Trener 1-kurs

Les om NVBFs trenerutdanning. Trenerutvikling er et av NVBFs satsingsområder for perioden 2012-2016. Målet er flere og bedre kvalifiserte trenere. NVBF’s MÅL: 1. Kvalifiserte trenere for aldersgruppen 6-12 år i alle klubber 2. Kvalifiserte trenere for aldersgruppen 13-19 år i alle klubber 3. Alle elitetrenere skal ha trener 4-utdanning 4. Den faglige kompetansen til trener /…

Lenke

GymTroll

Undervisningsopplegg og ressursbank i kroppsøving

Hvem er gymtroll.no for?
Nettsiden er først og fremst laget med tanke på lærere i grunnskolen. Nettsiden kan i tillegg være av interesse for fritidspedagoger.


wau

Lenke

ToppVolley Norge

ToppVolley Norge er landslagsbase for innendørs og sandvolleyball på juniorsiden.


wau

Lenke

Volleyball Magazine

Volleyball is the second most-played sport in the world. It is a universal game, played everywhere from indoor courts in Asia to the beaches of California and backyards the world over. The sport’s edgy, hard-hitting, and unique culture allow it to stand apart from the rest and draw a widespread crowd. VBM is the active sport’s magazine of choice, covering all aspects of the game and accompanying lifestyle. An outstanding resource for the community, VBM serves all who are passionate about volleyball. Since the magazine’s complete redesign in 2009, readers benefit from expanded coverage of competitions and events, nutrition and fitness tutorials, fashion and music tips, and health and beauty coverage. We have hard-hitting one-on-one conversations for the sport’s top leaders, in-depth international coverage, volleyball-specific nutritional recommendations, and much, much more. And all this is done with provocative imagery and visually stimulating layouts.


wau

Norsk materiell rettet mot volleyball

Her er en liste over norsk volleyball-relatert opplæringsmateriell på internett: Anbefalt NDLA – Digitale læremidler for videregående opplæring – Utarbeidet med hjelp av Kåre Mol (Trener ToppVolley Norge). Mindre anbefalt Gymnos og gym – fagstoff for kroppsøvingslærere. Blussuvoll Volleyballskole – Oppstillingstrening på PC – Passord: Bluss. Program som forklarer og gjør det mulig å eksperimentere med ulike…

Lenke

Skadefri

Senter for idrettsskadeforskning


wau

Lenke

The PAPA Project

PAPA prosjektet i Norge

PAPA prosjektet er et større EU-finansiert prosjekt, som involverer 8 universiteter i 5 land. Tittelen PAPA står for: “Promoting Adolescent health through an intervention aimed at improving the quality of their participation in Physical Activity (PAPA)”
Hovedmålet har vært å undersøke hvorvidt det er mulig å påvirke fotballtrenere slik at de unge opplever økt selvbestemmelse, mindre kontrollerende treneratferd, økt mestring, økt involvering, samt mindre fokus på sosial sammenlikning og prestasjonsrangering i fotballmiljøet sitt.

Prosjektet involverer mer enn 80 team (og deres trenere) og mer enn 1000 gutter og jenter mellom 10 og 14 år i England, Norge, Spania, Frankrike og Hellas.


wau