp spilleren godt nok?
 9. Si unnskyld etter å ha gjort en feil. Til syvende og sist er vi alle mennesker.
 10. Ledere blir først respektert, ikke elsket. Vær tøff når det er påkrevd. En tøff leder aksepterer ikke dine grenser. De vil se deg gå videre.

Kilde: http://www.gettherebound.com


wau

Trener og klubbfilosofi

Jeg leste det første intervjuet med Eirik Sørdahl som er vår nye president i Norges volleyballforbund for en stund siden.

Vi har mange klubber rundt om i landet som er flinke på ulike ting – som bredde, rekruttering eller økonomi. Hva gjør de flinkeste? Jobber man systematisk med å dele suksesshistoriene, kan vi heve kvaliteten på klubbarbeidet flere hakk. Det samme kan volleyballforbundet gjøre ved å se på hva de flinkeste forbundene i andre ballidretter gjør, og kopiere dem. (Erik Sørdahl til Vesterålen Online)

Andre ballidretter er kanskje fotball? «Klubben er sjef» står det blant annet i Kvalitetsklubb – Sportsplan (pdf) som står sentralt i NFFs handlingsplan for 2016-2019. De har også fått laget en liten videosnutt som skal motivere klubbutvikling.

Driver for alle initiativ fra idrettsforbund er et ønske om å utvikle både bredde og topp. Frafallet fra organisert idrett for ungdom er alarmerende. I volleyball er det knapt kultur her hjemme for å spille volleyball på høyt nivå etter fylte 20 år. De fleste starter i ungdomsskolealder. Trenerløypa og introduksjon av minivolleyball er et forsøk på å møte utfordringene. I sin Bacheloroppgave – Forebygging av frafall i barne- og ungdomsidrett – Linn Enersen Pedersen (pdf) mener Pedersen at vi ikke bare kan se på trenere som årsak til frafallet men peker likevel på mange trenerstyrte frafallsårsaker som; det er ikke gøy lenger, jeg så ingen fremgang, det ble for mye fokus på de beste, tidlig spesialisering og talentbegrepet.

Årsakene er mange og sammensatte, hvor trener som faktor utgjør kun en liten del. Trener kan påvirke utøvernes motivasjon gjennom å legge til rette for et oppgaveklima, samt tilfredsstille de grunnleggende, psykologiske behovene; kompetanse, autonomi og tilhørighet.

I en amerikansk artikkel Why 70 percent of kids quit sports by age 13 peker de på at det typiske utsagnet «det er ikke gøy lenger» ikke er hovedårsaken. Her er hovedmomentene sammen med mine betrakninger.

 • Det er ikke morsomt lenger fordi det ikke er ment å være morsomt. Forventninger i samfunnet når du når videregående skole oppleves stressende. Tiden som du forventer å investere i idrett øker. Ser vi på NVBFs Utviklingstrapp så antydes 500 treningstimer i året som et passende antall systematiske treningstimer for en 15-16 åring. Opp fra 250 anbefalte timer for en 13-14 åring.
 • Vår kultur støtter ikke eldre ungdom som bare spiller for å ha det gøy. Vi ønsker at våre barn skal oppleve suksess og være de beste. Bruk tiden på områder du lykkes.
 • Det er press på spesialisering og å nå et høyt nivå. Dette reflekteres også i skoleverket som blir stadig mer resultatorienterte og prøver og tester står stadig mer sentralt. Alle skal bare «finne sin lidenskap» og dermed kan de enkelt lykkes enten innen sport, musikk, kunst etc. Illusjonen av at jeg må være best ellers er jeg en fiasko skaper angst og depresjon.
 • Det koster å konkurrere og alle er ikke villige til å betale prisen. Trene hele året. Reise. Delta på utviklingssamlinger. Privat coaching.
 • Alder.  Vi vet at aldersgruppen 12-14 år blir mer oppmerksom på:
  • Kropp, utseende, klær
  • Selvopptatte, høye forventninger til seg selv, sammenligner seg med andre og sliter med dårlig selvbilde.
  • Opplever humørsvingninger
  • Viser mer interesse i å være i gruppe med jevnaldrende. Hvis de slutter så slutter jeg.
  • Viser mindre takknemlighet til foreldre og kan vise mer sinne eller mindre høflighet
  • Opplever stress med skolearbeid
  • Utvikler spiseforstyrrelser
  • Føler mer tristhet og depresjon som kan gi vansker i form av svake karakterer eller bruk av rusmidler

Spørsmålet blir da om klubben legger tilrette for at ungdom har en arena å konkurrere på uten at vi voksne skal rangere på en demotiverende måte. Kanskje sunn og frisk ungdom er et godt nok resultat? Styreleder i KSK Tor Inge Askeland sier at de har definert seg som en ren breddeklubb. De har i dag 300 medlemmer. Med en gang du kaller deg en breddeklubb så sier det seg selv at spilletid blir noenlunde jevnt fordelt og så videre. Det er ikke grobunn for foreldre eller andre engasjerte trenere på å reagere på at man deler inn en treningsgruppe i to jevne lag. Siden klubben likevel vant en del NM-medaljer i yngre klasser det siste året så er det nysgjerrighet på hva dette konseptet går ut på.

Canadaprosjektet i Nyborg VBK

Scott Olsen

Scott Olsen

Scott Olsen som er landslagstrener for herrelandslaget i volleyball og trener i Nyborg Volleyballklubb tok med seg en filosofi fra hjemlandet Canada inn i skolesystemet i Norge. Det har gitt grobunn for store fremganger for herrevolleyball. Sannsynligvis er det ingen andre idretter i Norge som oppsøker Scott Olsen for å spørre om hans historie så her er noen utdrag fra hans egen presentasjon på trenerseminar i Oslo i september 2016.

Noen kan mene at fokus på prestasjoner ikke løser frafall fra organisert idrett men Scott Olsen har definitivt plantet ideen om at det er mulig å ha en fremtid som volleyballspiller i Norge også i årene etter ToppVolley. Scott Olsen snakker også varmt om mulighetene for å drive med flere idretter og har liten forståelse for det han opplever som et ønske om å «eie» en utøver.

Finn din filosofi

Jeg har liten tro på prosjekter der en organisasjon skal forsøke å løfte frem en enkelt treners filosofi. Nå skal alle landslag lære av Høgmo-stilen sto det i en artikkel for et par år tilbake. Det skulle etableres en ny, felles stil for de norske fotballandslagene. Den røde tråden skal spinne seg fra seniorgutta og helt ned til 15-årslandslaget. Slik Trenerløypa i volleyball og ulikt kursinnhold nå fremstår for meg så vil opplæringen være av svært variabel karakter avhengig av kursholdere. Det blir opp til den enkelte trener å ta til seg det som passer inn i egen filosofi. Som en del av Trener 2 fikk vi høre Tor Inge Askeland fortelle om hvordan KSK har definert seg som en «breddeklubb». I praksis har det gitt noen føringer på hvordan spillermaterialet disponeres i kamper i form av noenlunde jevne lag eller strategier for spillerbytter. Retningslinjer i en klubb kan være med på å lede lagledere i en retning klubben er tjent med på sikt. Vi snakker da om å bygge en klubbkultur.

Uansett innenfor hvilken kultur du jobber bør du bli oppmerksom på din personlige trenerfilosofi:

 • An attitude held by a coach that acts as the guiding principle for the training and development of an athlete or team.

For å finne din egen filosofi er den enkleste måten å starte å spørre seg selv:

 • Hvorfor er jeg volleyballtrener?

Med en gang du besvarer dette spørsmålet så blir det tydeligere for deg hva du ønsker deg både av spillere, foresatte og støtteapparatet.

Først et konkret eksempel på en trenerfilosofi definert av Terri Pettit.

I would like to create an environment for Nebraska Volleyball where extraordinary female athletes have the opportunity to compete with such athleticism and grace that if another exceptional athlete walked into the Coliseum she would want to join them. (Terry Pettit, 1980)

Det nevnes ingenting om å vinne eller tape volleyballkamper. Det handler ikke om konkrete mål. Det handler i dette tilfellet om den treningskultur Pettit ønsket å etablere og som over tid skapte resultater.

Fotball er en av de lagidrettene med lengst tradisjoner. I artikkelen Manager Motivations – How 4 Personality Types Define Them All (anbefales) diskuteres det hva som er driveren til Guardiola, Mourinho, Wanger og Ancelotti.

Guardiola is the unblinking servant of an idea: winning matches through relentless possession of the football. Guardiola is utterly ruthless, a ruthlessness determined by whether a player adheres to his ideology.

Mourinho’s pragmatic and controlling footballing style misleads us into thinking his temperament perfectly reflects his tactical philosophy.

Wenger is a teacher first, a manager second, a tactician third.

Ancelotti’s tactical style follows the template of his worldview: sceptical, non-ideological and open-minded.

I boken Thinking Volleyball skriver Mike Hebert:

One of the skills that I developed unintentionally through the years is the ability to walk into a practice gym or a competition arena anywhere in the world and determine which of two paths a coach has chosen to follow … On the one hand there are some who have decided to channel most of their efforts into being a practice and games coach … On the other hand, there are coaches who choose to be program developers. They, too, target the team as a primary focus, but the also take on diverse projects that will enhance the scope of the volleyball experience they have committed to provide.

Boken tilbyr en lengre diskusjon der han mener enhver trener må ta valget om å være en «Clipboard coach» eller «Program Developer». Sistnevnte en som også engasjerer seg i alle mulige ting som å samle inn penger eller lokke publikum i tillegg til å være volleyballtrener. Forskjellen er påfallende:

Clipboard Coach Program Developer
Plans and run practice Invites local clubs to watch practice and build strong relations
Is indifferent to crowd size Actively works with administration and community to promote attendance
Has no interest in marketing Contributes time and energy with marketing staff
Has no booster organization Helps to build a booster club and attends meeting to show support
Has limited social networking Is involved in active updating on Internet and regular speaking engagements in community
Has little interest in press relations Cultivates positive relations with members of local and regional press

Det er selvsagt lett å tenke at en Program Developer er å foretrekke men det må være opp til enhver trener å vurdere om tiden strekker til uten at jobben som volleyballtrener lider.

Klubbens filosofi

En klubb må ta jobben å definere en karrierevei for spillere på tvers av trenere. Retningslinjer for hospitering er de mest åpenbare. En veldefinert klubbfilosofi kan også hjelpe å rekruttere personer som ønsker å jobbe i samme retning. Hvis KSK er definert som en breddeklubb så kan det fort bli konflikter dersom noen trenere i aldersbestemte lag ønsker toppe lag i tidlig alder og fordele spilletiden ujevnt.

I Kolbotn Volleyball jobber vi med klubbutvikling for tiden. Vi får se hvor det bærer. Det som er helt klart er at vi som bidrar som trenere på gulvet har svært ulik trenerfilosofi. Så lenge vi er åpne for å lære av hverandre er sannsynligheten stor for at dette er en vinn-vinn situasjon.

Kilder:

Manager Motivations – How 4 Personality Types Define Them All
Nå skal alle landslag lære av Høgmo-stilen
Kvalitetsklubb
Han har trolig Fotball-Norges viktigste jobb
– Den beste måten å lære på
– Det blir en krevende, men artig epoke
Hver tredje ungdom slutter – Dropper idretten
Hey Parents: Quit Raising Specialists and Start Raising Omnivores
The Importance of a Coaching Philosophy
Maaseide hyller Kristiansand-volleyballen

Matrise kvalitetsklubbutvikling NFF

Matrise kvalitetsklubbutvikling NFF

USA-sesongen er i gang

Nebraska til topps i 2015 og de er favoritter igjen

Nebraska til topps i 2015 og de er favoritter igjen

Nebraska fikk en grei start med 3-0 mot Texas i Vert Challenge i natt. Kampen var en gjentagelse av NCAA-finalen i desember i fjor der Nebraska hentet hjem den nasjonale tittelen (se referat fra i natt). Texas Longhorns klarte aldri å komme i posisjon for å vinne sett. Minnesota med Hugh McCutcheon seiler opp som en større utfordrer for meg selv om de glapp et sett mot San Diego i sesongens første kamp i natt. For de som er interessert har det blitt relativt enkelt å se kamper gratis på livestream fra USA.

UC Wildcats med Craig Skinner på sidelinjen er i år eneste nykommer på Topp 25-ranking før sesongen. Før han tok over i Kentucky hadde Skinner fem sesonger som assistent for John Cook som fortsatt er Head Coach i Nebraska. I natt vant Kentucky (rank #24) over Purdue (rank #20) 3-2 (25-20, 25-18, 24-26, 21-25, 20-18) så det ble en god start også denne sesongen. Skinner tok over University of Kentucky ved utgangen av 2004 etter 11 strake sesonger der laget ikke nådde NCAA-sluttspillet. I 2005 ledet Craig Skinner laget inn i sluttspillet og i 2015 gjorde han det samme for 11. sesong på rad! Les The Skinner effect: A Blueprint For Excellence som er en utfyllende artikkel omkring hans fremgangsmåter som coach i Kentucky. Der får vi et solid innblikk i god coaching blant annet via Amy Kaplan som var midtspiller når Skinner kom inn som coach. Hun har tatt vare på svaret hun skrev i notatblokken de fikk utdelt på det første spillermøtet med Skinner.

Det startet med en drøm men er i dag en virkelighet

Det startet med en drøm men er i dag en virkelighet

It’s hard to remember what Kentucky volleyball looked like before Skinner’s arrival. So much has changed – from practicing in Alumni Gym to Memorial Coliseum. A renovated locker room, with showers that work. From the lines on the hardwood to the recognizable blue floor for home games. From the scattering of fans in the wooden chairs, to the sea of blue that now emphatically yells, “Point, Kentucky!” Being one of the frontrunners every year for a league title. From the lack of respect, to being considered one of the best. – Amy Kaplan tidligere spiller i Kentucky

Norske innslag

Det er flere enn Kjersti Norveel som er aktuelle i USA denne høsten (se innlegg Norveel hos Gimmillaro).

Libero Cecilie Woie

Libero Cecilie Woie

Cecilie Woie som er libero for Florida State er på det høyest rangerte laget i forkant av USA-høsten. Seminoles innledet i natt med seier 3-0 over UCF og du kan lese litt forhåndsstoff knyttet til denne kampen her og se en video med noen korte glimt av Woie og Head Coach Chris Poole. University of Central Florida har Todd Dagenais som head coach og han har bidratt med mye opplæringsmateriell opp igjennom årene blant annet Libero: The Definitive Guide! Spørsmålet er om han fikk ideer til nytt materiell da Cecilie Woie noterte 16 digs og 3 assists og Dagenais reiste hjem med tap i notatblokka.

Terminliste FSU høsten 2016

Terminliste FSU høsten 2016

Nora Buvarp Lavik

Nora Buvarp Lavik

Midtspiller Nora Buvarp Lavik som spilte forrige sesong for Tønsberg Volley er tilbake for spill i USA. Nora har så langt i karrieren spilt 8 landskamper, og spiller for University of San Fransisco (USF Dons). Laget hennes er rangert som nr. 118 i USA, og spiller i West Coast Conference. Laget har en nyansatt Head Coach Vicki Brown.

http://www.usfdons.com/news/2016/7/21/womens-volleyball-nine-newcomers-join-dons-volleyball.aspx?path=wvball

Hannah Sofie Perrens

Hannah Sofie Perrens

Hannah Sofie Perrens, som også gikk ut fra ToppVolley i vår, skal også spille de neste sesongene i USA. Perrens som debuterte med 3 kamper på landslaget under EM kvaliken i Litauen i mai skal spille for University of North Carolina at Charlotte, mer kjent som UNC Charlotte, UNCC eller bare Charlotte. Laget er rangert som nr. 206.

http://www.charlotte49ers.com/news/2016/4/22/210884536.aspx?path=wvball

Hannah Sofie Perrens er i USA

Hannah Sofie Perrens

Maria Kristiansen Poole

Maria Kristiansen Poole

Maria Poole som nylig avsluttet sine 3 år på Topp Volley i Rogaland, tar også et skritt videre i sin volleyballkarriere, og skal de neste årene spille for Stony Brook University i New York. Laget er rangert som nr. 239 i USA, og spiller i America East Conference. Poole har så langt spilt 5 landskamper for Norge.

http://www.stonybrookathletics.com/sports/w-volley/spec-rel/042216aaa.html

Ragni Steen Knudsen

Ragni Steen Knudsen

Landslagets Ragni Steen Knutsen som forrige sesong spilte for Lindsey Wilson College i USA, skifter miljø og skal denne sesongen spille for University of Texas Rio Grande (UTRGV). Laget er rangert som nr. 251, og spiller i Western Athletic Conference. Ragni har foreløpig spilt 12 landskamper for Norge.

http://goutrgv.com/news/2016/8/2/volleyball-adds-five-for-2016.aspx?path=wvball

Helene_Thelle
Helene Thelle har gått ToppVolley og spilt for Tønsberg. Hun er nå i stallen til Florida International Panters (FIU Panters). Laget er rangert som nummer 155 i Division I før sesongen.
http://www.fiusports.com/roster.aspx?rp_id=4731&path=wvball

Julie Varga

Julie Varga

Julie Varga spiller for Stetson University (Stetson Hatters).

Guro Key Frøberg spiller for Coppon State University.

Kristine Hjembo spiller for Central Arkansas.

AVCA Division I 2016 Rankings
RANK TEAM PREVIOUS
1 Nebraska Huskers 1
2 Texas Longhorns 2
3 Minnesota Gophers 3
4 Wisconsin Badgers 10
5 Kansas Wild Cats 4
6 Hawaii Wahine 7
7 USC Trojans (University of Southern California) 5
7 Washington Huskies 6
9 Penn State Nittany Lions 9
10 Florida Gators 8
11 Stanford Cardinals 14
12 UCLA Bruins 12
13 Brigham Young BYU Cougars 11
14 Illinois Fighting Illini 15
15 Ohio State Buckeyes 13
16 Texas A&M Aggies 18
17 Florida State Seminoles 20
18 Creighton Bluejays 19
19 North Carolina UNC Tar Heels 25
20 Purdue The Boilermakers 17
21 Loyola Marymount Lions 16
22 Western Kentucky The Lady Toppers 22
23 Louisville Cardinals 21
24 Kentucky UC Wildcats Not Ranked
25 Colorado State Rams 23
Dropped Out: Michigan (24)
Others Receiving Votes: San Diego, Michigan St, Missouri, Oregon, Michigan, Arizona, Iowa State, LBSU, Arkansas State, Wichita State, Arizona State, Marquette, Dayton, TCU

Se også No doubt about Nebraska at No. 1, but Hawai’i 0-2, USC 0-3

Tre trenerstiler

12039454_10101274660981399_7884645262011092970_nKom nylig over sitatet «One coach will impact more young people in one year than the average person does in a lifetime.» av Dr. Billy Graham. Trenerløypa promoterer en trenerstil som beskrevet i boken den coachende treneren. Dette er en av flere tilnærminger til hva som kjennetegner en dyktig trener.

It is amazing how much can be accomplished if no one cares who gets the credit. – John Wooden

Tre trenerstiler

Kommanderende

Treneren tar alle beslutningene. Rollen til idrettsutøveren er å respondere på de kommandoer de mottar. Underliggende antagelse er at treneren vet best på bakgrunn av kunnskap og erfaring. Utøveren har som primæroppgave å lytte, absorbere og adlyde. Denne stilen var lenge fremtredende og vi har den fortsatt med oss. Den autoritære stilen er ofte en stil dagens trenere opplevde selv en gang i tiden. Det er også en stil som gjør at du slipper å forklare hvorfor du gjør som du gjør og det er fint for å skjule områder du ikke er like dyktig på. Det er stor risiko at den kommanderende treneren faller i fellen:

… ten years of coaching without reflection is simply one year of coaching repeated ten times (Gilbert og Trudel 2006)

Ettergivende

Treneren gjør så få beslutninger som mulig. «Kast-inn-ballen-og-ha-det-gøy»-tilnærming. Det er lite instruksjon, lite veiledning i forhold til organisering av aktivitet og disiplinære problemer løses kun når det er absolutt nødvendig. Det er tre mulige årsaker til at en trener velger denne stilen:

 1. De mangler kompetanse eller selvtillit til å instruere eller veilede.
 2. De er uvillige til å sette av nok tid og innsats til å forberede seg.
 3. De tror at dette er den beste måten for utøverne.

Mange ser på den ettergivende treneren primært som en dårlig barnevakt.

Samarbeidsvillig

Trenere som velger en samarbeidslinje åpner for samarbeid med sine utøvere og assistenter rundt beslutninger. Selv om de forstår sitt ansvar i forhold til å lede og veilede unge mennesker på vei mot et mål så innser de også at unge mennesker ikke kan bli til ansvarlige voksne med mindre de lærer å ta egne beslutninger. Det er utfordrende å finne balansen mellom å ta beslutninger og la utøverne styre seg selv. Hovedfokus for en samarbeidsvillig trener er læring inkludert livslærdom i tillegg til tekniske og taktiske ferdigheter.

På overflaten ser den kommanderende tilnærmingen ut til å være effektiv. Treninger må organiseres. Spesielt i lagidretter er det ikke mulig å jobbe på en demokratisk måte der alle påvirker hva som skal skje. Det er også mange eksempler på at den autoritære tilnærmingen kan fungere dersom det primære målet er å vinne. Men det er alltid en underliggende risiko at spillere som ikke aksepterer en overkjørende trener mister motivasjonen. Spillere deltar for å tilfredsstille treneren og unngå hans vrede fremfor å spille med en egen indre drivkraft.

Velger du den ettergivende stilen så gjør du rett og slett ikke jobben din som trener. Det er selvsagt helt greit at du lar spillet gå sin gang uten å avbryte men med mindre dette er koblet opp mot å observere og evaluere hvor godt spillere tar egne og gode beslutninger så er det en forsømmelse.

Det er lett å tenke at en samarbeidsvillig trener overgir ansvaret og lar utøverne gjøre hva de vil. Det er imidlertid et kjennetegn på den ettergivende stilen og ikke den samarbeidsvillige. Det handler ikke om å unngå orden og disiplin. Det handler om å ta inn over seg den svært komplekse oppgaven å styre hvor mye struktur som skal til for å skape et optimalt klima for spillerutvikling. Det er som å holde et vått såpestykke. Holder du for hardt så mister du det (den kommanderende stilen), hvis du ikke griper i det hele tatt så sklir det unna (den ettergivende stilen). Et fast men forsiktig grep er det som skal til (den samarbeidsvillige stilen).

Det er imidlertid en pris å betale for den som velger å være samarbeidsvillig. Det er svært kunnskapskrevende siden valg sjelden er absolutt riktige eller feilaktige. Veien du velger innebærer å tilpasse seg hvert individ i langt større grad enn den kommanderende treneren må gjøre. Noen ganger betyr det for eksempel å ta et tap fordi du ønsker at alle skal få spilletid. Dette er spesielt vanskelig dersom du føler at din posisjon som trener er truet.

«Don’t mistake collaboration for weakness» er et av kapitlene i boken A Fresh Season – Insights Into Coaching, Leadership and Volleyball av trenerlegenden Terry Pettit. Karrieren kunne tatt slutt i en tidlig fase siden Pettit inviterte medhjelpere inn i sitt trenervirke og hans iver etter samarbeid av enkelte ble oppfattet som en svakhet.

Assistant coaches can welcome the opportunity to take ownership of any element of training, recruiting or team building that is offered by the head coach, but they should not interpret such empowerment as an opportunity to promote themselves into a position of power. They are more likely to be seen as a fool by the people they are hoping to lead, and they will be convincing the administrators who make such decisions that the assistant coach has a fundamental misunderstanding of leadership by placing his ego Ahead of integrity and trust. (A fresh new season – side 95)

De som følger intervjuprosjektet Volleyball coaching wizards vil også danne seg et solid inntrykk av at de mest fremgangsrike trenere konstant søker ny kunnskap og flere åpner for tett samarbeid med assistenter som skaper diskusjoner. Giovanni Guidetti forteller blant annet om kontrasten mellom Brasil og USA der man i Brasil kan ha opp til et titalls trenere som står på kasser og slår baller over nett til Team USA der de ikke lenger benytter slike hjelpemidler i særlig stor grad. Giovanni Guidetti ser objektivt at begge nasjoner har tatt omtrent like mange medaljer og han innleder gjerne en diskusjon der han selv finner veien videre som trener. Engasjementet av USA-utdannede Jamie Morrison som assistent i Vakifbank i sommer er hans måte å skape grobunn for slik diskusjon og personlig utvikling. Han benytter kubanske Gil Ferrer Cutino som assistent når han jobber med damelandslaget til Nederland som er kvalifisert for OL. Cutino er for øvrig nå også assistent fra sommeren 2015 for Avital Selinger i Volero Zürich. Selingers far Arie Selinger er den trener som i størst grad har formet filosofien til vår egen profftrener i volleyball Tore Aleksandersen (som forøvrig var instruktør på det første Trener 2-kurset i ny trenerløype).

Når jentene fra Sandnes vant NM U15 i perioden 19. -22. mars 2015 så var hovedtrener Kjell Gunnar Aarrestad engasjert i det kolliderende mesterskapet for U19 i Tønsberg. Jeg har aldri sett Kjell Gunnar Aarrestad i trening men det er neppe en utpreget kommanderende og autoritær stil som gir gull i hans fravær!

Vi trenger galninger

Karpol

Karpol

Nikolai Karpol ledet det russiske kvinnelaget til OL-gull i 1980 og 1988 (den gang Sovjetunionen som boikottet OL i Los Angeles 1984). I 1992, 2000 og 2004 ble det OL-sølv med Karpol på sidelinjen. Karpol er kjent for at har skrek til sine spillere gjennom hele kampen. I følge hans egen oppfatning fornærmet han ingen spillere men ga kun tekniske råd. Han sa også at ingen har forlatt hallen på grunn av skriking men at mange forlot hallen etter dårlige kamper.

Karpol: Lunatics – That’s What I Need

 • Paperback: 130 pages
 • Publisher: Kapitol
 • Language: English
 • ISBN-10: 9537093263
 • ISBN-13: 978-9537093266
 • Dimensions: 7.8 x 4.9 x 0.5 inches

A number of coaches, in their desire to produce a book with as many pages as possible, have written about thing that everyone knows. I decided to talk about only the things that I am sure no one or very few people know.

Biografien om livet og volleyballfilosofien til Nikolai Karpol er god underholdning. På sin vei til triumfene ble Karpol medlem av Hall of Fame, valgt til Coach of the Year av FIVB i 1989 og 1991. I tillegg til OL-bragdene vant han VM i 1990, og i 1994, 1998 og 2002 ble det bronse. EM vant han i 1977, 1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999 og 2001…

Her følger en del sitater fra boken hans:

  • However, a player can be taller, we can make her grow, by training, by up to two or three centimetres, and if we are able to allow the child to train in a variety of climates, then even more. Precisely, changing climates encourages growth by a few centimetres, and so we spend some time in the Urals, a little in Croatia… By exercising and changing climates we can add four to six centimetres. Electro-magnetic fields also influence human growth and they vary in different parts of globe.
  •  I will describe one of the exercises my girls do for stamina. They go up to six hundred metres by car, run to the top of a hill of a thousand metres and then run down. It would be impossible to tell someone to do four thousand squats. Who could do four thousand squats? The effort needed for running those four hundred metres uphill is equivalent to the effort used by the body doing four thousand squats, and this is how you gain both strength and stamina. This exercise is also good for the ligaments, the knees and ankles.I do not accept the idea of mentalities … If I were to say that Brazilians are said to be undisciplined, when Pele did not drink champagne even at his own wedding. Pele was professional, like Beckenbauer, or Platini … What I need is a professional mentality. It is possible to chose a team with a professional mentality from every nation.
  • Very few men will free their wives of work in the home – tidying, cleaning, cooking, washing… to say nothing of looking after the children. Maybe one man in a thousand is ready to take these duties on himself instead of his wife. That is why I, as that one in a thousand men, and the girls as necessary go away to camp. Quarantine is the wrong word, I take them to camp where they can devote themselves to training. Camp is primarily useful for adults, and most of all to married women. For the younger ones it is not so useful, since young girls do not have so many obligations at home.I begin matches not intending to substitute any of the players. Maybe someone will say that is too ambitious to want to play every match with just six players. But who can substitute a marathon runner?
  • It is harder to work with women than with men since you have to constantly fight against the female psyche. Technique, the game, training, you do all the same things with men or women, but the male and female psyches are completely different. It is hard with one woman, to say nothing of having constant control over fifteen or twenty of them. At the men’s competition at the Olympic Games in Barcelona, first and second places were won by coaches who had once worked with women, for they had a better understanding of psychology than anyone.
  • When we come down (or should I say rise up!) from the general level to work with women, then we must understand that the basic difference in the psyche of men and women is that we have to approach men, in all phases of their involvement with sport, as the head of the family. Their priority is money. They enjoy fame, but it is less important. On the other hand women are in sport most frequently because they want to prove themselves, to come out of the shadows.
  • The thing that motivates them most is love. The two things that are most important to women are attention and men.
  • To work well is normal, to work badly is not normal. If someone does something very well, they should be praised. After the match against China in the semi-finals of the Olympic Games in Seoul, when we won 3-0 (0,9,2) in what I believe was the best match played by any team ever, I did not praise my girls especially. Our aim was to win the championships, which later we did and that deserved praise. When I praised them I wanted to teach them something again: «You worked really, really hard and you won. Use your lives,» I told them.
  • Smirnova has a grandmother whom she loves very much. She could not smash the ball in the match against Peru in the finals at the Seoul Olympics. It just would not work. In the break when Peru was leading 2-0 and 12-6 in the third set, I asked her, «What would your grandmother say if we lost?» She nearly broke down in tears. I asked her again and she started to cry, «Come on, go and play for your granny,» I told her. And she played like never before. But you can use these, I won’t say weak, but strong points that players have only once. Sometimes you have to wait years for the right moment, determine when it is important enough to use what you know.
  • Before the final of the Champions’ Cup in Zagreb I gave the Mladost players an ordinary sugar tablet and told them that it was a cure for nerves. It worked!
  • I discovered an expert in somatology called Stanislav Peharec, and now many people tell me that this does not tie in with my conservativism.
  • The way the game is organised is based on science, mathematics, mathematical game theories which are based on mathematical analysis, function theory and differential calculus.
  • You should never punish girls with financial fines. You could make them do some extra exercises at training sessions, but the best way is to embarrass them, make their consciences speak to them.
  • I often shout from the bench, but I don’t do it to make the girls afraid of me. The younger ones, who don’t yet know me so well maybe are afraid, but the older ones certainly aren’t. I have never lost control when I shout, I always have a reason. I monitor the situation from the bench, both my own players and the opposition. To play well, it is necessary for them all to feel the burden equally, have the same «voltage». However they usually do not feel the burden equally, but by shouting I make sure they do, I help them by shouting. It also helps them to concentrate fully. When I shout they can hear my instructions from the bench, which would not be the case if I did not yell. When I shout it is supportive. Sometimes it shocks my girls’ opponents, but that is all part of my tactics. By shouting I can motivate a player who is having an off day.
  • I need self-confident women who will not admit to any greater authority than themselves, and everyone else who works with me needs to be like that too. Those around them should see them as «lunatics». They must be great in the sense that they are so completely self-confident. I tell my girls if they can’t settle with their husbands the details of travel arrangements, matches and competitions, they cannot be the best in the world. A woman may be tall, fast, strong… but she can’t win. Only when she is capable of being the boss in the family is she able to be the best in the world. I need strong people.The thing I am most proud of is that in more than 30 years of top level sport, all my girls have had babies – that is my greatest success … most of them are stronger then men, but they remained women and have children. Forget all the medals, that is what really makes me proud.

Du kan se en dokumentar om treneren her:

Kilder:

http://www.tomislavbirtic.com/karpol.html

https://markleb1.wordpress.com/2015/09/07/karpol-and-the-old-school/

http://www.russiavolley.com/7583/nikolai-karpol-takes-time-out-and-tells-the-team-if-you-do-not-win-run-10km/

http://www.volleyballadvisors.com/famous-people-in-volleyball-coach-karpol.html

10 overraskende sannheter fra et suksessmiljø

Rett Larson

Rett Larson

I de siste fire OL har Kina vunnet 24 av 32 mulige gullmedaljer i stup. I World Cup 2014 tok de gull og sølv i ALLE øvelser. Rett Larson fra USA har de siste tre årene hjulpet Kina via EXOS-China i sine forberedelser frem mot OL i 2016. EXOS ble grunnlagt av Mark Verstegen som i 2004 fikk oppdraget av Jurgen Klinsmann å sørge for at Tyskland kom i fysisk form før VM på hjemmebane.

Larson har laget en liten video som oppsummerer treningskulturen i Kina. Før innsatsen mot stup var Rett Larson frem til 2011 engasjert i http://performancecorps.com som har slagordet «Making Volleyball Players More Explosive Since 2001». Du kan se en rekke av videomateriellet fra Rett Larson knyttet til sandvolleyball her. Han har kunnskaper innen mental trening så vel som styrke og kosthold. Hans refleksjoner rundt boken Switch anbefales.

En av observasjonene Larsson gjorde med stuperne i Kina var knyttet til kneskader. De pådro seg belastningsskader gjennom å klatre opp stigen til stupetårnet utallige ganger. Men mer interessant på tvers av idretter er observasjonene knyttet til å skape en prestasjonskultur som leverer år etter år.

Her er oppsummeringen til Rett Larson fra stupemiljøet i Kina:

 1. Vi blander alder som GALE. Juniorene er ikke klumpet sammen som i mange andre sammenhenger – i stedet trener utøvere med 3 OL-gull sammen med lovende 10-åringer. En instruktør kan være ansvarlig for fem utøvere – tre OL-veteraner og to juniorer. Juniorene speiler eliteutøverne hele dagen, fra trening til måltider til leggetid. Dette skaper også en følelse av ydmykhet hos juniorene som sannsynligvis dominerte i sin idrett i distriktene siden de var seks år gamle.
 2. Vi tilbringer mesteparten av tiden til å terpe på basis stupteknikk. Kineserne har et høyere treningsvolum enn resten av verden – ofte mer enn 100 stup per dag. Men mange av disse stupene er helt grunnleggende. De første ti stupene på dagen kan alle være å starte med rompa på kanten av stupebrettet og falle ned i et enkelt stup. Svært enkelt – og det er poenget.
 3. Vi applauderer spektakulære bommerter: Det siste tiåret har Kina vunnet nesten hver konkurranse ved å gjøre enkle stup veldig, veldig godt. Deres tekniske ferdigheter er fantastiske fordi de trener lengre og hardere enn noe annet land. Men de vet også at de må presse seg selv og skape noe nytt. I videoen ser du en mannlig stuper forsøke å bli det første mennesket til å gjøre fire rotasjoner fra 10-meter håndstående. Han feiler spektakulært. Det du ikke ser er den applausen han får fra resten av laget etter hans mislykkede forsøk.
 4. Vi er besatt av coaching i hver eneste repetisjon: Hvert stup får tilbakemeldinger, selv de grunnleggende. Et dusin trenere sitter på siden av bassenget og gir umiddelbar tilbakemelding på hvert stup deres idrettsutøver utfører den dagen
 5. Vi unngår spesialisering: 10-meter plattform-stupere bruker ikke hele dagen på 10-meter avsats. De utfører stup på 3m, 5m, 6m, 7m, og ofte med svikt avhengig av hva treneren ønsker at de skal jobbe med. Hver dag får utøverne et laminert ark med sine daglige stup oppført.
 6. Vi gjør vårt viktigste arbeid utenfor bassenget: Kinesiske stupere utfører tørrtrening bedre enn noen andre i verden. Hvis du spør trenerne så er dette årsaken til Kinas dominans. Som du ser i videoen er treningsfasiliteter for tørrtrening nesten som et Disneyland for stupere. Som sine stup i bassenget, har hver utøver et laminert ark med øvelser i hallen som tar dem fra trampoline til matter for å øve tilnærminger til stupene. De beveger seg konstant rundt i hallen og er aldri på en treningsstasjon mer enn 20 minutter.
 7. Vi oppsøker mange tilbakemeldinger fra mange trenere: Når utøverne flytter seg rundt under tørrtreningen, forflytter de seg inn i soner med forskjellige trenere som tilbyr en rekke korreksjoner basert på deres subjektive coaching. Kinesiske trenere deler en grunnleggende metodikk så det er ingen grunn til bekymring rundt motstridende meldinger som sendes.
 8. Vi bruker video så mye som menneskelig (og faglig) mulig: både tørrtreningsanlegget og bassenget er overvåket av kameraer som fanger alt som utføres. Etter at utøverne kommer opp av bassenget og mottar tilbakemeldinger fra trenere, kan de også hente frem videoklipp på de store skjermene og se stupene for seg selv.
 9. Vi søker måter å etablere teamfølelse gjennom offer. Ingen av de andre OL-lagene starter før ni om morgenen – men tre dager i uken står vårt team opp tidlig for å trene fra klokken seks – fordi det er et offer. Det er ikke nødvendig å trene klokken seks fremfor klokken ni. De gjør det fordi det er upraktisk, og det skaper en aura av «vi jobber hardere enn noen andre».
 10. Vi har det MYE MER MORO enn du kanskje oppfatter: halltrening er stedet hvor det er hyppige påfunn og latter. Trenerne lar utøverne være som barn. Nå er dette det kommunistiske Kina tross alt, men sammenlignet med mange lag observert i Kina de siste årene så har de det fint.

 

Kilder:

http://thetalentcode.com/2014/08/19/10-surprising-truths-from-the-worlds-most-successful-talent-hotbed/

http://www.leadersinsport.com/insight/282/rett-larson-chinese-olympic-team/

Trenertips #12

C12

Sannsynlighet – Bruk sannsynlighet i konkurranser. Øk sannsynlighet på trening.

Lær deg å akseptere at noen ganger spiller sannsynligheter deg noen puss. Men i det store og hele er å være godt forberedt på «mest sannsynlig» veien til suksess.

Du kan vinne kamper i U15 gjennom å mestre å serve ballen over nettet. Du kan vinne kamper på ungdomsskoletrinnet gjennom god ballbehandling og holde spillet i gang. På videregående kan du nå toppen gjennom tøffe server, gode mottak og legg og unngå angrepsfeil i upressede situasjoner. Når du når senior er det ikke lenger nok å holde ballen i spill når laget presses ut av system og oppleggeren ikke kan jobbe på en komfortabel måte. Laget må levere et velrettet angrepsslag uansett hvordan opplegget kommer på plass og uansett hvilken spiller som slår det siste slaget.

Tenk litt på 80-20-regelen som så ofte er gjeldende på mange områder i livet. Mange bedrifter ser at 80% av inntektene kommer fra 20% av kundene. Det er naturlig å prioritere de 20% i kundebehandlingen. Pareto fant ut at 20% av befolkningen eide 80% av all eiendom i Italia. Perfeksjonerer du de riktige 20% av ferdighetene ditt lag scorer 80% på så vil du få en god reise som trener. Men husk at hva som ligger innenfor 20% er i stadig endring.

 • Er det slik at 80% av poengene kommer fra 20% av spillerne? I så fall bør du kanskje plassere dine 20% beste angripere der 80% av leggene går.

Kilde: Pareto principle

wau

Kjenn dine karaktertrekk

Volleyballcoach Andrea Anastasi kan krysse av for lekenhet.

Volleyballcoach Andrea Anastasi kan krysse av for lekenhet.

Som trener er det lett å rette et kritisk blikk mot utøverne. Det er så uendelig mye enklere å identifisere talent enn å utvikle talent. Utøverne er imidlertid et resultat av trenerens evne til å skape engasjement og utvikling. Det mest kritiske blikket bør du derfor rette mot deg selv i speilet. Hvis du forventer ekstraordinær innsats på trening så er det rett og rimelig at du selv står for ekstraordinære forberedelser. Hvis du forventer at alle møter presis på trening så må du selv møte presis.

Selvinnsikt og positiv psykologi

Et lag klarer bare å utvikle seg i den grad du som trener klarer å utvikle deg. Selvinnsikt står sentralt i denne prosessen. Hjelpemidler for å stimulere til selvinnsikt er muligens ikke fullgodt implementert i skoleverket her i Norge. Belønnes karaktertrekk som entusiasme, optimisme, kjærlighet og humor i karakterboka? Likevel er det slike karaktertrekk som vinner frem både i det sosiale liv, på arbeidsplassen såvel som på idrettsbanen.

Tenk gjerne gjennom listen av karaktertrekk som bl.a. Dr. Martin E. P. Seligman presenterer som sentrale knyttet opp mot positiv psykologi. Jeg har tidligere knyttet Seligman og relevans til volleyball i innlegget «Optimisme og lært hjelpesløshet».

1. Visdom og kunnskap

Kognitive styrker som innebærer ervervelse og bruk av kunnskap.

 • Kreativitet [originalitet, oppfinnsomhet]: Tenker på nye og produktive måter å gjøre seg opp en mening og utføre ting; inkluderer kunstnerisk prestasjon, men er ikke begrenset til dette.
 • Nysgjerrighet [interesse, nyhetssøkende, åpen for erfaringer]: Ta del i pågående eksperimenter for sin egen skyld; finne fag og emner fascinerende; utforske og oppdage.
 • Vurderingsevne [kritisk tenkning]: Tenke igjennom ting og undersøke dem fra flere angrepsvinkler; unngå forhastede konklusjoner; å være i stand til å endre oppfatning i lys av bevis; vurderer alle bevis tilstrekkelig.
 • Elsker å lære: Mestre nye ferdigheter, emner og kunnskapsområder, enten formelt eller helt på egen hånd; åpenbart relatert til nysgjerrighet, men går et steg videre med evnen til systematisk å bygge videre på det man allerede vet.
 • Perspektiv [visdom]: Å kunne gi kloke råd til andre; ha måter å se verden på som gir mening både for seg selv og for andre mennesker.

2. Mot

Følelsesmessig styrke som innebærer vilje til å oppnå målene i møte med ekstern eller intern motgang.

 • Dristighet [tapperhet]: Gjør seg ikke mindre utsatt for en trussel, utfordring, vanskelighet, eller smerte; forsvarer det som er rett selv om det er motstand; opptrer med overbevisning selv om det er upopulært; omfatter fysisk tapperhet men er ikke begrenset til det.
 • Tålmodighet [utholdenhet, flid]: Fullføre det man starter; holder stø kurs mot målet til tross for hindringer; «får ting gjort»; finner glede i å fullføre oppgaver.
 • Ærlighet [oppriktighet, integritet]: Snakker sannheten men mer generelt fremstår på en ekte og oppriktig måte i sine handlinger; gjør ting uten påskudd; tar ansvar for egne følelser og handlinger.
 • Entusiasme [vitalitet, kraft, energi]: Forholder seg til livet med spenning og energi; unngår å gjøre ting halvveis eller halvhjertet; lever livet som et eventyr; føler seg levende og handlingsorientert.

3. Barmhjertighet

Mellommenneskelige styrker som involverer vennlighet og vennskap med andre.

 • Kjærlighet: Verdsette nære relasjoner til andre, særlig de hvor deling og omsorg går begge veier; å være nær mennesker.
 • Godhet [generøsitet, pleie, omsorg, medfølelse, altruistisk kjærlighet]: Gjøre gode gjerninger og tjenester for andre; hjelpe dem; ta vare på dem.
 • Sosial intelligens [emosjonell intelligens, personlig intelligens]: Å være oppmerksom både på egne og andres motiver og følelser; vite hva de skal gjøre for å passe inn i ulike sosiale sammenhenger; å vite hva som trigger andre mennesker.

4. Rettferdighet

Personlig styrke som ligger til grunn for et sunt samfunnsliv.

 • Teamwork [statsborgerskap, sosialt ansvar, lojalitet]: Arbeider godt som medlem av en gruppe eller et team; å være lojal til gruppen; gjøre sin andel.
 • Rettferdighet: behandle alle mennesker likt i henhold til forestillinger om rettferdighet og lovlighet; ikke la personlige følelser påvirke beslutninger om andre på en negativ måte; gi alle en rimelig sjanse.
 • Ledelse: Oppmuntre en gruppe som man er medlem av til å få ting gjort og samtidig opprettholde gode relasjoner innen gruppen; organisere gruppeaktiviteter og se til at de skjer.

5. Måtehold

Styrker som beskytter mot dominans.

 • Tilgivelse: tilgi dem som har gjort noe galt; akseptere svakhetene hos andre; gi folk en ny sjanse; ikke være hevngjerrig.
 • Ydmykhet: La egne prestasjoner tale for seg selv; ikke gjøre seg selv mer spesiell enn en man er.
 • Klokskap: Å være forsiktig med egne valg; ikke ta unødig risiko; ikke si eller gjøre ting som man senere angrer.
 • Selvregulering [selvkontroll]: Regulere hva man føler og gjør; å være disiplinert; kontrollere egne lyster og følelser.

6. Transcendent

Styrke som gir forbindelser til et større univers og gir mening.

 • Vurdering av skjønnhet og dyktighet [ærefrykt, undring]: Legge merke til og verdsette skjønnhet, dyktighet, og/eller fremragende ytelse på ulike områder av livet, fra natur til kunst til matematikk til vitenskap til hverdagen.
 • Takknemlighet: Å være oppmerksom og takknemlig for de gode tingene som skjer; å ta seg tid til å uttrykke takknemlighet.
 • Håp [optimisme, fremtidsorientering]: Forventer det beste i fremtiden, og arbeider for å oppnå det; å tro at en lys fremtid er noe som kan påvirkes.
 • Humor [lekenhet]: Forkjærlighet for å le og fleipe; bringe smilet frem hos andre mennesker; å se den lyse siden; handle humoristisk men ikke nødvendigvis fortelle vitser.
 • Spiritualitet [tro, formål]: Å ha en logisk oppfatning om høyere mål og mening i universet; å vite hvor man passer inn i den større sammenhengen; å ha oppfatninger om meningen med livet som rettesnor for atferd og grunnlag for velbefinnende.

Kilde: VIA

Every parent is hoping for a teacher/coach who is above reproach, has great knowledge about the game and who sincerely cares for the athletes. Every coach is hoping for parents who are above reproach, appreciate the sacrifices the coach makes to work with other people’s kids and who see the big picture. Working together to raise strong competitors of character. – Proactive Coaching


wau

Trenertips #6

C06

Tekniske ferdigheter – du er en volleyballekspert så lær bort volleyballferdigheter. Atletiske evner avhenger av hvor godt trent du er. Spillferdigheter varer evig.

Det er nok av personer med atletiske evner i Norge. Antallet høyt kvalifiserte volleyballspillere er vesentlig lavere. Som volleyballtrener er det volleyball som er din primæroppgave gitt knapphet på halltid og som regel opp til spillerne selv hvor godt trent de ønsker å være. Det er viktig å ikke måle hvor god volleyballtrener du er ut fra hvor slitne utøverne er etter trening.

Jan Maier skriver: «I’ve seen it too many times: Team fitness close to professionals, but hardly able to pass easy serves, setting constantly begging for a double call, attacking without a target, serving still hoping to get it over … play ball first!»


wau