Kategori: Barneskole

Lenke

GymTroll

Undervisningsopplegg og ressursbank i kroppsøving

Hvem er gymtroll.no for?
Nettsiden er først og fremst laget med tanke på lærere i grunnskolen. Nettsiden kan i tillegg være av interesse for fritidspedagoger.


wau

Lenke

The PAPA Project

PAPA prosjektet i Norge

PAPA prosjektet er et større EU-finansiert prosjekt, som involverer 8 universiteter i 5 land. Tittelen PAPA står for: “Promoting Adolescent health through an intervention aimed at improving the quality of their participation in Physical Activity (PAPA)”
Hovedmålet har vært å undersøke hvorvidt det er mulig å påvirke fotballtrenere slik at de unge opplever økt selvbestemmelse, mindre kontrollerende treneratferd, økt mestring, økt involvering, samt mindre fokus på sosial sammenlikning og prestasjonsrangering i fotballmiljøet sitt.

Prosjektet involverer mer enn 80 team (og deres trenere) og mer enn 1000 gutter og jenter mellom 10 og 14 år i England, Norge, Spania, Frankrike og Hellas.


wau