Sand i maskineriet

Etter å ha stusset litt over Kontrollkomiteens kommentarer til årsregnskapene til Norges Volleyballforbund (NVBF) de siste årene knyttet til World Tour Stavanger AS (WTS AS) kom det nå en innkalling til Ekstraordinært Forbundsting. Forbundsstyret ønsker å få godkjent låneopptak via NIF for å betale eksterne kreditorer i Rogaland. Alternativet er å begjære oppbud for WTS AS. Siden WTS AS er 100% eiet av NVBF står det i sakspapirene at «det vil være formålstjenlig for norsk volleyball å innfri kreditorene i Rogaland».

For det siste året med Continental Cup (som er en mye mindre krevende turnering enn World Tour som ble arrangert de to foregående år) er prognosen et positivt resultat på 800.000,-. I Økonomisk årsberetning 2015 står det «Med en stram og kostnadseffektiv organisering, er det budsjettert med overskudd i 2016 på 4.050.000,-». Det er dermed stort avvik mellom budsjett og resultat selv om det selvsagt er positivt at årets arrangement gikk i pluss.

Det er noen år siden 2009 da VG hadde følgende overskrift: Innkaller til ekstraordinært ting etter krisemøte.

Roar Sundbø hadde følgende innspill til Tinget i 2012.

Vi har smakt en dyr lærepenge. Smellen i 2008 var ikke ”kun” 6,8 millioner i minus men et tap av omdømme, skepsis fra potensielle forbundssponsorer og reduserte ressurser til å utvikle idretten. Jeg tror dette illustrert i kroner har kostet norsk volleyball 10-15 millioner.

Samlet gjeld for WTS AS etter tre år er på 6,6 millioner kroner. Forbundsstyret ønsker ikke et nytt omdømmetap i tillegg til den store økonomiske gjelden. Det spøker uansett utfall for sandvolleyball i Stavanger.

Og hva med fremtiden i Stavanger? Den treårige avtalen med Stavanger Kommune og hovedsponsorene Total og Conoco Philips går ut i år. Det er planlagt evalueringsmøter mellom selskapet og nevnte tre parter i løpet av høsten. Resultatet av disse møtene er det ikke mulig å forskuttere, det som er helt sikkert er at det ikke blir iverksatt noen nye beacharrangement i Stavanger før inntektssiden er av en slik størrelse at man ikke påfører NVBF’s heleide datterselskap nye underskudd. (fra Sakspapirene 2016)

Det er i underkant av 5000 registrerte sandvolleyballspillere i Norge.

Forslaget som krever Ekstraordinært Forbundsting i 2016

NVBF etablerte selskapet WTS AS i desember 2013. I forkant av dette hadde NVBF’s forbundsting i 2012 vedtatt «å arbeide for at Norge igjen blir vertskap for World Tour».

Det er gjennomført 3 turneringer i verdensserien i sandvolleyball i Stavanger i 2014 og 2015 (World Tour) og 2016 (CEV — Continental Cup Finale) i regi av selskapet. De første to turneringene var Sveinung Byberg daglig leder av WTS AS. Det siste året har David Cox hatt denne stillingen.

Økonomiske resultater:

 • 2014: – 4.313.000,-
 • 2015: – 3.324.000,-
 • 2016: + 800.000,- (prognose)

Samlet gjeld i dag for WTS AS (akkumulert over 3 år):

 • 2.600.000,- til leverandører i Rogaland
 • 1.900.000,- til CEV (det europeiske volleyballforbundet)
 • 2.100.000,- til NVBF

Forbundsstyret er av den oppfatning at det vil være formålstjenlig for norsk volleyball å innfri kreditorene i Rogaland fremfor å begjære oppbud i selskapet. For å kunne gjennomføre denne planen er selskapet WTS AS avhengig av å få tilført midler. Dette gjøres ved at NVBF søker låneopptak hos NIF (Norges idrettsforbund).

Forbundsstyrets forslag (som må ha godkjenning på Ekstraordinært Forbundsting):

Norges Volleyballforbund søker NIF om deltagelse i NIFS konsernkontoordning for å gi lån til World Tour Stavanger AS. Lånet skal gis for å dekke inn selskapets estimerte eksterne leverandørgjeld i 2016.

Økonomisk årsberetning 2014

Kilde: Beretning NVBFs Forbundsting (pdf)

Fra Årsberetning 2014

Fra Årsberetning 2014

Kontrollkomiteens beretning 2014

Kilde: Beretning NVBFs Forbundsting (pdf)

Kontrollkomiteens beretning 2014

Kontrollkomiteens beretning 2014

Kontrollkomiteens vurderinger 2014

Kontrollkomiteens vurderinger 2014

Dagsavisen 14.06.2015

Se artikkel i Dagsavisen Kommunen kutter 400.000 kroner i støtte – turneringen er truet

Daglig leder i 2015 Sveinung Byberg til Dagsavisen

Daglig leder i 2015 Sveinung Byberg til Dagsavisen

Dagsavisen 27.08.2015

Se artikkel i Dagsavisen World Tour Stavanger AS ber om betalingsutsettelse

Daglig leder i 2015 Sveinung Byberg til Dagsavisen

Daglig leder i 2015 Sveinung Byberg til Dagsavisen

Økonomisk årsberetning 2015

Kilde: Beretning NVBFs Forbundsting (pdf)

Fra Årsberetning 2015

Fra Årsberetning 2015

Fra Årsberetning 2015

Fra Årsberetning 2015

Kontrollkomiteens beretning 2015

Kilde: Beretning NVBFs Forbundsting (pdf)

Kontrollkomiteens beretning 2015

Kontrollkomiteens beretning 2015

NRK 07.01.2016

Se artikkel: Sandvolleyturneringa i Stavanger sliter

Det har kostet oss dyrt at vi ikke har hatt erfaringen til å håndtere for eksempel tekniske problemer og høye VIP-kostnader som har fulgt med noen av sponsorene våre (Styreleder i World Tour Stavanger Stein-Gunnar Bondevik til NRK)

Første møte i nytt forbundsstyre

Det nye forbundsstyret for perioden 2016-2018 hadde sitt første møte 21. – 22. juni 2016 i Stavanger.

Nedenfor benyttes noen forkortelser:

 • WTS AS – WORLD TOUR STAVANGER AS
 • FS – Forbundsstyret
 • GS – Generalsekretær (Kristian Gjerstadberget)
 • NIF – Norges Idrettsforbund
 • President – Eirik Sørdahl (overtok etter Stein-Gunnar Bondevik sommeren 2016)

I protokollen står det følgende:

Sak 5 WTS AS på kort og lang sikt

GS innledet til saken.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret tar orienteringen fra WTS AS til etterretning og innstiller på en videre drift av selskapet WTS AS.
 2. FS ønsker å fremheve den innsats og kompetanse David Cox har vist og levert som konstituert daglig leder i WTS AS. Under ledelse av David Cox har selskapet, i samarbeid med NVBF, kommune og Generalsponsorer, funnet et godt format for turneringen i Stavanger.
 3. President, GS og WTS AS vil forhandle med CEV og Stavanger kommune vedrørende årets turnering, og de kostnadskrevende krav som er knyttet til dette, samt drøfte mulighet for fremtidige arrangement i Stavanger. Det er viktig for NVBF å sikre forutsigbarhet knyttet til arrangementet.
 4. Forbundsstyret stiller seg bak søknaden til NIF om en kassakreditt pålydende 1 Mnok. Beløpet føres som midlertidig lån til WTS AS. NVBF vil henvende seg til NIF vedrørende utvidet behov for brofinansiering og det vil søkes ytterligere kassakreditt/lån i henhold til det behov WTS AS har for å gjøre opp sine forpliktelser knyttet til arrangementet 2016.
 5. FS ber GS om å presentere en statusorientering til organisasjonen vedrørende WTS AS og NVBF’s engasjement og forpliktelser knyttet til selskapet, selskapets drift, og planer, innen 1 august,

Enstemmig vedtatt

Stavanger Aftenblad 26.06.2016

Les artikkel i Stavanger Aftenblad: Mørke skyer truer sandvolleyturneringen i Stavanger

Vi har planer om å fortsette å arrangere sandvolleyturneringen i flere år framover. Vi er i samtaler med våre samarbeidspartnere. Vårt mål er definitivt å komme tilbake (David Cox til Aftenbladet)

Innkalling til Ekstraordinært Forbundsting

Styret i Norges Volleyballforbund vedtok på sitt styremøte 10.-11. september 2016 å innkalle til ekstraordinært forbundsting.  Dette med hjemmel i NVBFs lov § 19 Ekstraordinært forbundsting.

Tid og sted for ekstraordinært forbundsting: 27. september 2016 kl. 18.00 i Oslo på Ullevål stadion (Kinoteket UBC).

Fra innkallingen

Fra innkallingen

Klikk her for Sakspapirer Ekstraordinært Ting 27.september 2016 (pdf)

Fra sakspapirer til Ekstraordinært Forbundsting

Fra sakspapirer til Ekstraordinært Forbundsting

Offentlige Regnskapstall


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s