BYOP

BYOP_Slide_1

BYOP_Slide_1

Region Øst avholdt nylig ledermøte der presentasjon av prosjekter som har fått pengestøtte via Post 3 ble presentert. Søknaden for prosjektene ble levert desember 2014 og gjennomføringen skjedde i løpet av 2015. Kolbotn volleyball presenterte prosjektet BYOP. Siden dette innlegget var en blanding av Powerpoint-slides og video har jeg valgt å legge ut en oppsummering av presentasjonen her.

Bakgrunn

Kolbotn volleyball er en del av et fleridrettslag. Det er mange tilbud til unge utøvere. Det er sterk konkurranse om treningstider blant hallidrettene. I alderen 6-12 år er prosentvis antall utøvere lite sammenlignet med tilbudene Håndball, Basketball og Turn i Kolbotn IL.

BYOP_Slide_2

BYOP_Slide_2

Minivolleyball peker spesifikt på målgruppen 6-12 år og det virker naturlig at også volleyball bør kunne gå i retning av ca. 40% av medlemsmassen i dette aldersintervallet. Prosjektet BYOP (Bring Your Own Parent) er ett av flere tiltak for å vinne erfaring med hvordan vi kan lykkes i konkurranse med de andre store hallidrettene i idrettslaget.

Volleyballgruppa i Kolbotn tok inn minivolleyball på programmet høsten 2014 og utviklingen i antall spillere er indikert i Slide #3. Det er flere voksne og ungdommer i klubben som har gjennomført Trener 1-kurset etter ny modell.

BYOP_Slide_3

BYOP_Slide_3

Læring

Minivolleyball er nytt her i landet. Trenerløypa gir noen indikasjoner på hvordan vi kan bruke tiden med barna i minivolleyball. Min erfaring er imidlertid at det er mange faktorer vi ikke kjenner særlig godt når vi går inn på et nytt område. I tillegg til trenerløypa ønsker jeg å se på hvordan opplæring av barn i volleyball utføres i andre land. Jo mer jeg studerer jo mer ser jeg at det er enorm variasjon i tilnærmingen.

BYOP_Slide_4

BYOP_Slide_4

Hovedpoenget med Slide#4 er at jo mer vi lærer på et område jo mer avdekker vi at vi ikke behersker. Når vi opplever suksess er det lett å tenke at vi behersker et fagområde og gjerne gjentar våre metoder neste sesong. Men det er alltid en hel mengde ukjente faktorer som vi ofte ikke engang kjenner til. For å utvikle deg som trener bør det være et konstant ønske om å utforske nye områder slik at du alltid har noe på blokken du ikke kan noe om men vil lære. Hvis du føler at du er en Master Coach så er det mer sannsynlig at du befinner deg på Nivå 1 og du bør ikke bli overrasket om det som ga resultater en sesong ikke gir ønsket resultat neste sesong.

USA

BYOP_Slide_5

BYOP_Slide_5

BYOP er et initiativ startet av Ruth N. Nelson i USA. Hun peker på noe av det jeg selv har erfart:

 • At this age, a lower coach/player ratio was needed

Det er svært utfordrende å organisere for læring av volleyball med en enkelt trener og 10-12 barn i hallen. Selv har jeg tidligere benyttet juniorer i par med unge spillere med stor suksess men det er ikke alltid like enkelt å få til. Nelson har løst dette gjennom å gjøre det obligatorisk at barna har med seg hver sin foresatt som makker på trening. Instruktøren får da en vesentlig enklere oppgave siden tiden kan gå med til å instruere uten for mye fokus på å fange oppmerksomheten.

Hele videoserien kan kjøpes her.

BYOP_Slide_6

BYOP_Slide_6

Utprøving av BYOP i Kolbotn volleyball

Etter anbefalinger fra Nederland la vi BYOP til lørdag formiddager i gymsal med langnett. Dette er et tidspunkt som normalt passer godt både for foreldre og barn.

BYOP_Slide_7

BYOP_Slide_7

I tillegg til publisering på egen nettside fikk vi omtale i lokalavisen. Selve gjennomføringen endte imidlerid opp med de samme spillere som allerede er engasjert i minivolley i klubben. Eneste forskjell var at barna disse lørdagene hadde med seg foresatte. Tilbakemeldinger på opplevelsen av å spille sammen med barna fikk svært positiv tilbakemelding. Vår utprøving ble noe avgrenset i forhold til BYOP i USA men det er absolutt en ide vi ønsker å prøve ut videre i en eller annen form.

BYOP_Slide_8

BYOP_Slide_8

Andre land

Jeg har vist til andre land (Sverige, Nederland) tidligere som i dette innlegget. Nylig er det også postet video av opplæringsmetoder i Japan.

For tiden studerer jeg litt resultater og metoder i Portugal. Mitt inntrykk av denne lille presentasjonen er at Trener 1-metodene i Portugal gir spennende fremskritt i opplæring av en ni år gammel spiller.

Rekruttering kanskje enklere enn vi tror

Hovedmotivasjonen med BYOP var rekruttering av minispillere på kort sikt. Artikkel i lokalavisen har gitt liten effekt de siste årene. Svært god respons fikk vi imidlertid da denne plakaten ble hengt opp på oppslagstavlene til nærbutikkene rundt hallen. Da er du temmelig sikker på at du når foreldre som har kort reisevei til trening og det kan være det er vel så viktig som hvilken idrett vi selger inn.

BYOP_Slide_9

BYOP_Slide_9

Tid for sandrens

Løv og andre gjenstander fjernes effektivt med denne maskinen

Løv og andre gjenstander fjernes effektivt med denne maskinen

Utesesongen har så smått startet på Østlandet. De to siste årene har Kolbotn Volleyball fått tilført midler fra Sparebankstiftelsen til å oppgradere vårt sandvolleyballanlegg på Sofiemyr Stadion. Det er noen år siden overskrifter som «Norgeseliten til Sofiemyr» prydet lokalavisen. Etter flere år med enkle dugnader med lette raker vil løv blandet i sanden etterhvert omdannes til jord og degradere spillopplevelsen. Etterfylling av sand har også vært mangelvare inntil vi satte inn støtet forrige sesong for å gjenopprette en attraktiv standard. Kanskje Kolbotn igjen kan ønske velkommen til turnering på Sofiemyr stadion denne sesongen.

Sandrens

Det finnes maskiner som stikker dypere ned i sanden enn vi klarer på en vanlig dugnad. For oss på Kolbotn er det firmaet Foss Strandrensing som har fått oppdraget de to siste sesongene.

http://strandrens.com/

Prisen for maskinrens avhenger av banenes størrelse og transportkostnader knyttet til jobben. I området rundt Oslo vil jeg anta at prisen på sandrens ligger i intervallet 3-5 tusen kroner.

Før rens

Før rens

Etter rens

Etter rens

Tradisjonell dugnad

Tradisjonell dugnad er selvsagt nødvendig i kombinasjon med eventuell sandrens. Det er alltids litt søppel som flyter og det er også en vellykket måte å sparke i gang utendørssesongen.

Tradisjonell dugnad i Kolbotn

Tradisjonell dugnad i Kolbotn

Tønsberg VBK la nylig ut et bilde på sin FB-side som viser at de utfører en form for manuell sandrens.

Sandrens etter Tønsberg-metoden

Sandrens etter Tønsberg-metoden

Sand

Sand levert fra Sverige

Sand levert fra Sverige

Jo mer jeg har studert sandkvalitet på de ulike anleggene så har jeg kommet til at det kun er en aktuell leverandør av høyeste kvalitet sand i Norge og Sverige. Etter et regnskyll føles sanden fra Brogårdsand helt tørr å spille på. Andre baner med lavere sandkvalitet pakker seg og gir fort skrubbsår. 30 tonn sand dumpet på Kolbotn koster ca. 20.000,- inkl. toll og frakt. Det er nok til å etterfylle på en sandvolleyballbane. Vi fikk tilkjørt en transport i 2015 og en nå denne uken slik at begge banene blir oppgradert. 30 tonn er maksimal vekt på transporten. Jeg vil anta at prislapp på et komplett anlegg med sand fra Sverige fort beløper seg over 100.000,- så det er en grunn til at vi ikke finner denne sanden så mange steder her i området. Men jeg vet bl.a. at Kragskogen Sandvolleyball Klubb i Oslo har tatt seg råd til dette. Kolbotn kjører nå altså et topplag av denne sanden og det føltes ok i fjor.

En morsom måte å fordele sanden

En morsom måte å fordele sanden

ToppVolley sommerleir og Trener 2

Sandvolleyball på Sand

Sandvolleyball på Sand

Påmelding til ToppVolley leiren 2016 er lagt ut. Se info her.

Det er mulighet for å delta på to varianter:

Fredag 17. juni – søndag 19. juni – Pris kr 2.250,-

Fredag 17. juni – tirsdag 21. juni – Pris kr 3.250,-

Trener 2

Første mulighet til å gjennomføre det nyutviklede Trener 2-kurset er i forbindelse med sommerleiren på TVN 17.-22. juni. Kursstart 17. juni kl. 09.00 med avslutning 22.juni kl. 13.00.

Kursavgift kr. 3000,- inkludert kursmateriell.
Påmeldinger (inkludert navn, klubb, fødselsdag, epost og telefon) sendes til Peter Jørgensen: Peter.B.Jorgensen@hit.no.
Påmeldingsfrist 10. mai 2016.

Det vil også være mulig å ta Trener 2 over to langhelger til høsten, der første kurshelg er i september og andre kurshelg blir i oktober/november (endelig dato er ikke fastsatt). Kurset er på totalt 75 undervisningstimer á 45 min. Disse er fordelt med 60 undervisningstimer på samling og 15 timer e-læring.

NVBF har inngått et samarbeid med Tore Aleksandersen. Den internasjonalt meritterte trenerens kompetanse og erfaringer blir tilgjengelig for NVBFs trenere gjennom kurset og kursmateriellet. «Mine viktigste erfaringer og synspunkter på utvikling av spillere skal føres i pennen. Dette i kombinasjon med tilhørende videoklipp vil gi norske trenere innsikt i det mest sentrale jeg har lært i løpet av min 25-årige trenerkarriere. Jeg har sterk tro på at denne kunnskapen kan gi norske trenere og utøvere ny innsikt på veien med å løfte nivået i norsk volleyball».

I tillegg til Tore Aleksandersen, vil Kåre Mol, Peter Jørgensen og TVNs meritterte juniorlandslagstrenere være blant bidragsyterne på kurset 17.-22. juni.

Trenerløypa

Trenerløypa

NCAA statistikk – Serveprosent

NCAA fører statistikk underveis i volleyballkamper på seks områder i tillegg til en mer overordnet poengscore (summen av kills, serveess, soloblokk og blokkassists):

 • Angrep (Attack, se innlegg om Angrepsprosent)
 • Opplegg (Set)
 • Serve (Serve, dette innlegget)
 • Mottak (Passing)
 • Forsvar (Dig)
 • Blokk (Blocking)

Serveprosent

Dette innlegget tar for seg serve og det er tre mulige utfall:

 1. Serveess (SA – Service Ace)
 2. Servefeil (SE – Service Error)
 3. Zero Serve (ballen serves og spillet fortsetter)

Forrige sesong var Samantha Bricio fullstendig overlegen på serve i NCAA. Hun ble også valgt til Årets spiller 2015 av Volleyball Magazine:

Samantha Bricio slo 89 serveess sesongen 2015. Samtidig gikk 82,8% av servene inn.

Samantha Bricio slo 89 serveess sesongen 2015. Samtidig gikk 82,8% av servene inn.

 • I 2015 spilte Bricio 130 sett og slo 89 ess. Det gir 89/130 = 0,68 SA/SET. Med andre ord i 68 % av settene hun spilte slo hun et serveess.
 • Totalt antall server (TA) var 583 for Bricio. Av disse slo hun servefeil (SE) 100 ganger. Serveprosenten er (583-100) / 583 = 0,828. Det betyr at 82,8% av servene hun slo gikk inn.
 • Cecile Reynaud predikerer en tommelfingerregel at antall ess og antall servefeil bør være omtrent like. Når en spiller har flere servefeil enn serveess er det aktuelt å vurdere hvor høy risiko en spiller velger i forhold til egen serve i samråd med trener. Med få servefeil og enda færre ess er det sannsynligvis aktuelt å presse mer på egen serve.

Til sammenligning spilte landslagets Ragni Steen Knudsen forrige sesong i USA. Statistikken viser 140 sett og 6 serveess. Det gir en prosent på 0,04 per sett. Med andre ord i 4 % av settene hun spilte slo hun et serveess. Hun slo 13 servefeil på 91 server totalt. Det betyr at 85,7% av servene hun slo gikk inn.

Eksempel på spillerstatistikk - Ragni Steen Knudsen

Eksempel på spillerstatistikk – Ragni Steen Knudsen

Serveess (SA)

Det skal gis poeng for serveess (SA) når:

 • Ballen treffer gulvet på motstanderens side uten at noen rører ballen
 • Det er kontakt med ballen hos servemottaker men ballen holdes ikke i live for videre spill
 • Det blåses for regelbrudd hos spiller som tar imot serve (føring el.l)
 • Laget som tar i mot serve dømmes for feil rotasjonsoppstilling (se dette innlegget)

Servefeil (SE)

Det tildeles servefeil (SE) når:

 • Ballen ikke går over nettet til motstanderens side
 • Serven lander utenfor linjene hos motstanderlaget eller treffer antenna
 • Det er fotfeil på baklinjen eller server blåses av for å bruke for lang tid på serve
 • Hvis en server kaster opp ballen mer enn en gang for å serve og dømmes på det
 • Hvis en spiller server utenfor rotasjonsrekkefølgen. Servefeil skal da tildeles den spilleren som skulle ha servet.

Eksperttips #13

E13

Første ballberøring – Den første ballberøringen er avgjørende for et vellykket angrep. Fokuser spesielt på enkle baller.

Ofte ser vi spillere slurver når det kommer en gratisball. Første slag i rekken av lagets tre berøringer er vesentlig for et godt angrep.
wau