Category: Klubb

Manual for sommerleir – USA (pdf)

Det nærmer seg sommer og diverse varianter av skole, camp, leir og annet relatert til volleyball. USA Volleyball har laget en manual med mange forslag rundt organisering og aktiviteter i en slik sammenheng. Jeg fikk min kopi fra John Kessel som er USA Volleyball Director of Sport Development. Han har også satt sammen manualen. Manual…

Maler og tips for styrearbeid

Her er noen ressurser knyttet til styrearbeid generelt og styret i volleyballklubber spesielt. De to viktigste hjelpemidlene er etter min mening: Årshjul Klubbhåndbok Årshjulet Hjelper styret å huske oppgaver. F.eks. er det ofte samme dato for en søknadsfrist år etter år. Et oppdatert årshjul letter arbeidet og sikrer at gjennomføringen ikke glipper. Les mer om…

Tanker om klubbutvikling

Klubbutvikling er ingen enkel oppgave. Men med innføring av Minivolleyball dukker behovet opp umiddelbart. Vi startet høsten 2014 med Minivolley i Kolbotn og klubben kan registrere 30% økning i antall aktive spillere som betalte treningsavgift i året som gikk. Noen nye ressurspersoner har engasjert seg som følge av nysatsningen, men det er viktig å gå i…

Fornøyd med klubbens nettsider?

The Millennials (the kids we are coaching) are used to taking in information visually. They can have some difficulty when new information is given to them verbally. I boken «A Fresh Season – Insights into Coaching, Leadership, and volleyball» skriver Terry Pettit at dagens ungdom ikke responderer så godt på verbal informasjon. Når jeg nå…

Alternativer på sandvolleybanen

Det er bygget mange sandvolleyballbaner her i Norge. Selv om disse opprinnelig ble bygget for å spre sandvolleyball er det også andre idretter som egner seg på disse banene. Hvis det er behov for å stå flere sammen på vårdugnaden eller man ønsker variasjon i bruken av sandvolleyballbanen kan du se et par av idrettene her. Sandbryting…