NCAA statistikk – Serveprosent

NCAA fører statistikk underveis i volleyballkamper på seks områder i tillegg til en mer overordnet poengscore (summen av kills, serveess, soloblokk og blokkassists):

 • Angrep (Attack, se innlegg om Angrepsprosent)
 • Opplegg (Set)
 • Serve (Serve, dette innlegget)
 • Mottak (Passing)
 • Forsvar (Dig)
 • Blokk (Blocking)

Serveprosent

Dette innlegget tar for seg serve og det er tre mulige utfall:

 1. Serveess (SA – Service Ace)
 2. Servefeil (SE – Service Error)
 3. Zero Serve (ballen serves og spillet fortsetter)

Forrige sesong var Samantha Bricio fullstendig overlegen på serve i NCAA. Hun ble også valgt til Årets spiller 2015 av Volleyball Magazine:

Samantha Bricio slo 89 serveess sesongen 2015. Samtidig gikk 82,8% av servene inn.

Samantha Bricio slo 89 serveess sesongen 2015. Samtidig gikk 82,8% av servene inn.

 • I 2015 spilte Bricio 130 sett og slo 89 ess. Det gir 89/130 = 0,68 SA/SET. Med andre ord i 68 % av settene hun spilte slo hun et serveess.
 • Totalt antall server (TA) var 583 for Bricio. Av disse slo hun servefeil (SE) 100 ganger. Serveprosenten er (583-100) / 583 = 0,828. Det betyr at 82,8% av servene hun slo gikk inn.
 • Cecile Reynaud predikerer en tommelfingerregel at antall ess og antall servefeil bør være omtrent like. Når en spiller har flere servefeil enn serveess er det aktuelt å vurdere hvor høy risiko en spiller velger i forhold til egen serve i samråd med trener. Med få servefeil og enda færre ess er det sannsynligvis aktuelt å presse mer på egen serve.

Til sammenligning spilte landslagets Ragni Steen Knudsen forrige sesong i USA. Statistikken viser 140 sett og 6 serveess. Det gir en prosent på 0,04 per sett. Med andre ord i 4 % av settene hun spilte slo hun et serveess. Hun slo 13 servefeil på 91 server totalt. Det betyr at 85,7% av servene hun slo gikk inn.

Eksempel på spillerstatistikk - Ragni Steen Knudsen

Eksempel på spillerstatistikk – Ragni Steen Knudsen

Serveess (SA)

Det skal gis poeng for serveess (SA) når:

 • Ballen treffer gulvet på motstanderens side uten at noen rører ballen
 • Det er kontakt med ballen hos servemottaker men ballen holdes ikke i live for videre spill
 • Det blåses for regelbrudd hos spiller som tar imot serve (føring el.l)
 • Laget som tar i mot serve dømmes for feil rotasjonsoppstilling (se dette innlegget)

Servefeil (SE)

Det tildeles servefeil (SE) når:

 • Ballen ikke går over nettet til motstanderens side
 • Serven lander utenfor linjene hos motstanderlaget eller treffer antenna
 • Det er fotfeil på baklinjen eller server blåses av for å bruke for lang tid på serve
 • Hvis en server kaster opp ballen mer enn en gang for å serve og dømmes på det
 • Hvis en spiller server utenfor rotasjonsrekkefølgen. Servefeil skal da tildeles den spilleren som skulle ha servet.

NCAA statistikk – Angrepsprosent (pdf)

Mari Aase Hole

Mari Aase Hole

Å føre statistikk i volleyball kan være vanskelig. Spillet går fort og det er vanskelig å henge med for en som har lite trening. Personlig blir jeg ofte sittende med video av kamper jeg gjerne vil ha statistikk for. Det blir imidlertid vesentlig enklere å føre statistikk når du gjenkjenner situasjoner. Dette innlegget handler om statistikkmetoden NCAA benytter for angrep og noen avklaringer rundt hvordan det telles.

Angrep – poeng og prosent

For å gjøre gjennomgangen konkret tar jeg utgangspunkt i Mari Aase Hole som nå er profesjonell. Hun spilte i NCAA i årene 2009-2012 og avsluttet sin karriere i 2012 med Hitting Percentage 0,241. Mari benytter ordet angrepsprosent i sin blogg.

Utviklingen i angrepsprosent for Mari de årene hun spilte i USA:

 • 2009 – 0,182
 • 2010 – 0,186
 • 2011 – 0,215
 • 2012 – 0,241
Statistikk Mari Aase Hole i NCAA

Statistikk Mari Aase Hole i NCAA

Ser vi på tabellen i Eliteserien for kvinner så gir denne statistikken hvor mange angrepspoeng (Attack) som er scoret av en spiller. Vi ser ikke hvor mange forsøk vedkommende hadde. Har selv hatt noen opplevelser i yngre klasser der foreldre lovpriser en spiller for gode poenggivende smasher mens statistikken viser at det blir gjort enda flere angrepsfeil av samme spiller. Uten god statistikk er det vanskelig å jobbe målbevisst med slike ting. Det er lett å merke seg de spektakulære slagene og så går alle feilene i glemmeboka.

Eliteserien kvinner 2015-16

Eliteserien kvinner 2015-16

Beregne angrepsprosent

Hitting percentage = (kills – errors) / total attacks: (K-E / TA)

Formelen gjør det mulig å komme ut med en negativ prosent i de tilfeller en spiller gjør flere feil (errors) enn direkte poeng (kills) på angrepsslag.

Eksempel: En spiller kan utføre 60 angrepsslag totalt. 20 av disse smashene gir umiddelbart poeng mens 5 av smashene går i nettet eller lander ut. Angrepsprosenten blir 0,250 som er (20-5)/60. Sagt på en annen måte var nettoscore 15 poeng (20-5) på 60 forsøk.

Definisjon på et angrep

Attack (definition): strategic hit by a player with the intent of scoring a point

For å telle som angrep må det være en intensjon om å score poeng når ballen sendes over nettet. I yngre årsklasser ser vi ofte nervøse spillere i jevne kamper sende høye fingerslag over nettet når de står i god posisjon for å angripe. Om intensjonen er å score poeng er ikke godt å si. I de fleste slike tilfeller er motivasjonen å ikke gjøre en angrepsfeil. Definisjonen sier at hvis en spiller IKKE prøver å score et poeng så teller det IKKE som angrepsslag. Slaget skal dermed heller ikke telle inn på forsvarsstatistikk i neste fase.

Det er tre mulige utfall av et angrep:

 1. Poeng (kill – et angrep som direkte leder til et poeng)
 2. Feil (attack error – et angrep som direkte leder til et poeng for motstanderlaget)
 3. Ballen fortsetter i spill («zero attack»)

Eksempler på angrepsfeil:

 • Ballen slås ut
 • Ballen slås inn i nettet
 • Ballen blokkeres og gir poeng til motstander
 • Fire slag
 • Overtramp på midtlinjen
 • Ulovlig frontangrep av bakspiller
 • Slagfeil i form av føring eller andre forseelser
 • Slaget treffer antennen
 • Overtramp på 3-meterlinjen av bakspiller

Noen fallgruver

 • Det er IKKE et angrep hvis det er et dårlig legg eller en spiller dytter ballen over nettet for å holde ballen i spill.
 • Gratisballer skal IKKE telle med.
 • Forsvar til poeng – hvis en ball treffer en spiller i forsvar og ballen går direkte over til motstanderen og gir poeng så teller det både som forsvarspoeng og angrepspoeng (dig og kill).
 • Mottak til poeng – samme som over. Skal telle i statistikken.
 • Blokk fra bakrekka som kan se ut som angrep. Vær oppmerksom på dette når en opplegger kommer frem til nett fra bakre posisjon. Sjekk hva dommer dømmer for å få riktig statistikk.
 • Poeng fra overpasninger. Når et servemottak kommer direkte tilbake rett over nettkanten er det ofte billige poeng å hente. Det kan se ut som en blokk men det skal i statistikken telle som poeng (kill). Dette er sannsynligvis med på å bidra til at midtspillere ofte ligger høyest på NCAA-statistikker sammenlignet med kantspillere.

En siste sjekk

Du har gjort noen feil hvis du ender opp med:

 • Spiller/lag har flere kills enn angrep
 • Spiller/lag har flere errors enn angrep

Å føre statistikk live

Det finnes en rekke rimelige løsninger for å føre løpende statistikk i volleyball på en iPad. Min erfaring er likevel at det ikke er lett å kombinere dette med jobben som coach på sidelinjen.

I USA er Stat Crew utbredt for live scoring uten at jeg tror dette produktet har relevans her i landet. Mitt inntrykk er at DataVolley benyttes i alle større mesterskap i Europa og mesterskap i regi av FIVB.

I sammenhenger der det er krav til nøyaktighet er det ofte tre roller involvert (eksempelvis TV-overføringer som viser statistikk underveis):

 • Caller (den som forteller hva som skjer)
 • Writer (skriver ned det Caller sier)
 • Inputter (personen som taster inn data i statistikkprogram)

I DataVolley og StatCrew handler det om å lære seg en notasjonsform tilpasset hva dataprogrammet krever.

I eksemplet under server hjemmelagets spiller nummer 35 (H35). Så følger mottak fra spiller 24 (D24), opplegg fra spiller 15 (S15) og angrep fra spiller 5 (A5).

Stat Crew Notasjon

Stat Crew Notasjon

Notasjonen i DataVolley har flere detaljer.

Eksempel på notasjon i DataVolley

Eksempel på notasjon i DataVolley

Eksempel på notasjon rundt mottak i DataVolley

Eksempel på notasjon rundt mottak i DataVolley

Kilde: Volleyball Statisticians’ Manual (2007) (pdf)

Volleyballbibelen II

The Volleyball Coaching Bible, Volume II er nå tilgjengelig både fysisk og elektronisk. For å si det med en gang; Volume II er IKKE en revisjon av Volume I. Den første utgaven som kom i 2002 har jeg etter hvert forstått er en bok som har blitt brukt flittig av de mest erfarne volleyballtrenerne også her i landet. Som fersk foreldretrener hadde jeg mest glede av Coaching Volleyball Successfully de første årene og «bibelen» var ikke særlig mye i bruk. Etter hvert som min tørst etter å finne øvelser for å fylle treningstiden ble slukket skiftet fokuset naturlig mot måter å gjøre ting bedre.

Så hva har skjedd med trenerfokuset siden 2002 og Volume I og 2015 og Volume II? Det mest åpenbare er at Volume I fokuserte på individuelle ferdigheter (serve, servemottak, blokk etc.) mens Volume II fokuserer på hvordan de ulike rollene utvikles (midtspiller, kantspiller, opplegger, libero etc.). Når det gjelder selve trenerrollen er mitt inntrykk at Volume I hadde mye praktisk rundt det å sette mål og definere kjøreregler mens Volume II fokuserer i større grad på hvordan man skaper treningskulturer der deltagerne aldri får kunnskapstørsten slukket. For å si det enkelt har Carol Dweck med boken Mindset (som ble utgitt i 2006) truffet volleyballtrenermiljøet i USA som en damphammer. John Kessel med sitt «The Game Teaches the Game» ser også ut til å dempe fokuset på å utvikle enda en «The Volleyball Drill Book». Min oppfatning av barn og ungdom er at de elsker å spille volleyball. Likevel velger vi trenere å frarøve de den muligheten store deler av treningstiden for å øve strukturert og organisert på for eksempel serve eller baggerslag. Det er en kunst å lede spillnære treninger uten å gå ned i antall balltouch og samtidig utvikle ferdigheter i omgivelser som lett kan oppfattes som kaotiske. Både Volume I og Volume II er bøker du vil ha glede av å lese noen kapitler fra hvis du ønsker å mestre kunsten å coache volleyball.

Innholdsfortegnelse Volume II (2015)

 • Part I Coaching Priorities
 • Chapter 1. Sharing the Passion
 • Chapter 2. Defining Expectations
 • Chapter 3. Developing a Positive Team Culture
 • Chapter 4. Developing a Growth Mind-Set
 • Part II Program Building and Management
 • Chapter 5. Building a Winning High School Program
 • Chapter 6. Building a Winning College Program
 • Chapter 7. Starting a Sand Volleyball Program
 • Chapter 8. Running a Successful Volleyball Camp
 • Chapter 9. Recruiting the Right Way
 • Chapter 10. Developing a Five-Year Plan
 • Part III Positional Training Strategies
 • Chapter 11. Training Middle Hitters
 • Chapter 12. Training Outside Hitters
 • Chapter 13. Training Setters
 • Chapter 14. Training Liberos
 • Part IV Match Preparation and Strategy
 • Chapter 15. Deliberate Practice Concepts
 • Chapter 16. Scouting Opponents the Right Way
 • Chapter 17. Statistics for More Effective Coaching
 • Chapter 18. Offensive Tactical Charts
 • Chapter 19. Serving Strategically
 • Chapter 20. On-Court Decision Making
Klikk på bildet for komplett innholdsfortegnelse (tatt fra min elektroniske utgave)

Klikk på bildet for komplett innholdsfortegnelse (tatt fra min elektroniske utgave)

Innholdsfortegnelse Volume I (2002)

 • Introduction
 • Opportunities and Challenges in Volleyball Coaching –  Don Shondell
 • Part I Coaching Principles and Priorities
 • Chapter 1 Living Up to the Responsibilities of a Model Coach-  Mark Pavlik
 • Chapter 2 Establishing Principles and Setting Goals – Mike Hebert
 • Chapter 3 Finding Direction and Inspiration Amid Ups and Downs –  Jona Braden
 • Part II Program Building and Management
 • Chapter 4 Seeking Excellence in a Program—Going for the Gold – Doug Beal
 • Chapter 5 Marketing and Promoting Your Program – Terry Pettit
 • Chapter 6 Developing a Successful College Program – John Dunning
 • Chapter 7 Developing a Successful High School Program – Dave Shondell
 • Chapter 8 Developing a Successful Junior Club Program – Tom Pingel
 • Part III Innovative and Effective Practice Sessions
 • Chapter 9 Planning Creative and Productive Practices – Russ Rose
 • Chapter 10 Using New and Proven Teaching Techniques – Mary Jo Peppler
 • Chapter 11 Making Drills More Beneficial – Bill Neville
 • Chapter 12 Conditioning for High Performance – John Cook
 • Part IV Individual Skills and Team Tactics
 • Chapter 13 Serving – Mary Wise
 • Chapter 14 Receiving Serves – Steve Shondell
 • Chapter 15 Setting-  Teri Clemens
 • Chapter 16 Attacking – Paula Weishoff
 • Chapter 17 Digging and Ball Control –  Jim Stone
 • Chapter 18 Blocking – Rudy Suwara
 • Chapter 19 Components of a Successful Offense – Fred Sturm
 • Chapter 20 Devising a Talent-Based Offense – Peter Hanson
 • Chapter 21 Dominating Defensive Systems – Taras Liskevych
 • Part V Game-Winning and Tournament-Winning Strategies
 • Chapter 22 Giving Players and Teams the Competitive Edge – Pete Waite
 • Chapter 23 Scouting Opponents and Evaluating Team Performance – Jim Coleman
 • Chapter 24 Handling Game Situations – Al Scates

Boktips fra GMS

Fra en GMS-klinikk i Seattle i mai 2014

Fra en GMS-klinikk i Seattle i mai 2014

Forløperen til det som nå er Gold Medal Squared (GMS) ble grunnlagt av Carl McGown i 1985 og GMS trekker fortsatt fulle hus på sine trenerseminarer. Deres «volleyball camps and clinics» regnes for å være blant de aller beste i USA. Da McGown i 2010 ble medlem av AVCA Hall of Fame sa Jim McLaughlin som er hovedtrener på University of Washington følgende om nominasjonen:

«…because of his practice methods, systems and match preparation, he is the best volleyball coach in the United States, and, probably, in the world today.»

GMS har en liste med litteratur de anbefaler i tillegg til sitt egenproduserte materiale. Siden de selv produserer det volleyballtekniske opplæringsmateriellet står vi igjen med en interessant samling bøker som du ikke finner dersom du søker etter volleyball på Amazon.

Tittel Beskrivelse Amazon
Good to Great Good to Great: Why Some Companies Make the Leap… and Others Don’t – Jim Collins Klikk her
Developing Talent in Young People Developing Talent in Young People – Dr. Benjamin Bloom Klikk her
Better Under Pressure Better Under Pressure, How Great Leaders Bring Out the Best in Themselves and Others – Justin Menkes Klikk her
David And Goliath David and Goliath: Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants – Malcolm Gladwell. Klikk her
Win Forever Win Forever: Live, Work, and Play Like a Champion. En bok om å skape en positiv og energisk kultur. Klikk her
Good to Great and the Social Sectors Good to Great and the Social Sectors: A Monograph to Accompany Good to Great – Jim Collins Klikk her
The Score Takes Care of Itself The Score Takes Care of Itself: My Philosophy of Leadership – Bill Walsh Klikk her
Moneyball Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game – Michael Lewis Klikk her
Outliers Outliers: The Story of Success – Malcolm Gladwell Klikk her
The 7 Habits of Highly Effective People The 7 Habits of Highly Effective People – Stephen Covey Klikk her
The Five Dysfunctions of a Team The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable – Patrick Lencioni Klikk her
Talent Is Overrated Talent Is Overrated: What Really Separates World-Class Performers from Everybody Else – Geoff Colvin Klikk her
The Talent Code The Talent Code: Greatness isn’t Born. It’s grown. Here’s How – Daniel Coyle Klikk her
Coach Wooden’s Pyramid Of Success Coach Wooden’s Pyramid Of Success: Building Blocks For a Better Life – John Wooden Klikk her
Wooden on Leadership Wooden on Leadership: How to Create a Winning Organization – John Wooden Klikk her
The Wisdom of Teams The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization – Jon R. Katzenbach Klikk her
Toilets, Bricks, Fish Hooks and PRIDE Toilets, Bricks, Fish Hooks and PRIDE: The Peak Performance Toolbox EXPOSED – Updated 2nd Edition Klikk her
The Drunkard’ Walk The Drunkard’ Walk – How randomness rules our lives – Leonard Mlodinow Klikk her
Leadership and Self-Deception Leadership and Self-Deception: Getting out of the Box – Arbinger Institute Klikk her
A Sense of Urgency A Sense of Urgency – John P. Kotter Klikk her
The Power of Habit The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business – Charles Duhigg Klikk her
Integrity Integrity: The Courage to Meet the Demands of Reality Klikk her
The Art of Learning The Art of Learning: An Inner Journey to Optimal Performance – Josh Waitzkin Klikk her


wau