Trenertips #16

c16

Omrokkering i blokk – Flytt lagets beste kantblokker til å møte motstanderens beste kantspiller på egen serve.

Når laget ditt server og du har en mindre effektiv blokk mot en motstander som ofte scorer poeng. Eller du har en liten opplegger som står i posisjon for å blokke en superkant. Ta en titt på de andre blokkspillerne.

Kanskje det gir mening å bytte om på normale posisjoner ved nett på egen serve. Lær dine spillere til å oppfatte slike situasjoner og gjøre disse byttene på eget initiativ. Ikke vær bekymret over forvirring etter å ha spilt eget forsvar. Laget venner seg til dette raskt.

Trenere velger en lignende taktikk når de f.eks. bytter ut en liten opplegger som står i frontrekka mot en stor blokkspiller på egen serve for så å bytte tilbake senere når serven tapes. Når dette skjer er det viktig at alle vet hvem som er tiltenkt rollen som legger dersom monsterblokka ikke dreper ballen.

Trenertips #15

C15

Oppstilling – Plasser sterkeste kant og midtspiller ved siden av opplegger i rotasjonen. De trengs mest når opplegger er i front.

Se for deg opplegger i frontrekka. Servemottaket er under sterkt press. Dine beste angripere er uheldigvis i bakrekka … Rotasjonsorden inntil opplegger betyr å være i frontrekka samtidig to ganger.

Trenertips #14

C14

Øvelser – Praktiser mer balltid på trening. Gi øvelsene navn.

Gjennom å gi navn til øvelsene kommer du raskt i gang. I USA er det trenere som benytter slike navn til å forsterke kulturen. Det kan du gjøre gjennom å navngi øvelsen etter spesielle spillere som er gode i øvelsen eller som av andre grunner gjør at laget husker hva det dreier seg om. Ulike navn på samme øvelse forekommer både her hjemme og i utlandet. Har opplevd samme navn på en øvelse men med stor variasjon i detaljene i hvordan den utføres. Du har derfor en fin mulighet til å gi dine øvelser navn og sørge for at spillerne vet hva øvelsen går ut på.


wau

Trenertips #13

C13

Upressede feil – Definer en rask personlig gjøremålsliste alle spillere kjenner til for upressede feil i øvelser uten poengtelling.

Øvelser uten poengtelling er utmerket for oppvarming eller innlæring av teknikk. Men de mangler «den negative konsekvensen» du får når du gjør upressede feil i en kamp. Dette understreker du gjennom rask «selvstraff» som spillerne blir vant til å utføre på eget initiativ. Eksempelvis forlengs eller baklengs rulle, push-ups etc.

På ToppVolley observerte jeg Loes Torfs benytte lignende rituale når jentene hadde servetrening. Hvis en spiller slo serven i nettet måtte vedkommende rope høyt «serve inn» gjentatte ganger inntil vedkommende igjen sto for tur i serverekka.


wau

Trenertips #12

C12

Sannsynlighet – Bruk sannsynlighet i konkurranser. Øk sannsynlighet på trening.

Lær deg å akseptere at noen ganger spiller sannsynligheter deg noen puss. Men i det store og hele er å være godt forberedt på «mest sannsynlig» veien til suksess.

Du kan vinne kamper i U15 gjennom å mestre å serve ballen over nettet. Du kan vinne kamper på ungdomsskoletrinnet gjennom god ballbehandling og holde spillet i gang. På videregående kan du nå toppen gjennom tøffe server, gode mottak og legg og unngå angrepsfeil i upressede situasjoner. Når du når senior er det ikke lenger nok å holde ballen i spill når laget presses ut av system og oppleggeren ikke kan jobbe på en komfortabel måte. Laget må levere et velrettet angrepsslag uansett hvordan opplegget kommer på plass og uansett hvilken spiller som slår det siste slaget.

Tenk litt på 80-20-regelen som så ofte er gjeldende på mange områder i livet. Mange bedrifter ser at 80% av inntektene kommer fra 20% av kundene. Det er naturlig å prioritere de 20% i kundebehandlingen. Pareto fant ut at 20% av befolkningen eide 80% av all eiendom i Italia. Perfeksjonerer du de riktige 20% av ferdighetene ditt lag scorer 80% på så vil du få en god reise som trener. Men husk at hva som ligger innenfor 20% er i stadig endring.

  • Er det slik at 80% av poengene kommer fra 20% av spillerne? I så fall bør du kanskje plassere dine 20% beste angripere der 80% av leggene går.

Kilde: Pareto principle

wau

Trenertips #11

C11

Innbytter – Sørg for at laget er vant til små justeringer for bedre ytelse i kamper. Vurder bruken av enkeltspilleres individuelle styrke en gang i løpet av en kamp

Prestasjonsjusteringer kan bety mye for utfallet i en kamp. Men vær forsiktig! Du må først sørge for å trene innbytterbenken slik at de kan observere og evaluere motstanderne for så å gjøre innhopp i en kamp og lykkes.

wau

Trenertips #9

C09

Timeout – Etter å ha scoret mange poeng på rad vurder timeout etter motstanderens første poeng.

Stopp motstanderlaget umiddelbart slik at de får nydelige 30 sekunders pause for å la det synke inn hvor mange poeng de nå ligger bak.

wau

Trenertips #8

C08

Lagoppstilling – Plasser din beste angriper der de fleste legg havner.

Dette høres veldig enkelt ut men vi har sett mange lag med en fantastisk midtspiller som får få legg siden lagets servemottak er såpass svakt at det ikke er mulig å produsere legg for midtangrep.

wau

Trenertips #7

C07

Adressering – fortell dine spillere hva de skal gjøre. Sørg for at de ikke henger seg opp i hva de ikke skal gjøre.

Hjernen klarer ikke å forholde seg til ordet «ikke». Du skal ikke serve på libero blir til du skal serve på libero. 
wau